Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kde studovat medicínu. Kompletní přehled českých škol a zahraniční tipy

Jana Langová

Jana Langová

9. 11. 2017

Ať už vás pro studium všeobecného lékařství zlákal doktorský bílý plášť s fonendoskopem anebo jste v průběhu gymnázia zjistili, že vás nejvíc baví chemie a biologie, je dobré si hned na startu sednout a zjistit, kam si podat přihlášku a jaké podmínky jednotlivé vysoké školy mají.

V České republice máme celkem osm lékařských fakult plus Fakultu vojenského zdravotnictví, takže je z čeho vybírat. Proto vám nabízíme přehled všech fakult spolu se základními informacemi.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Zřejmě nejznámější a nejrespektovanější medicína v České republice, sídlící v Praze na Albertově. To ovšem znamená i každoroční nával uchazečů. V letošním roce si na obor Všeobecné lékařství přihlášku podalo 3290 uchazečů a přijímací zkoušky jich úspěšně složilo 792, úspěšnost je tedy zhruba 24%. Studovat zde můžete i množství bakalářských oborů.

V případě výborného prospěchu na střední škole můžete zažádat o odpuštění přijímací zkoušky. Na Všeobecné lékařství potřebujete výsledný průměr do 1,20 včetně, reálný průměr je ale samozřejmě mnohem nižší. Nebylo-li na vaší škole dosažení takového průměru možné, stále nemusíte věšet hlavu. Od roku 2015 fakulta nabízí bodovou bonifikaci z matematiky v případě, že za 4 roky studia jste neměli známku horší než 2.

Přijímací zkouška se sestává z testu z biologie, fyziky a chemie. Jako přípravu na přijímačky fakulta vydává modelové otázky. V předchozích letech platilo, že přesné znění otázek z modelovek se objevilo i při přijímacích zkouškách; rok 2015 byl ovšem opravdu zlomový a toto pravidlo už bohužel neplatí.

Webové stránky: http://www.lf1.cuni.cz/

Studium medicíny: na každém předmětu vypadne několik lidí, říká medička

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Motolská fakulta je známá svým historickým propojením s dětským lékařstvím, které stále přetrvává v rozšířené výuce pediatrie. Tím pádem láká velké množství uchazečů, kteří vidí svou budoucnost v této specializaci. A co dalšího nabízí? Velkým lákadlem je praktická výuka již od prvního ročníku v rámci předmětu Ošetřovatelství anebo domovská Fakultní nemocnice Motol, největší nemocnice v České republice. Kdo se aspoň jednou za život neztratí v Motole, jako by nebyl.

Přijímací zkoušky se dost liší od ostatních fakult. Jednak jsou dvoukolové a také se kromě standardního testu z biologie, chemie a fyziky píše test všeobecných předpokladů pro studium medicíny. Ten obsahuje logické úlohy, grafy, porozumění textu či testuje prostorovou představivost. Druhým kolem je pak ústní pohovor. Na Všeobecné lékařství se v roce 2014 hlásilo 2062 uchazečů; fakulta standardně každý rok přijímá do 180. místa. Pozor! Zde nemůžete žádat o odpuštění přijímacích zkoušek.

Webové stránky: www.lf2.cuni.cz

Jak dlouho se učit na přijímací zkoušky na medicínu?

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

„Trojka“ je oproti ostatním fakultám unikátní svým systémem výuky. Ten probíhá v tzv. modulech, které propojují různé obory v jedno a vytváří tak ucelené nahlížení na problematiku a medicínu celkově. V praxi to vypadá tak, že se student postupně neučí anatomii v prvním ročníku, v druhém fyziologii atd., ale téma probírá ze všech pohledů – v prváku buňka, v druháku tělo, v třeťáku nemoce… Fakulta se zároveň pyšní přijetím menšího počtu studentů, což tvoří rodinné prostředí a napomáhá individuálnímu přístupu. I zde se k pacientům dostanete již v prvním ročníku.

Přijímací zkoušky jsou taktéž dvoukolové – v prvním kole test z fyziky, chemie a biologie, v druhém kole ústní pohovor, kde se mimo jiné hodnotí schopnost interpretovat text či samotné vyjadřování. Předpokládaný počet uchazečů v roce 2016 byl 160. I zde můžete zažádat o přijetí bez přijímacích zkoušek, a to i s průměrem do 1,70 včetně, ale zároveň musíte mít umístění na významné soutěži (např. předmětové olympiády, sportovní disciplíny atd.) či vyznamenání za hrdinský čin.

Webové stránky: www.lf3.cuni.cz

Život studenta medicíny. Jak tráví dny průměrný medik

Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Fakulta umístěná v centru Západočeského regionu je uchazeči poměrně oblíbená, mimo jiné kvůli nejsympatičtějším přijímacím zkouškám v rámci obtížnosti. I zde se dá zažádat o prominutí přijímacích zkoušek v případě celkového průměru do 1,20 včetně.

Přijímací zkoušky se skládají z testů z fyziky, biologie a chemie. Celkem uchazeč může získat 150 bodů. V roce 2016 byla bodová hranice pro přijetí na Všeobecné lékařství posunuta až na 114 bodů. U testů je jedna odpověď správná a lze používat kalkulačku, body za špatnou odpověď se nesrážejí.

Fakulta může zaujmout především „odlehčeným“ prvním ročníkem, kdy je stěžejní předmět Anatomie rozložen do tří semestrů (Systematická anatomie na dva semestry a Topografická anatomie na jeden semestr) a skládají se z něj celkem dvě zkoušky.

