×
StudentMag

Kde studovat soudní lékařství. Vše od medicíny až po atestaci

Kde studovat soudní lékařsví

Soudní lékař často vystupuje jako jedna z důležitých postav kriminálních seriálů, kde ohledává těla a dává dohromady důležité dílky skládačky. Díky tomu se toto povolání dostalo do podvědomí mnoha lidí a najdou se i tací, kteří by ho rádi vykonávali. Pokud jste jedním z nich a nevíte, jak na to, pak je pro vás tento článek jako dělaný. Na úvod je dobré říci, že to nebude jednoduchá ani krátká cesta. Soudní lékař je zkrátka lékařský obor, a tak nevede jinudy než přes dlouhé studium na lékařské fakultě a následnou postgraduální atestaci.

Co má v náplni práce soudní lékař

Pozor, mezi prací soudního lékaře a patologa je rozdíl! Soudní lékař provádí především pitvy a určuje příčinu smrti, zatímco patolog se hodně soustředí na histopatologickou diagnostiku. Jedná se o pitvy osob, které zemřely náhlým či neočekávaným úmrtím, mimo zdravotnické zařízení (tam pitvy provádí patolog), například při dopravní nehodě, a soudem nařízené pitvy. Na tělech obětí hledá a vyšetřuje biologické stopy, které pomáhají objasnit případy. Jeho úkolem je i ohledávání ostatků při soudně nařízené exhumaci (otevření hrobu a vyzvednutí ostatků mrtvého). U soudů dále figuruje jako znalec, kdy nejčastěji posuzuje mechanismus úrazů. V neposlední řadě také provádí toxikologická vyšetření pitvaných i živých osob. Soudní lékař tak musí mít široké spektrum znalostí napříč různými obory.

Kde studovat soudní lékařství

Nejprve vás čeká 6 let studia Všeobecného lékařství na lékařské fakultě. Seznam škol už jsme pro vás připravili dříve, na vás je pouze výběr té nejvhodnější z devíti možných. Už z názvu oboru vyplývá, že celé studium je zaměřeno všeobecně, kdy v jeho průběhu student projde a seznámí se s většinou oborů, aby se mohl později profilovat v oboru, který ho zajímá nejvíce.

Samotná atestace probíhá až po úspěšném absolvování státnicových zkoušek a získání titulu MUDr. Ale nebojte, ve čtvrtém ročníku vás čeká předmět Soudní lékařství. Na každé fakultě probíhá trochu jinak, ale dá se říci, že vás čeká soubor přednášek o znalecké činnosti (prohlídka mrtvého, právní náhled, toxikologie, sérologie atd.), demonstrace na pitevně, přehled vyšetření a samozřejmě i řešení případů. Během studia není výjimkou ani to, že pokud student už ví, co chce v budoucnu dělat za obor, tak ve volném čase dochází na jím vybrané pracoviště a osvojuje si důležité znalosti, techniky a postupy, které se mu budou hodit při postgraduálním vzdělávání. Taková praxe je kolikrát velmi důležitá a ukáže vám obor v celé své šíři. A vy se pak můžete lépe rozhodnout, protože jste více informovaní.

Jak probíhá atestace na soudní lékařství

Titul je doma, tak co teď? Atestační příprava! Poslední úprava atestace pro soudního lékaře se odehrála v roce 2010 a řídí se tak podle vyhlášky č. 361/2010 Sb. Ta stanovuje délku atestace minimálně na pět let, s rozdělením na dvě částí. První je absolvování tzv. patologického kmenu, což je dvouleté vzdělávání společné s oborem patologie. Během tohoto období lékař pracuje pod dohledem staršího kolegy a vykonává stáže na interně, chirurgii a ARO v délce nejméně 2 měsíců. Zároveň musí provést nejméně 120 pitev a 2000 gynekologických cytologií (stěr z děložního čípku, který lékař prohlíží pod mikroskopem a hledá patologické změny). Na závěr patologického kmene musí projít týdenní kurz Základy patologie a splnit závěrečný test. Je tak oprávněn sám provádět pitvy. V tuto dobu si ještě může vybrat, jestli se chce specializovat jako soudní lékař anebo patolog.

