Menu
StudentMag
Pravopis

10 nejčastějších chyb v číslovkách. Umíte správně napsat datum a čas?

Martin Ulbrich

Martin Ulbrich

20. 5. 2018

I zdánlivě jednoduchá věc jako psaní číslovek se může v souvislém textu změnit v noční můru. Podívejte se na deset číselných údajů, ve kterých nejčastěji chybujeme.

Nesprávné psaní číslovek patří mezi nejčastější pravopisné chyby v češtině. Problémy dělají Čechům nejen časové údaje, ale také finanční částky nebo procentuální vyjádření. Mnohdy si přitom jen stačí uvědomit, jak se píšou slovy.

Píšete správně datum?

Přestože aktuální datum uvádíme takřka při každém úředním styku, obrovská spousta lidí v jeho psaní chybuje. Den, měsíc a rok jsou samostatné údaje a kromě tečky se oddělují mezerou. Číselný údaj pro letošní Nový rok tak napíšete jako 1. 1. 2015.

Neskloňujte číslice pomocí přípon

K základním číslovkám se zásadně nepřipojuje pádová koncovka, ať už s pomlčkou, či bez ní. Velmi populární tvary jako 8-mi a 20ti jsou tedy chybné – vlak odjel před 8 minutami a 20 vteřinami.

30 % vs. 30% – v čem je rozdíl?

Číslovky se zkratkami jednotek, jako jsou kilometry, kilogramy, ale třeba i procenta, oddělujte v základním tvaru vždy mezerou. K lepšímu pochopení si stačí údaje rozepsat slovy – deset kilogramů, dvacet kilometrů, třicet procent a podobně. Stejně tak jejich zkrácené varianty tvoří dvě slova – 10 kg, 20 km a 30 %.

To však neplatí pro odvozená přídavná jména, která jsou naopak jednoslovná. Pokud píšete o dvacetikilometrovém úseku nebo o třicetiprocentní slevě, jednotku připište hned za číslici – 20km úsek, 30% sleva.

6denní, nebo 6-denní?

Častým oříškem bývají také přídavná jména a příslovce spojená s číslicemi. Výrazy jako dvacetkrát, šestidenní a pětiletý jsou rovněž jednoslovné a jejich slovní část se připojuje přímo k číslici, bez použití pomlčky či spojovníku – 20krát, 6denní, 5letý.

Jak správně napsat datum v angličtině. Vzor pro britský i americký způsob

I řadové číslovky se oddělují mezerou

Všechny řadové číslovky se od následujícího slova odsazují mezerou. Nezáleží na tom, jestli se jedná o 10. ročník soutěže, obsadili jste v něm 3. místo a konal se 20. února. Číslice jsou i v tomto případě samostatným slovem.

30znakový had patří jen na složenky

Uvědomte si, že rozepisovat číslovky v textu a vyplňovat složenku za elektřinu jsou dvě odlišné věci. V písemné komunikaci nikdo neocení půl metru dlouhá slova. Každý významový celek v číslici vypisujte zvlášť – padesát dva, dvě stě padesát dva, osm tisíc dvě stě padesát dva a tak dále.

S mezerami počítá i matematika

Mezerou se oddělují také číselné operace a poměry. Žáci na základní škole tedy řeší matematický příklad 300 + 50 − 2 = 348 a pracují s mapou v měřítku 1 : 200 000.

Nepište čárku a pomlčku u celých částek

Menší částky v korunách a halířích se mohou psát ve dvou různých tvarech – například 20,50 Kč a Kč 20,50. Stejná pravidla platí pro celé částky bez halířů. Oblíbený zápis s desetinnou čárkou a pomlčkou (20,– Kč) se v běžných textech nepoužívá.

PŘEHLEDNĚ: Kde se píší čárky? Podívejte se na základní pravidla

Čeština má desetinnou čárku, nikoliv tečku

Na rozdíl od angličtiny a mimoevropských jazyků, které používají pro oddělení celku tečku, se čeština pyšní desetinnou čárkou. Psaní tečky by navíc mohlo přinést zmatky v administrativních textech, kde se jí oddělují trojice řádů čísel (13.500,50 Kč znamená třináct tisíc pět set korun a padesát haléřů).

Psaní časových údajů je sporné

Na závěr vybíráme často diskutované téma, jímž je zápis aktuálního času. Všeobecně platí, že časové údaje v hodinách a minutách se oddělují tečkou – 8.30, 10 h, 12.45 hod nebo 15.15 hodin. Jazyková norma ČSN 01 6910 však uvádí jako správný také tvar s dvojtečkou – 8:30, 12:45 h a podobně.

Nikdy se ale nekombinují varianty s tečkou a dvojtečkou. Pokud uvádíte čas také v setinách sekundy, oddělujte setiny desetinnou čárkou. V běhu na 2000 metrů například drží evropský rekord Steve Cram s časem 4:51,36 (4 minuty, 51 sekund a 36 setin sekundy).

Ohodnoťte tento článek:
4,5
Právě čtete

10 nejčastějších chyb v číslovkách. Umíte správně napsat datum a čas?