Menu
StudentMag
Studium

Jak získat červený diplom. Které podmínky je nutno splňovat?

Adéla Lišková

Adéla Lišková

4. 8. 2017

Úspěšní absolventi vysokoškolského studia dostanou na promoci vysokoškolský diplom v modrých deskách, ti ještě úspěšnější obdrží diplom v červených deskách. Co je to „červený diplom“ a jak je získat?

Jak získat červený diplom

Ačkoliv nejde o nějaké oficiální označení, „červeným diplomem“ se v řeči standardně míní diplom s vyznamenáním. Podmínky toho, abyste jste na vysoké škole prospěli s vyznamenáním, se mezi jednotlivými institucemi – školami a dokonce i fakultami jednotlivých škol – mírně liší, nicméně obvykle je spojuje následující:

 • průměr všech odstudovaných předmětů za celé studium musí nižší nebo roven 1,5
 • ze státní závěrečné zkoušky jako celku je nutné získat hodnocení výborně (někde je nutné získat hodnocení výborně ze všech částí, jinde stačí například nemít z žádné z nich horší hodnocení než chvalitebně)
 • studium je nutné dokončit v řádné době

Na některých vysokých školách, respektive fakultách, bývají dodatečné podmínky ohledně známek v průběhu studia, např. že je možné dostat maximálně jednu trojku či čtyřku a podobně.

Červený diplom UK

Na pražské Univerzitě Karlově se podmínky pro získání diplomu s vyznamenáním liší podle jednotlivých fakult. Univerzita Karlova však „červené diplomy“ neuděluje. Studenti, kteří prospěli s vyznamenáním, to mají uvedené na diplomu, ovšem dostanou jej stejně jako ostatní v modrých deskách.

Červený diplom VŠE

Diplom s vyznamenáním na pražské Vysoké škole ekonomické obdrží student, který:

 • dosáhl průměrného prospěchu do 1,5 včetně
 • z každé části státní závěrečné zkoušky byl hodnocen stupněm „výborně“
 • řádně ukončil studium ve standardní době stanovené pro studium ve studijním programu; stu­dentům, kteří byli vysláni v rámci stu­dia na VŠE ke studiu v zahraničí, se toto studium do této doby nezapočítává

Jak získat prospěchové nebo mimořádné stipendium? Podívejte se

Červený diplom MUNI

Pro získání červeného diplomu na brněnské Masarykově univerzitě jsou pak stanoveny tyto podmínky:

 • všechny součásti státní zkoušky byly úspěšně složeny v řádném termínu
  s hodnocením ”výborně” nebo ”velmi dobře”
 • celkový výsledek státní zkoušky je ”výborně”
 • průměrná klasifikace ve studiu nepřevyšuje hodnotu 1,5
 • ve studiu nebyl student v řádném z klasifikovaných předmětů hodnocen stupněm ”nevyhovující”
 • ve studiu byl student hodnocen nejvýše dvakrát klasifikačním stupněm
  „vyhovující“ nebo „uspokojivě“

Ohodnoťte tento článek:
2,3
Právě čtete

Jak získat červený diplom. Které podmínky je nutno splňovat?