Menu
StudentMag
Angličtina

Certifikáty na angličtinu – v čem se liší ESOL, TOEFL a státnice z angličtiny?

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

19. 5. 2023

Angličtina je dnes téměř nezbytná v akademickém i pracovním prostředí. Pokud ji navíc umíte velmi dobře, otevírá se vám také možnost ji vyučovat. Nejdřív je však třeba otestovat svou úroveň znalosti angličtiny a sehnat si patřičný doklad. Jaké možnosti existují? Znáte výhody a nevýhody různých certifikátů anglického jazyka?

Jak dobře umíte angličtinu? Úrovně podle CEFR

V Evropě pro rozlišení úrovní znalosti jazyků existuje systém CEFR – Common European Framework of Reference for Languages. Je to u nás už asi nejznámější soustava úrovní, ale připomeňme si, jak učení jazyků rozděluje. Výběr zkoušek na správné úrovni je velmi důležitý. Nejste-li si jisti, můžete si udělat test – některé jsou dostupné v jazykových školách, jiné rovnou na internetu.

Pod písmenem A si můžeme představit začátečníka. Znalost jazyka na úrovni A1 je velmi elementární. Takový člověk zvládne porozumět jednoduchým textům a odpovědět na základní otázky, jsou-li kladeny pomalu a v jednoduchých větách. Úroveň A2 už umožňuje domluvit se s rodilým mluvčím v běžných životních situacích či popsat své pohnutky.

Pomaturitní studium jazyků. Využijte volný rok k vylepšení znalostí

Úroveň angličtiny B1 patří do rozmezí pokročilých. Mluvčí na této úrovni celkově porozumí většině jazykových projevů, i když nezná některá slova. Byť jeho slovní zásoba je viditelně omezená, může plynule psát a konverzovat. Zná i některé hovorové výrazy. Angličtina B2 znamená mluvit plynně, znát pokročilou gramatiku, rozumět filmům v angličtině a umět napsat složitější text.

Je-li vaše úroveň angličtiny C1, můžete si poblahopřát. Znamená to, že se bravurně orientujete i v akademických textech a dokážete pohotově rozlišovat i užívat různé funkční styly jazyka. Nejvyšší je úroveň C2, na které už mluvčí jde sotva rozeznat od rodilého mluvčího.

Co obnáší státní jazyková zkouška z angličtiny?

Jak si udělat státnice z angličtiny? Úrovně B2–C2 vám mohou potvrdit jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Toto testování je zaštítěno MŠMT a jeho nevýhodou je, že certifikát platí pouze na území našeho státu. Proto jsou dnes obecně přitažlivější mezinárodní certifikáty – ale o těch později. Existují totiž i výhody státnic z angličtiny: cena, která může být o dost nižší, a také mnohem rychlejší zjištění výsledků.

Intenzita přípravy na státnice z angličtiny by měla být úměrná zvolené úrovni zkoušky. Existují tyto možnosti:

  • „malá“ státnice z angličtiny (B2)
  • „velká“ státnice z angličtiny (C1)
  • překladatelská státnice z angličtiny (C2)
  • tlumočnická státnice z angličtiny (C2)

V případě prvních dvou typů státnic z angličtiny test sestává ze čtyřhodinové písemné zkoušky a asi dvacetiminutového pohovoru. Na písemce musíte ukázat, že rozumíte textu i poslechu a že se umíte písemně vyjádřit. Ústní část se koná v jiný den a kromě plynné řeči vás tam vyzkoušejí i z reálií a povinné četby. Překladatelská a tlumočnická zkouška je mnohem těžší. Úspěšný absolvent má písemné potvrzení, že anglicky nejen mluví, ale zvládne také profesionálně překládat či tlumočit.

Certifikáty ESOL z Cambridge – angličtinu doložíte i v cizině

ESOL je asi nejznámější typ mezinárodního certifikátu angličtiny. B2 vám vyslouží osvědčení FCE a máte-li úroveň C1, můžete získat certifikát CAE. Minimálně tyto dvě zkratky už jste určitě někde slyšeli – FCE je totiž nejpopulárnější z cambridgeských certifikátů ESOL. Jaké jsou ty další a jaké příležitosti vám jednotlivé certifikáty odemknou?

Nejnižší úroveň angličtiny, kterou vám Cambridge doloží, je A2 Key – dříve známý jako certifikát KET. Ten může být užitečný v zaměstnání, kde stačí základní komunikace v AJ. Většinou však potřebujete minimálně béčkovou úroveň. Jako doklad dovednosti na úrovni B1 si můžete udělat PET – nově B1 Preliminary. Ten by měl být podobně těžký jako maturita z angličtiny nebo mírně těžší.

