Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kde studovat soudní lékařství. Vše od medicíny až po atestaci

Jana Langová

Jana Langová

23. 1. 2018

Soudní lékař často vystupuje jako jedna z důležitých postav kriminálních seriálů, kde ohledává těla a dává dohromady důležité dílky skládačky. Díky tomu se toto povolání dostalo do podvědomí mnoha lidí a najdou se i tací, kteří by ho rádi vykonávali. Pokud jste jedním z nich a nevíte, jak na to, pak je pro vás tento článek jako dělaný. Na úvod je dobré říci, že to nebude jednoduchá ani krátká cesta. Soudní lékař je zkrátka lékařský obor, a tak nevede jinudy než přes dlouhé studium na lékařské fakultě a následnou postgraduální atestaci.

Co má v náplni práce soudní lékař

Pozor, mezi prací soudního lékaře a patologa je rozdíl! Soudní lékař provádí především pitvy a určuje příčinu smrti, zatímco patolog se hodně soustředí na histopatologickou diagnostiku. Jedná se o pitvy osob, které zemřely náhlým či neočekávaným úmrtím, mimo zdravotnické zařízení (tam pitvy provádí patolog), například při dopravní nehodě, a soudem nařízené pitvy. Na tělech obětí hledá a vyšetřuje biologické stopy, které pomáhají objasnit případy. Jeho úkolem je i ohledávání ostatků při soudně nařízené exhumaci (otevření hrobu a vyzvednutí ostatků mrtvého). U soudů dále figuruje jako znalec, kdy nejčastěji posuzuje mechanismus úrazů. V neposlední řadě také provádí toxikologická vyšetření pitvaných i živých osob. Soudní lékař tak musí mít široké spektrum znalostí napříč různými obory.

Kde studovat soudní lékařství

Nejprve vás čeká 6 let studia Všeobecného lékařství na lékařské fakultě. Seznam škol už jsme pro vás připravili dříve, na vás je pouze výběr té nejvhodnější z devíti možných. Už z názvu oboru vyplývá, že celé studium je zaměřeno všeobecně, kdy v jeho průběhu student projde a seznámí se s většinou oborů, aby se mohl později profilovat v oboru, který ho zajímá nejvíce.

Samotná atestace probíhá až po úspěšném absolvování státnicových zkoušek a získání titulu MUDr. Ale nebojte, ve čtvrtém ročníku vás čeká předmět Soudní lékařství. Na každé fakultě probíhá trochu jinak, ale dá se říci, že vás čeká soubor přednášek o znalecké činnosti (prohlídka mrtvého, právní náhled, toxikologie, sérologie atd.), demonstrace na pitevně, přehled vyšetření a samozřejmě i řešení případů. Během studia není výjimkou ani to, že pokud student už ví, co chce v budoucnu dělat za obor, tak ve volném čase dochází na jím vybrané pracoviště a osvojuje si důležité znalosti, techniky a postupy, které se mu budou hodit při postgraduálním vzdělávání. Taková praxe je kolikrát velmi důležitá a ukáže vám obor v celé své šíři. A vy se pak můžete lépe rozhodnout, protože jste více informovaní.

Jak probíhá atestace na soudní lékařství

Titul je doma, tak co teď? Atestační příprava! Poslední úprava atestace pro soudního lékaře se odehrála v roce 2010 a řídí se tak podle vyhlášky č. 361/2010 Sb. Ta stanovuje délku atestace minimálně na pět let, s rozdělením na dvě částí. První je absolvování tzv. patologického kmenu, což je dvouleté vzdělávání společné s oborem patologie. Během tohoto období lékař pracuje pod dohledem staršího kolegy a vykonává stáže na interně, chirurgii a ARO v délce nejméně 2 měsíců. Zároveň musí provést nejméně 120 pitev a 2000 gynekologických cytologií (stěr z děložního čípku, který lékař prohlíží pod mikroskopem a hledá patologické změny). Na závěr patologického kmene musí projít týdenní kurz Základy patologie a splnit závěrečný test. Je tak oprávněn sám provádět pitvy. V tuto dobu si ještě může vybrat, jestli se chce specializovat jako soudní lékař anebo patolog.

Druhá část už je vlastní specializační vzdělávání, které absolvuje na pracovišti soudního lékařství a trvá nejméně 3 roky. Zahrnuje šest týdnů stáže na vyšším výukovém pracovišti (AP II. typu), jeden měsíc na traumatologii a vzdělávací akce. Doporučen je i jeden měsíc na záchranné službě a ARO. Závěrem je týdenní kurz Soudního lékařství, který završuje atestační zkouška. Ta se skládá z praktické a teoretické části, kde reflektuje vše, co se naučil a co potřebuje vědět k vykonávání svého povolání. Po jejím úspěšném složení je soudní lékař oprávněn k samostatné práci.

Celkem všechny uchazeče čeká minimálně 11 let studia, pokud vše půjde dobře. To je velmi dlouhá doba, ale nezbytná, protože medicína je složité a objemné odvětví. Podobná délka studia ostatně čeká i další lékařské obory, liší se jen o pár měsíců a někteří specialisté dokonce potřebují atestace dvě.

A co vy? Chystáte se na medicínu anebo by vás tam nedostali ani párem volů? Který obor by vás zajímal? Myslíte si, že si soudní lékařství a patologii vybírají jen lékaři, kteří nechtějí pracovat s lidmi?

Ohodnoťte tento článek:
4,6
Právě čtete

Kde studovat soudní lékařství. Vše od medicíny až po atestaci