Webové stránky: www.lfp.cuni.cz

Jak se z medicíny zbláznit jen částečně. Dodržujte tyto zásady

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Hradecká fakulta je známá svým propojením s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (viz níže) a kvalitou studia.

Přijímací zkoušky jsou vyhlášené svojí náročností, kdy se za špatnou odpověď odečítají čtvrtbody, nemůžete používat kalkulačku a je více správných odpovědí. Píší se testy z biologie, chemie, fyziky a somatologie se základy latinské terminologie. V roce 2017/2018 se na obor Všeobecné lékařství bude přijímat celkem 300 studentů. I na této fakultě můžete být přijati bez přijímací zkoušky v případě, že váš celkový průměr nepřesáhne 1,100 včetně.

Webové stránky: https://www.lfhk.cuni.cz/

Kde studovat soudní lékařství. Vše od medicíny až po atestaci

Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany

Na této fakultě lze studovat Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství, Vojenskou farmacii a Zdravotnického záchranáře. Uchazeč získá klasické medicínské vzdělání a k tomu absolvuje i vojenské předměty. Výhodou je, že v průběhu studia dostáváte plat (můžete být tedy relativně finančně nezávislí) a další bonusy, nevýhodou je vojenský řád, který nemusí všem vyhovovat a samozřejmě povinnost vrátit veškeré finance v případě neúspěšného studia. Po dokončení vzdělání se stáváte vojákem z povolání v Armádě ČR.

Pro přijetí musíte splnit několik bodů. Prvním je splnění zdravotní způsobilosti pro povolání do služebního poměru vojáka z povolání, druhým fyzické testy a test z anglického jazyka. Jako poslední musíte úspěšně složit přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018 je 36.

Webové stránky: http://www.unob.cz/fvz/Stranky/default.aspx

Práce při studiu medicíny je náročná, ale není nemožná

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Fakulta umístěná v moravské metropoli láká na zbrusu nový a moderní kampus, množství vědeckého uplatnění v průběhu studia či propracovaný studijní informační systém IS. Pro uchazeče s nejlepším výsledkem na přijímacích zkouškách anebo s výborným prospěchem čeká možnost zařadit se do modulu Všeobecné lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou, jehož vrcholem je tvorba Diplomové práce.
Na fakultě můžete studovat širokou paletu dalších oborů, zvláště bakalářských.

Přijímací zkoušky se skládají z testu z fyziky, biologie, chemie a somatologie. V roce 2016 se na obor Všeobecné lékařství hlásilo 3382 uchazečů, přijato bylo 659. Jedná se tedy o nával převyšující i vyhlášenou 1. lékařskou fakultu. I zde zažádat o přijetí bez přijímacích zkoušek, pro Všeobecné lékařství jde o průměr do 1,100 včetně.

Webové stránky: www.med.muni.cz

Kde studovat na porodní asistentku a co obor obnáší

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Olomoucká fakulta sází na kvalitu výuky a příjemné prostředí s možností brzkého vědeckého zapojení. Opět lze podat žádost o odpuštění přijímací zkoušky v případě celkového průměru do 1,10 včetně.

Přijímací zkoušky se klasicky sestávají z testu z chemie, biologie a fyziky.

Webové stránky: http://www.lf.upol.cz/

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Jedná se o nejmladší fakultu v republice – byla založena v roce 2010 přeměnou z Fakulty zdravotnických studií. Díky tomu nabízí velké množství oborů, především tedy bakalářských.

Přijímací zkoušky pro obor Všeobecné lékařství se skládají z testů z fyziky, biologie a chemie.

Webové stránky: www.lf.osu.cz

Kde studovat zubní lékařství. Nepodceňte zkoušky a využijte všechny možnosti

Studium medicíny v zahraničí

A pokud vás ani jedna z našich fakult nezaujala, můžete se rozhodnout pro studium v zahraničí, kam se každým rokem vydává stále více studentů. Populární jsou univerzity v Británii, USA a Německu. Ovšem je nutné zvážit všechny proměnné: vaše jazyková úroveň nemusí být dostačující, zvlášť pro tak náročný obor jakým je Všeobecné lékařství, taktéž studium v zahraničí stojí dost peněz, i pokud neplatíte školné a pobíráte veškerá možná stipendia. Navíc buďme upřímní, je těžké získat prospěchové stipendium v tak vysoce konkurenčním prostředí.

Nicméně pokud už se pro tuto těžkou cestu rozhodnete, můžete jen získat. V anglofonních zemích existuje systém promyšlených studentských půjček, které z platu lékaře splatíte, aniž by to trvalo celý váš život. Zároveň si osvojíte cizí jazyk na úrovni rodilého mluvčího, o zkušenostech s životem v cizině na vlastních nohách nemluvě. A v životopisu to bude nedocenitelná položka.

Důležitá věc na závěr: ať už se rozhodnete jakkoliv, vždycky z vás na konci procesu bude MUDr. (uděláte-li státnice). Proto není až tak důležité volit nejprestižnější fakultu, jako spíš tu, která mě nejvíce oslovila svým prostředím a přístupem, kde se cítím nejlépe. Není tak na škodu si zvolené fakulty objet během dnů otevřených dveří a zjistit, jak na mě působíema

Ohodnoťte tento článek:
4,5
Právě čtete

Kde studovat medicínu. Kompletní přehled českých škol a zahraniční tipy