Ideální je samozřejmě mít co největší znalost angličtiny. S FCE certifikátem uplatnění výrazně stoupne. Setkáte se také s jeho novým názvem B2 First. Ten totiž dokládá, že se s přehledem domluvíte na úrovni B2 a že můžete v anglicky mluvící zemi i pracovat či studovat. Ještě lepší je CAE – angličtina úrovně C1 (C1 Advanced). Zkoušku CPE, tedy C2 Proficiency, má poměrně málokdo.

Potřebujete se rozmluvit? Máme 5 tipů, kde si v ČR procvičit cizí jazyk

Jak si udělat CAE či FCE certifikát – cena, průběh a platnost

Testování u nás pořádá Cambridge Center. Zkoušky probíhají na podzim a jejich cena se pohybuje okolo 5000 Kč. Máte-li zájem se na termín objednat, ideální možnost je využít online rezervaci a platbu. Pro zvýšení šance na úspěch se předtím můžete zúčastnit kurzu přípravy na FCE či jinou zkoušku, kterou plánujete podstoupit.

Výhodou je u CPE, CAE i FCE certifikátů platnost v mnoha zemích Evropy i světa, ale také časová neomezenost. Když zkoušku složíte, můžete certifikát zaměstnavatelům předkládat celý život. Cambridgeské certifikáty však často neberou v potaz americké firmy. Není to jen tím, ale vězte, že testování se samozřejmě orientuje na britskou angličtinu.

V daném termínu vás čeká testování, které trvá 3,5 nebo 4 hodiny v závislosti na zvolené úrovni. Připravte se na to, že budete pracovat s texty, hledat správné gramatické i lexikální odpovědi a dokazovat porozumění poslechu. Na céčkových úrovních je třeba vědět mnohem více než co lze nalistovat ve slovníku. Ke konci toho všeho musí kandidáti také zvládnout plynně a pohotově mluvit se zkoušejícími či s jinými zkoušenými.

Akademicky zaměřené certifikáty: TOEFL a IELTS

TOEFL certifikát využijete hlavně pro přijetí na vysokou školu v USA a dalších anglicky mluvících zemích. Vznikl a aktualizuje se díky americké soukromé společnosti ETS. U nás můžete TOEFL zkoušku absolvovat v jednom ze zkouškových center spolupracujících s touto společností. Dělá se čistě přes počítač – dostanete i sluchátka a mikrofon.

Podobné využití má i certifikát IELTS, který má na starost British Council. Vyšší úroveň lze použít, když se hlásíte na univerzitu. Existuje i „odlehčená“ verze pro přijetí na střední školu v zahraničí nebo jiné účely imigrace. Tak či tak vás tu čeká zkouška čtení, psaní, poslechu i mluvení.

Tyto certifikáty po uplynutí dvou let přestávají platit, nedojde-li si člověk na přezkoušení. Je to tím, že IELTS a TOEFL úroveň ukazují jako číselný index. Je tu tedy více vidět, jak se jazyková zdatnost po měsících a letech zvyšuje nebo naopak zakrňuje. Pokud potřebujete stabilní osvědčení na delší dobu než jen k přijetí na VŠ, zvažte tedy spíše jinou možnost. Výhodou však je to, že testování se koná často, nikoliv jednou ročně.

Certifikát TEFL pro doučování angličtiny

Znalost anglického jazyka můžete využít i pro přivýdělek vyučováním nebo doučováním. Má-li lektor angličtiny certifikát C1 nebo aspoň B2, cenu jeho přínosu studentům lze jasně vidět. Pro získání takového osvědčení je třeba prokázat i pedagogické dovednosti, nejen znalost angličtiny.

Zkratka TEFL se používá souhrnně pro celou řadu osvědčení vydávaných různými organizacemi. To znamená, že máte více možností, jak certifikát získat. Bude to pravděpodobně dražší než papír Cambridge, ale to je i tím, že jde vlastně o kurz. Zpravidla existuje možnost absolvovat jej online. Certifikát vám pak bude platit neomezeně.

Studentská brigáda: doučování. Radíme, jak se připravit na hodinu

Další typy certifikátů z angličtiny

Možností, jak si nechat vystavit doklad znalosti anglického jazyka, je celá řada. Kromě výše zmíněných existují také certifikáty LanguageCert či Telc English. Každý z nich je dílem jiné firmy a společné mají to, že testují obecnou dovednost v AJ a platí doživotně.

U spousty zaměstnavatelů platí také specializované certifikáty. Těmi prokážete znalost angličtiny pro podnikání, průmysl či jiná odvětví. Telc English B1 Hotel and Restaurant například slouží pro uplatnění v hotelnictví a gastronomii, Telc English B2 Technical zase pro technická odvětví. V případě businessu a managementu je velmi populární cambridgeské osvědčení BEC.

Zdroje:

Help For English, TrackTest, Jazyky.com, JazykovéZkoušky.cz, Angličtina Online, Studenta.cz, Cambridge Center, ETS,

Ohodnoťte tento článek:
3,3
Právě čtete

Certifikáty na angličtinu – v čem se liší ESOL, TOEFL a státnice z angličtiny?