Menu
StudentMag
Studium v zahraničí

Nejstarší univerzity světa, které stále fungují. Studujte tam, kde se psaly dějiny…

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

21. 2. 2024

Vysoké vzdělávání je už velice starý koncept. Některé vysoké školy existují již přes tisíc let! Systém už se sice dávno změnil, ale občas na vás v prostorách těchto univerzit může dýchnout něco prastarého. Víte, která vysoká škola je nejstarší na každém světadíle a které školy existují nejdéle? Některá fakta v tomto článku vás možná překvapí!

Co je vlastně univerzita?

Seznamy nejstarších vysokých škol se na tomto úplně neshodují. Záleží totiž na definici univerzity. Z těch, které stále fungují, je nejstarší univerzita v italské Boloni (zal. 1088), bereme-li v úvahu následující kritéria. Třetí bod je mezi nimi velmi důležitý (i když jeho význam se později upozaďuje). Vzdělávání totiž probíhalo i v klášterech, které byly domovem vědění. Právě tam můžeme najít některé předchůdce evropských univerzit.

  • Instituce poskytuje tituly vysokého vzdělání.
  • Instituce poskytuje vzdělání v náboženských i světských oborech.
  • Instituce je nezávislá na církvi.
  • Instituce se prezentuje pod názvem obsahujícím slovo universitas – univerzita.

Leží nejstarší univerzita v Evropě, nebo v arabských zemích?

Nejstarší dosud fungující univerzita by teoreticky mohla ležet v Africe. Jsou tam totiž čtyři nejstarší instituce vysokého vzdělávání – v dnešním Tunisku, Maroku, Egyptě a Mali. Ty se však často nevyskytují na seznamech nejstarších VŠ světa. Byly totiž zároveň mešitami, což se vymyká kritériu světské správy instituce. Pojem univerzita tedy většinou spojujeme s evropskou koncepcí univerzity.

Tyto čtyři prastaré školy však rozhodně stojí za zmínku. Ta úplně nejstarší, Ez-Zitouna, vznikla už v roce 737. Šlo o takzvanou madrasu – to je sice arabské slovo pro školu, ale úžeji toto slovo označuje konkrétní druh vzdělávací instituce v islámských zemích. Od roku 1956 má status univerzity, ale její obory jsou převážně spjaty s islámem.

Druhou nejstarší univerzitu v Africe, Al-Karaouine v marockém Fesu, založila žena. Fatima al-Fihri byla dcerou bohatého obchodníka a zdědila po něm nemalý obnos peněz. Rozhodla se proto nechat postavit mešitu, která pak začala sloužit vzdělávání. Al-Karaoine existuje od roku 857 nebo 859. Podle Guinnessovy knihy rekordů tato instituce splňuje definici univerzity – je tam tudíž zapsána jako úplně nejstarší světová univerzita.

Boloň je rodištěm listiny o akademické svobodě

Další součástí práv akademiků je takzvaná akademická svoboda. Ta vznikla právě v Boloni, pár dekád po založení univerzity. V roce 1988 podle ní vznikl dokument Magna Charta Universitatum, dnes podepsaný více než 900 univerzit po celém světě. Z českých škol se pod tyto psané zásady podepsaly Karlova, Masarykova, Mendelova, Palackého a Baťova univerzita, a také ČVUT, brněnské VUT, VFU a Univerzita v Hradci Králové.

Akademická svoboda zaručuje svobodu výzkumu a zveřejňování výsledků. Zajišťuje nutnou otevřenost výuky různých vědeckým a filosofickým směrům. Také dává učitelům a studentům práva při výuce vyjadřovat své názory a volit zastupitele akademických orgánů, jako je akademický senát.

Co je akademický senát a proč se o něj zajímat?

Top 3 nejstarší evropské univerzity

  1. Università di Bologna

První evropská univerzita začala splňovat definici – učit nezávisle na církvi – od roku 1088. Tehdy zde fungovalo převážně vyučování práva. Jako instituce se škola řádně ustanovila až po roce 1180. Dodnes je známá hlavně právem, ale celkově nabízí široké spektrum oborů humanitních i přírodovědných.

