Menu
StudentMag
Bakalářská a diplomová práce

Jak správně vytvořit a zpracovat dotazník? Držte se pravidel sociologického výzkumu

Adéla Lišková

Adéla Lišková

1. 2. 2019

Dotazník patří k oblíbeným metodám, které studenti využívají při psaní bakalářských, diplomových a dalších kvalifikačních prací. Základem kvalitního výzkumu je ovšem kvalitně zpracovaný dotazník. Jak sestavit dotazník, aby obsahoval vše potřebné a přinesl žádoucí data?

Dotazník – adresné dotazování

Ještě než se pustíte do tvorby dotazníku, ujistěte se, že to, co hodláte vytvořit, je skutečně dotazník. Podle metodologie sociologického výzkumu je dotazník jedním z druhů dotazovacích technik, jehož základní charakteristikou je, že se jedná o adresné dotazování.

To znamená, že dotazník je určen k vyplnění vybraným osobám či určité skupině osob (například studentům, zaměstnancům apod.). V samostatné části dotazníku, kterou umístíte buď na konec, nebo na začátek, se pak snažíte tyto osoby snažíte identifikovat podle vybraných socioekonomických znaků (věk, pohlaví, příjem apod.)

Jak formulovat hypotézu. Začněte svůj výzkum správně

Anketa – neadresné dotazování

Pokud si například vytvoříte online dotazník, kde otázkami respondenta nijak neidentifikujete, a vyvěsíte ho na svůj facebook, s tím, že jej může vyplnit každý, pak se jedná o neadresné dotazování, a tedy o anketu.

Možná se vám to zdá jako zbytečné slovíčkaření, ovšem pokud ve své práci uvedete jako metodu dotazník, a přitom použijete anketu, pak se z hlediska pravidel sociologického výzkumu jedná o významnou chybu. Pro kvalifikační práce je lepší použít metodu dotazníku, jelikož výsledky jsou obecně považovány za reprezentativnější než u ankety, kde jsou výsledky považovány za spíše orientační.

Pravidla tvorby dotazníku

Formou dotazníku je standardně pevně daný počet otázek s fixovaným pořadím a zpravidla s jednoznačně formulovanými odpověďmi. Na začátku dotazníku byste měli alespoň obecně uvést, k čemu výsledky použijete a jaký je smysl vašeho výzkumu, a také vaše jméno a kontakt, kam vám respondenti případně mohou napsat. Z hlediska etických pravidel výzkumu je nutné uvést konstatování, že bude zachována anonymita respondentů. Na závěr je vhodné respondentům poděkovat za vyplnění.

Potřebuji pomoc s napsáním bakalářské práce? Jaké jsou ceny, možnosti a rizika

Jak vytvořit dotazník

Co se týče tvorby samotných otázek, vše se samozřejmě odvíjí od charakteru výzkumu, ovšem obecně platí, že byste je měli formulovat co nejsrozumitelněji a nejjednodušeji, tedy:

  • používejte obecně známé termíny a pojmy
  • otázky by měly být co nejkratší
  • pokud je to možné, ptejte se na skutečné situace, nikoli na hypotetické
  • v každé otázce pokládejte skutečně jen jednu otázku

Otázky by neměly být formulovány sugestivně, tedy již předem naznačovat odpověď. Samozřejmě by také neměly nikoho urážet. Rovněž je vhodné se při tvorbě dotazníku vyhnout se citlivým záležitostem, například ohledně náboženského vyznání či politické orientace, pokud takové otázky nejsou z povahy vašeho výzkumu přímo nutné.

Jak napsat bakalářskou práci za týden? 7 tipů, jak ušetřit čas

Jak sestavit dotazník

V otázkách můžete použít otevřené či uzavřené odpovědi, případně bodové škály. Otázky je možné formulovat jako výroky, s kterými respondent souhlasí či nesouhlasí, ovšem jasnější je použít přímo otázku s otazníkem, kterou umístíte na konec textu.

Jednodušší a zajímavější otázky umístěte na začátek dotazníku, ty složitější pak spíše doprostřed. Tematicky blízké otázky se snažte při tvorbě dotazníku skládat k sobě, na druhou stranu pokud využíváte více typů otázek (ANO-NE, bodové škály apod.), pro zpestření je vhodné je střídat.

Online dotazníky

Oblíbenou metodou, jak vytvořit dotazník, je internet. Pro tvorbu elektronického dotazníku platí stejná pravidla jako pro klasický dotazník. Online dotazníky mají tu výhodu, že je lze snadno šířit pomocí e-mailu či sociálních sítí, navíc je jejich tvorba levná či dokonce bezplatná. Online dotazník zdarma si můžete vytvořit například na Survio.cz či VyplňTo.cz.

Ohodnoťte tento článek:
4,2
Právě čtete

Jak správně vytvořit a zpracovat dotazník? Držte se pravidel sociologického výzkumu