Menu
StudentMag
Pravopis

Kde se píše n a kde nn: Jednoduchý návod, jak zdvojování odlišovat

Barbora Milotová

Barbora Milotová

11. 7. 2018

Tápete při psaní n a nn? Stačí se naučit rozlišovat pár základních pravidel. Přestože výslovnost daných slov nás může zmást, neměli byste se nechat ošálit. V psané češtině hrají důležitou roli.

S problematikou jednoho či dvou n se potýkají nejen školáci, ale lidé všech věkových kategorií. Ačkoliv se může zdát, že jde o prkotinu či zbytečné ztěžování už tak náročného jazyka českého, chyba v n může změnit význam slova.

Kde se píše jedno n

1. U přídavných jmen označujících zvířata

havran – havraní, slon – sloní, kuna – kuní

2. U přídavných jmen odvozených od příčestí trpných

chráněn – chráněný, učiněn – učiněný, konán – konaný, dán – daný

3. Ve slově raný ve významu brzký(není odvozeno od slova ráno, naopak slovo ráno je odvozeno od slova raný)

rané brambory, raná jablka,…

4. U podstatných jmen odvozených příponami

ina (cenina)

ík (viník, deník)

ice (vinice)

5. U přídavných jmen odvozených příponou –ěný

plátěný, ceněný, vlněný, hliněný

Kde se píše nn

1. U přídavných jmen složených

jednostranný, hrubozrnný, rovnoramenný, tenkostěnný

2. Tvoříme-li přídavné jméno příponou –, – od podstatného jména, jehož kořen je zakončen na n

korun-a, korunní

vin-a, vinný

n-o, ranní

n-o, vinný

Slovo vinen:

  • Mužský rod jednotné číslo: vinen
  • Ženský a střední rod: vinna, vinno

3. Při stupňování přídavných jmen a příslovcí s nn

nevinný, nevinnější, nejnevinnější

účinně, účinnější, nejúčinnější

Ohodnoťte tento článek:
3,9
Právě čtete

Kde se píše n a kde nn: Jednoduchý návod, jak zdvojování odlišovat