Boloňská univerzita byla místem, kde vysokoškolské vzdělání poprvé v historii učila žena. Tou byla ve 13. století Bettisia Gozzadini, jež tady vystudovala práva a pak se stala vyučující. Traduje se o ní, že na hodinách nosila závoj, aby „nerozptylovala studenty”. Mezi slavné absolventy kromě ní patří několik papežů, Erasmus Rotterdamský a dokonce i sám Dante Alighieri. Z nedávné doby můžeme jmenovat také Umberta Eca.

2. Oxford University

Druhá na evropském seznamu je univerzita v Oxfordu. Její přesné datum založení není známo, ale je jisté, že v raném 12. století už nějakých pár let fungovala. Nejstarší doklad univerzitního vyučování v Oxfordu pochází z roku 1096. Jedná se tedy o nejstarší vysokou školu anglicky mluvícího světa. Její popularita začala strmě stoupat po roce 1167, kdy král Jindřich II. svému lidu zakázal jezdit studovat na univerzitu v Paříži. (Ta na seznamu dosud fungujících univerzit není, protože se v roce 1968 rozdělila na 13 nezávislých škol.)

Stejně jak je to zvykem všude jinde, i studenti Oxfordu se sdružovali na základě společných vlastností. Zajímavé je, že kromě náboženských řádů byl předmětem rozdělení i geografický původ. Podle něj se studenti v raných dobách označovali buď jako Seveřané – lidé ze Skotska a severu Anglie – a Jižané – lidé z Irska, Walesu a jihu Anglie.

Oxfordská univerzita je dnes velice prestižní. V žebříčcích Times Higher Education v poslední době získala první místo šestkrát za sebou – od roku 2017 do letoška. Sestává ze zhruba 40 univerzitních kolejí. Zajímavé je to, že škola je vlastně zároveň státní i soukromá: získává sice peníze od státu, ale zároveň je zcela nezávislá.

Studium ve Velké Británii: jak si vybrat školu a vyzrát na poplatky?

3. Cambridge University

Univerzitu v Cambridgi dle pověsti založili roku 1209 bývalí nespokojení studenti Oxfordu. Možná právě toto zapříčinilo rivalitu mezi oběma školami, která trvá dodnes. Spíše to ale bude prostě tím, že obě jsou velmi staré a prestižní… A že dlouho byli jedinými dvěma univerzitami v Anglii. Ve 14. století se totiž skupina dalších nespokojených lidí pokusila založit novou univerzitu ve Stamfordu. Celé zemi to pak vyneslo zákaz zakládání vysokých škol, který trval až do roku 1820.

Ale uveďme si teď pár zajímavostí o Cambridgeské univerzitě. Historická data ji umísťují na třetí místo v žebříčku starých evropských univerzit. Sestává ze 30 kolejí a na rozdíl od Oxfordu má dodnes tři koleje výlučně pro ženy. Její knihovna zaručuje doživotní volný přístup všem absolventům. Rivalita mezi oběma školami se projevuje například při sportovních příležitostech. Ale co je zajímavější, také v tom, že si nikdo nesmí v jednom roce podat přihlášku na obě.

V čem Cambridge dozajista předčí nejen Oxford ale i ostatní školy světa, je počet absolventů, kteří získali Nobelovu cenu. Jde o 83 lidí včetně Nielse Bohra a Bertranda Russella.

Nejstarší univerzita v ČR je na 10. místě evropského seznamu!

Jdeme-li v seznamu dále, následuje univerzita v Salamance, v Padově, v Neapoli… A hned na desátém místě se umístila naše pražská Univerzita Karlova. Král Karel IV. ji založil v roce 1347 s pomocí papeže Klementa VI., většina českých zdrojů však uvádí rok 1348, kdy král školu sekularizoval.

Foto: Studentské koleje v Praze. Kde bydlí pražští vysokoškoláci?

Studenti rané Karlovky se podobně jako v Oxfordu dělili dle etnika: na Čechy, Poláky, Bavory a Sasy. Češi přitom netvořili ani čtvrtinu studentstva. Fakulty byly čtyři: svobodných umění, lékařská, právnická a teologická. Právnická fakulta se brzy oddělila, ale v dnešní době práva na UK samozřejmě najdete. Karlova univerzita si toho zažila hodně a také sehrála velice významnou roli v dějinách celé naší země. Byli to koneckonců právě její studenti, kteří se velkou měrou zasloužili o Sametovou revoluci.