Druhá část už je vlastní specializační vzdělávání, které absolvuje na pracovišti soudního lékařství a trvá nejméně 3 roky. Zahrnuje šest týdnů stáže na vyšším výukovém pracovišti (AP II. typu), jeden měsíc na traumatologii a vzdělávací akce. Doporučen je i jeden měsíc na záchranné službě a ARO. Závěrem je týdenní kurz Soudního lékařství, který završuje atestační zkouška. Ta se skládá z praktické a teoretické části, kde reflektuje vše, co se naučil a co potřebuje vědět k vykonávání svého povolání. Po jejím úspěšném složení je soudní lékař oprávněn k samostatné práci.

Celkem všechny uchazeče čeká minimálně 11 let studia, pokud vše půjde dobře. To je velmi dlouhá doba, ale nezbytná, protože medicína je složité a objemné odvětví. Podobná délka studia ostatně čeká i další lékařské obory, liší se jen o pár měsíců a někteří specialisté dokonce potřebují atestace dvě.

A co vy? Chystáte se na medicínu anebo by vás tam nedostali ani párem volů? Který obor by vás zajímal? Myslíte si, že si soudní lékařství a patologii vybírají jen lékaři, kteří nechtějí pracovat s lidmi?

4.5/5 - (10 votes)

4.5/5 - (10 votes)


1 Komentář Kde studovat soudní lékařství. Vše od medicíny až po atestaci

 1. K obsahu článku mám několik výhrad:
  1. Soudní lékař neprovádí toxikologické vyšetření. Soudní lékař odebírá biologický materiál z mrtvého, který dále analyzuje toxikolog, vzděláním obvykle chemik (analytická chemie, toxikologická analýza,…). Odběr biologického materiálu ze živého obvykle provádí zdravotní sestra nebo příslušný lékař z klinického oddělení.
  2. Při hodnocení mechanismu poranění jsou v komplikovanějších případech konzultováni nebo dokonce povoláváni znalci v oboru biomechanika. V tomto případě jde obvykle o absolventy fyziky, matematiky, nebo strojní fakulty, případně i jiných podobných oborů, vědecky se zabývající biomechanikou.
  3. Soudní lékař se také vyjadřuje k hodnocení závažnosti úrazu podle zdravotnické dokumentace. Sice byla nedávno zřízena speciální znalecká odbornost, ale vzhledem k počtu lékařů zapsaných v tomto oboru je toto stále významnou činností soudních lékařů.
  4. Čtenář by asi ocenil informaci, že soudní lékař jako znalec vypracovává písemný posudek a před soudem na jeho základě vypovídá. Podle legislativy je v tomto znalec nezastupitelný. Z toho důvodu může být pro soudní lékařství problémem porucha z okruhu dysgrafie, protože posudek je odborný text napsaný tak, aby mu rozuměl i laik, tedy musí být srozumitelný, navíc je někdy dosti zásadní pro vývoj procesu, takže musí být napsán jasně a jednoznačně. Porucha řeči nebo sluchu také může komplikovat život, ale v zásadě to není zásadní problém, protože jednání soudu nemívá dramatický průběh.
  5. Popisované vzdělání je chybné, budoucí soudní lékař nemusel v rámci kmene odečítat gynekologické cytologie. Navíc toto vzdělávání má být podstatně změněno novelou, která platí od 1.7.2017 – a je mimořádnou ostudou ministerstva zdravotnictví, že zatím nejsou známy podrobnosti. Ví se pouze to, že vzdělání má být o půl roku kratší a kmen o rok delší.
  6. Historické důvody, společný kmen a malý počet míst na soudním lékařství vedou některé absolventy k tomu, že nastoupí na patologii. Tento postup, i když ho někteří doporučují, pokládám za špatný. V patologii je zřetelný ústup od pitevní činnosti, dnešní patologové se na pitevnu již téměř nedostanou, naopak znalosti precizní histopatologické diagnostiky vč. histopatologického a imunohistochemického gradingu a stagingu a zpracování chirurgických resekátů jsou pro budoucího soudního lékaře nepotřebné.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..