Menu
StudentMag
Studium

Vysokoškolské tituly. Který je vyšší a jak koho oslovovat

Klára Hyláková

Klára Hyláková

24. 12. 2017

Máte stále zmatek ve vysokoškolských titulech a v tom, jak oslovovat vaše přednášející, kolegy či adresáty e-mailů? S naším přehledem titulů a oslovení se už nemusíte bát! Na hodně středoškolských institucích se pedagogové oslovují titulem profesora. Toto označení je většinou nesprávné, přesto se ale dnes toleruje jako ekvivalent k učiteli. Jaké tituly tedy po dobu vysokoškolského studia můžete získat a jak oslovovat titulované?

Vyšší odborné školy a bakalářské obory

Po skončení VOŠ absolventi získávají titul DiS., což znamená diplomovaný specialista. Bakaláři získávají tituly Bc., popřípadě Bc.A, který znamená bakalář umění. Tyto tituly ovšem ve formální komunikaci málokdy používáme, a proto je lepší daného člověka oslovovat příjmením.

Tituly z magisterských a medicínských oborů

Magisterské obory jsou v zásadě dvojího typu. Student odtud může odejít s titulem inženýr nebo magistr. V případě architektury se pak titul rozšiřuje na Ing.arch. a pro magistry umění na MgA. V případě medicínského či veterinárního zaměření studia se pak získává doktorský titul – MUDr. (medicína), MDDr. (zubní medicína), MVDr. (veterinární medicína). Všechny oslovujeme „pane doktore/paní doktorko. Pokud absolvent magisterského studia pak splní nadstavbové rigorózní zkoušky, může si před jméno přidávat takzvaný doktorský titul. Tyto jednotlivce pak oslovujeme „pane doktore/paní doktorko“ a titul mohou získat například v oblastech filozofie a humanitních věd, kde se daný tituluje PhDr. (doktor filozofie), dále pak v oblasti právní, kde absolvent získává titul JUDr. (doktor práv), v přírodních vědách s titulem RNDr. (doktor přírodních věd), ve farmacii s oslovením PharmDr. (doktor farmacie) a v neposlední řadě také v oblasti teologie s titulem ThDr. (dokor teologie).

Co obnáší doktorské studium? Je potřeba nejen sepsat disertační práci

Postgraduální studium

Postgraduální, tedy doktorandské studium, se uděluje dvojího druhu – buď Ph.D. (doktor) nebo Th.D. (doktor teologie). Tyto tituly již píšeme za jméno a vyslovujeme je anglicky, hláskováním jednotlivých písmen (pí ejdž dý, tý ejdž dý). Dříve byl místo tohoto titulu udělováno akademické označní CSc., které znamenalo „kandidát věd“. Tento titul se nyní již nedává, přesto se s ním stále můžete u některých starších ročníků setkat. Daného člověka přesto stále oslovujeme pane doktore/paní doktorko. Nezapomeňte, že pokud má daná osoba, se kterou hovoříte, více titulů, vždy ji oslovujeme titulem nejvyšším. Pedagoga, který se jmenuje Mgr. Petr Novák, Ph.D. tedy oslovíme „pane doktore“.

Co je to malý doktorát? Ujasněte si, v čem se liší od velkého doktorátu

Nejvyšší ohodnocení titulem

Nejvyšších možných titulů, kterých jde dosáhnout, je oslovení docent (doc.) a následně pak ještě profesor (prof.). Ty získávají akademičtí pracovníci, kteří působí na odborné půdě a zasloužili se o akademický rozvoj v dané oblasti. Titul docenta je dáván rektorem vysoké školy, titul profesora se pak uděluje prezidentem republiky na základě návrhu vědecké rady dané vysoké školy. V článku jsme shrnuli nejběžnější tituly, se kterými se můžete během studia či práce setkat. Nezapomeňte se před oslovením vždy ujistit, že používáte správný název a při psaném projevu dávejte pozor na interpunkční znaménka a psaní velkým a malých písmen.

Ohodnoťte tento článek:
4,8
Právě čtete

Vysokoškolské tituly. Který je vyšší a jak koho oslovovat