Druhá nejstarší vysoká škola v ČR je olomoucká Palackého univerzita. Ta se samozřejmě dlouho jmenovala jinak. Nejdřív vznikla z koleje Tovaryšstva Ježíšova, pak na nějaký čas přišla o status univerzity a fungovala jako lyceum. Po opětovném nabytí statu univerzity škola získala název C. k. Františkova univerzita v Olomouci a v roce 1860 zase zanikla. Reinkarnace školy, už nazvané Palackého univerzita, je tu s námi od roku 1946. Proto se za druhou nejstarší VŠ v Česku pokládá Masarykova univerzita, jež funguje od roku 1918.

Top 3 nejstarší americké univerzity

Nejstarší univerzity v Americe nevznikly v USA ale v čerstvě kolonizovaných oblastech jižní a střední Ameriky. První byla Univerzita sv. Tomáše Akvinského v dnešní Dominikánské republice, ustanovená papežskou bulou v roce 1538. Na žebříčku stále fungujících školy byste ji však nenašli – její činnost byla v 19. století přerušena. Dnes na ni navazuje nová a moderní Univerzita v Santo Domingu.

1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Z nepřetržitě činných univerzit v Americe je nejstarší Národní univerzita sv. Marka v peruánské Limě. Oficiálně vznikla roku 1551 díky císaři Karlu V. a zaměřovala se hlavně na výcvik misionářů. Učila však všelijaké vědy. Později se stala jednou z institucí stěžejních pro osamostatnění Peru.

2. Universidad Nacional Autónoma de México

V roce 1551 také vznikla prestižní Mexická národní autonomní univerzita. I ta byla pod vlivem jak císaře, tak katolické církve. Hlavním obratem v její historii bylo znovuustanovení roku 1910 ministrem vzdělávání Justem Sierrou. Ten usiloval o to, aby škola byla sekulární a nezůstala v minulosti.

3. Universidad de Santo Tomás

Na třetí místo pak patří další univerzita Tomáše Akvinského, tato však působí v Kolumbii. Založili ji v roce 1580 dominikáni a dodnes se jedná o katolickou školu. Tím stejně jako předchozí jmenovaná poněkud porušuje jeden z bodů definice univerzity. Jsme však o několik století za nejstaršími evropskými univerzitami. Koncepce toho, jak funguje univerzita, tedy už byla dobře známá a zažitá. Domníváme se, že právě proto autoři žebříčků tyto misijní univerzity neopomíjejí.

Top 3 nejstarší univerzity v USA

1. Harvardova univerzita

Další v pořadí je na celém americkém kontinentu univerzita v argentinské Córdobě (1613), jezuitská univerzita v Kolumbii (1623) a univerzita Františka Xaverského v Bolívii (1624). Teprve po nich následuje první vysoká škola ve Spojených státech – Harvardova univerzita. Sem se čeští studenti hrnou více než do Latinské Ameriky. A nejen čeští! Toto je jedna ze světových škol, o kterých každý slyšel. Přijata je jen zhruba dvacetina uchazečů!

Jmenovec univerzity John Harvard byl duchovní, který nově vzniklé koleji věnoval celou svou knihovnu. Škola se ve svých začátcích zaměřovala na teologii a náboženství. Prvního světského ředitele se dočkala až v roce 1708. V podstatě až od této doby směřuje k nezávislosti myšlenek na puritánském učení.

Harvardovy knihy bohužel shořely při požáru v roce 1764. Zachovala se jen jediná. Největší rozkvět univerzita zažila v 19. století. Tehdy vzniklo několik nových fakult včetně dnes velmi vyhlášené právnické.

Jak studovat na Harvardu. Zkuste školu, kam chodil Kennedy nebo Obama

2. The College of William & Mary

Tato univerzita ve Virginii je pojmenovaná po králi Vilémovi III. Oranžském a královně Marii II., na základě jejichž patentů vznikla. S rokem založení 1693 je to devátá anglofonní univerzita světa a první univerzita jižní části dnešních USA. W&M byla původně anglikánská, k větší náboženské svobodě se propracovala koncem 18. století.

Přestože název William & Mary není u nás tolik skloňovaný jako Harvard a Yale, je to jedna z prestižních amerických vysokých škol. Na webu se ráda prezentuje jako škola s „jiným přístupem”. Důkazem tomu je například nezvykle nízký počet oborů a studentů. Většina tříd má méně než 40 členů.

