Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kde studovat zubní lékařství. Nepodceňte zkoušky a využijte všechny možnosti

Jana Langová

Jana Langová

17. 11. 2017

Zubní lékařství, „Zuby“, Stomatologie či „Zubárna“ je čím dál tím populárnější a vyhledávanější obor, který můžete studovat na lékařských fakultách spolu s Všeobecným lékařstvím.

Oproti svému příbuznému oboru zaujme kratší délkou studia, praktickým zaměřením už od prvního ročníku či možností okamžitého uplatnění po obdržení titulu bez zbytečných dlouhých atestacích. Nevýhodou jsou náročné přijímací zkoušky, kdy počet zájemců dalece převyšuje reálná studijní místa, a tak je nutné získat vysoký počet bodů.

Přehled a základní informace o lékařských fakultách v České republice jsme vám přinesli v minulém článku, dnes si posvítíme speciálně na ty, kde můžete studovat Zubní lékařství. Těch je celkem 6, včetně oboru Vojenské zubní lékařství na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.


1. 
lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Jediná pražská fakulta, která kromě široké palety bakalářský oborů a Všeobecného lékařství nabízí i studium Zubního lékařství. V letošním roce si přihlášku na Zuby podalo 971 uchazečů a ke studiu jich přijali 67, úspěšnost je tak zhruba 6,9%. To není zrovna mnoho! Pro pilné studenty ovšem fakulta nabízí úlevné odpuštění příjímacích zkoušek v případě výsledného průměru do 1,00, případně bonifikaci z matematiky 10 bodů v případě že za 4 roky studia jste neměli horší známku než chvalitebně. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018 je 50.

Přijímací zkouška je stejná jako u Všeobecného lékařství: test z biologie, fyziky a chemie. Modelové otázky jsou pro úspěšné zvládnutí téměř nezbytné; konkurence je opravdu vysoká a tuto investici doporučujeme.

Webové stránky: http://www.lf1.cuni.cz/

 

Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Pokud je vaší vyvolenou fakultou ta plzeňská, počítejte s dalším konkurenčním prostředím. V roce 2016 byla bodová hranice pro přijetí na Zubní lékařství na 127 bodů, hlásilo se zhruba 900 uchazečů a přijato bylo 40. I zde se dá zažádat o prominutí přijímacích zkoušek v případě celkového průměru do 1,20 včetně.

Přijímací zkouška odpovídá Všeobecnému lékařství a uchazeč může získat až 150 bodů.

Webové stránky: www.lfp.cuni.cz

 

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova a Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany

Obě fakulty jsou propojené díky přijímacím zkouškám – abyste byli přijati na FVZ, musíte mimo jiné splnit přijímací zkoušky na hradeckou fakultu. V roce 2017/2018 se na obor Zubní lékařství bude přijímat 46 studentů, na Vojenské zubní lékařství 5 studentů. I na hradecké fakultě můžete být přijati bez přijímací zkoušky v případě, že váš celkový průměr nepřesáhne 1,100 včetně.

Webové stránky: https://www.lfhk.cuni.cz/ a http://www.unob.cz/fvz/Stranky/default.aspx

 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Brněnská fakulta nabízí taktéž přijetí bez přijímacích zkoušek, u Zubního lékařství jde o celkový průměr 1,050 včetně. Přijímací zkoušky se skládají z testu z fyziky, biologie, chemie a somatologie. V roce 2016 se na obor Zubní lékařství hlásilo 1269 uchazečů a přijato jich bylo 104.

Webové stránky: www.med.muni.cz

 

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Fakulta vyhlášená svým skvělým Zubním lékařstvím bohužel na stránkách neuvádí počet uchazečů a přijatých. Každopádně i zde lze podat žádost o odpuštění přijímací zkoušky v případě celkového průměru do 1,10 včetně. Přijímačky jsou stejné jako pro Všeobecné lékařství.

Webové stránky: http://www.lf.upol.cz/

 

Kam se tedy hlásit?

Jako u Všeobecného lékařství i zde platí, že nejlepší je vybírat podle referencí od současných studentů (v případě absolventů už se spousta věcí mohla změnit) a podle vašeho pocitu ze dne otevřených dveří. Na škodu není ani projet tzv. Medické blogy, které v dnešní době zažívají boom, a na každou fakultu se Zuby jeden najdete. Ovšem Zubní je obor specifický náročnými přijímacími zkouškami, kde se hraje o každý bod, o každou znalost, a proto, víte-li, že opravdu nechcete na žádnou jinou školu, radíme podat si přihlášky na všech 5 (6) fakult a pečlivě se připravovat.

A pokud to přeci jenom nevyjde, informujte se o možnosti tzv. Celoživotního vzdělávání. I tudy může vést vaše cesta.

Ohodnoťte tento článek:
2,6
Právě čtete

Kde studovat zubní lékařství. Nepodceňte zkoušky a využijte všechny možnosti