3. Yaleova univerzita

Velká a věhlasná Yale University by možná měla patřit až na 4. místo za marylandskou Saint John College. Tato malá škola humanitních věd, původně založená roku 1696, však v minulém století zanikla a byla jen taktak zachráněna. Soudíme-li podle nepřetržité činnosti, Yale bude na seznamu třetí.

Instituce vznikla v roce 1701 a stejně jako Harvard se jmenuje po svém mecenáši. Elihu Yale byl guvernér Mádrasu ve Východní Indii a dárce nemalých finančních i knižních darů. Jistě vás už nepřekvapí, že i tato škola zpočátku stála hlavně na křesťanských hodnotách. Raná Yaleova univerzita vzdělávala hlavně smetánku (mužského pohlaví), kterou trestala za volnočasové návštěvy hospod.

V 19. a raném 20. století se škola významně rozrostla. V roce 1861 se stala první americkou školou, na které je možné získat doktorát. Dnes má 14 fakult/podinstitucí, letos na podzim má přibýt patnáctá. Studují tu lidé ze 115 světových zemí. Kromě studia se zde studenti věnují různým tradičním aktivitám, jako je vytahování se nad studenty z Harvardu.

Top 3 nejstarší asijské univerzity

O povaze nejstarších afrických univerzit už jsme se dozvěděli – byly to organizace silně propojené s muslimskou vírou. To samozřejmě neznamená, že na celém velkém kontinentu nevznikly univerzity evropského typu. Protože je tu však řeč o těch nejstarších, přejděme teď do Asie.

Kde v Česku studovat čínštinu? Naučte se nejhojnější mateřský jazyk

1. Univerzita Sungkyunkwan

Tato škola vznikla v dnešní Jižní Koreji již v roce 1398 za dynastie Joseon. Navzdory radikálním změnám dosud funguje bez přerušení. Původně to bylo místo studia klasických čínských textů a konfuciánství – dnes bychom řekli filologie, religionistika a filosofie. V 19. století, pod vlivem osvíceneckých myšlenek, se instituce začala přetvářet v moderní univerzitu podobnější těm evropským.

2. Istanbulská univerzita

Vzhledem k tomu, že Konstantinopol neboli Cařihrad neboli Istanbul leží zčásti v Asii, můžeme zdejší univerzitu zařadit k asijským. Funguje od roku 1453, jen s pár nepatrnými pauzami. Otomanský sultán Mehmed II. ji tehdy založil s úmyslem poskytnout lidu filosofii, medicínu, právo i literaturu.

3. Unibersidad ng Santo Tomas

Nejstarší univerzita Dálného východu následuje vzorec španělských koloniálních vysokých škol. Nachází se na Filipínách, kde v roce 1611 vznikla pod španělským názvem Universidad de Santo Tomás. Zakladatelem byl Miguel de Benavides, španělský biskup v Manile. Škola je dodnes katolického ražení.

Univerzity v Austrálii a Oceánii

Do Austrálie se myšlenka založit univerzitu dostala až v 19. století. Nejstarší dosud funkční institucí vyššího vzdělávání se stala roku 1850 Univerzita v Sydney. Na území Austrálie dnes působí 43 univerzit, z toho 40 je ryze australských. Nejlépe hodnocené je Sydney, Melbourne a Australian National University v Canberře.

Studium v Austrálii: Vysoké náklady vyrovnává kvalita a zážitky

Na Novém Zélandu je nejstarší výškou University of Otago (založená roku 1869). Celkem má tato země univerzit osm. I obyvatelé malých ostrovních státečků mají v dnešní době možnost vystudovat vysokou školu. Papua a Guam mají svou vlastní; ve 12 dalších teritoriích působí hlavně regionální University of the South Pacific. Zemí světa s nejmladší první univerzitou se v roce 2018 stalo Nauru, když si tam tato škola otevřela novou kolej.

 

Zdroje:

The Culture Trip, Erudera, Top Universities, Guinness World Records, Università di Bologna, University of Oxford, University of Cambridge, Univerzita Karlova, Harvard University, Yale University, William & Mary, Wikipedia, University Guru

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Nejstarší univerzity světa, které stále fungují. Studujte tam, kde se psaly dějiny…