Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kde studovat ošetřovatelství. Nehledejte jen na lékařských fakultách

Jana Langová

Jana Langová

17. 1. 2017

Pod kategorií ošetřovatelství se skrývá hned několik postů. Můžete studovat Všeobecnou sestru, podceňovanou, ale důležitou součást všech nemocnic a ordinací. Dalším oborem je Porodní asistentka, o které jsme již informovali. A Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jako jediná nabízí bakalářské studium oboru Zdravotně sociální pracovník, v němž absolvent získá základy ošetřovatelské péče, psychologie, pedagogiky a sociální činnosti a může se uplatnit jako sociální poradce. Samotný obor Ošetřovatelství je pak buď návazné magisterské anebo doktorské studium.

Pojďme se podívat na možnosti studia pro všechny zájemce o práci zdravotní sestřičky.

Kde studovat ošetřovatelství: Lékařské fakulty

V České republice studium Všeobecné sestry nabízí hned několik lékařských fakult. Uchazeči z Moravskoslezského kraje si mohou vybrat domácí Ostravskou univerzitu, která láká na zrekonstruovaný moderní kampus a technické vybavení. Samozřejmě nabízí i navazující magisterský obor. Hned o kousek dál na jihozápad se nachází Masarykova univerzita, která nabízí širokou paletu bakalářských zdravotnických oborů, včetně sestřičky. Přijímací zkoušky se sestávají z testů z biologie, chemie a somatologie a můžete si vybrat i kombinované studium. V Praze ho nabízejí všechny 3 lékařské fakulty, a tak je z čeho vybírat.

1. lékařská fakulta studenty přijímá na základě testu z biologie. Motolská fakulta nabízí pouze kombinovanou formu studia, kdy se přijímací zkoušky skládají z dvou kol. První kolo je test z biologie a všeobecných předpokladů, druhé kolo je ústní pohovor. 3. lékařská fakulta má taktéž dvoukolové přijímačky, kdy v prvním kole uchazeč píše test z biologie a v druhém kole jde k ústnímu pohovoru. V loňském roce se na „Trojku“ hlásilo 245 zájemců o obor všeobecná sestra a přijato bylo 61. A nakonec, jako poslední z lékařských fakult tento obor nabízí Lékařská fakulta v Hradci Králové, u které se přijímací zkoušky skládají z testu z biologie, chemie a somatologie.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

VŠPJ nabízí studium zdravotní sestry ve formě prezenční i kombinované. Uchazeče láká na důraz na praktické znalosti, kdy během tříletého studia studenti absolvují 32 týdnů povinné ošetřovatelské a odborné praxe. Přijímací zkouška má celkem 3 části, první je PC test z anglického či německého jazyka, druhou PC test z biologie člověka, psychologie a obecných studijních předpokladů. Třetí část je pak pouze pro zájemce o prezenční formu a jedná se o ústní zkoušku z biologie člověka. Na prezenční formu se v roce 2016 hlásilo celkem 180 uchazečů a přijato bylo 120.

Fakulta veřejných politik, SU v Opavě

Nejmladší fakulta Slezské univerzity se zaměřuje na výchovu oborů pro veřejný sektor. Jedním z nich je i ošetřovatelství, kde nabízí prezenční i kombinovanou formu studia. Přijímací zkoušky se skládají z testu z biologie člověka a základní orientace v klinických oborech, testu ze všeobecného přehledu a společenskovědních disciplín.

Zdravotně sociální fakulta, JU v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích můžete studovat nejenom prezenční a kombinovanou formu, ale také v anglickém jazyce. Přijímací zkoušky se skládají z testu z biologie člověka a všeobecné informovanosti.

Fakulta humanitních studií, UTB ve Zlíně

Fakulta nabízí nejenom studium zdravotní sestry v obou formách, ale také již zmiňovaného zdravotně sociálního pracovníka. Uchazeč musí úspěšně absolvovat Národní srovnávací zkoušky z biologie v případě Všeobecné sestry anebo NSZ ze základů společenských věd v případě zájmu o studium Zdravotně sociálního pracovníka.

Ústav zdravotnických studií, TUL

ÚZS je poměrně mladou vzdělávací institucí, byl založen v roce 2004. Studium Všeobecné sestry nabízí v prezenční i kombinované formě a přijímací zkoušky jsou test z biologie a z anglického jazyka.

Fakulta zdravotnických studií, UJEP

Ústecká univerzita je oblíbenou destinací zájemců o všeobecnou sestru ze severu Čech. Taktéž nabízí obě formy, při prezenční formě se přijímací zkoušky skládají z biologie člověka a v případě, že se hlásíte také na obor porodní asistentky, tak zkoušku konáte pouze jednou.

Fakulta zdravotnických studií, UP

Univerzita Pardubice nabízí více zdravotnických oborů, pro bakalářské studium Všeobecné sestry přijímací zkoušky zahrnují písemný test z biologie. Na fakultě můžete studovat i navazující magisterské studium v prezenční formě.

Fakulta zdravotnických věd, UPOL

Je nejmladší součástí Univerzity Palackého, vznikla v roce 2008 vyčleněním z Lékařské fakulty. Zaměřuje se na vzdělávání zdravotnických nelékařských oborů. Pro zájemce o všeobecnou sestru nabízí jak bakalářské studium v obou formách, tak navazující magisterské, taktéž prezenční a kombinované. Přijímací zkoušky se sestávají z testu biologie a základů společenských věd. Fakulta nabízí i přijetí bez skládání zkoušek na základě prospěchu, kdy hranice je průměr 1,20 za koncová vysvědčení 1. – 3. ročníku a pololetní 4. ročníku.

Fakulta zdravotnických studií, ZČU v Plzni

Plzeňská univerzita nabízí mnoho zdravotnických oborů, mj. ergoterapie, fyzioterapie anebo právě zmiňovaná všeobecná sestra, pro kterou má i navazující magisterský obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. Přijímací zkoušky se sestávají z testu z biologie, přičemž v roce 2016 se hlásilo 164 uchazečů a přijato bylo 68. Možností je i kombinovaná forma studia.

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s

VŠZ je pražskou soukromou školou, nabízející vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech. Přijímací zkoušky se skládají z testu z biologie člověka a psychologie v rozsahu středoškolské látky. Škola dává možnost zkusit si je nanečisto, kdy si uchazeč může ověřit svoje znalosti. Školné pro studijní obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka je 34 000,- za celý školní rok.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Kde studovat ošetřovatelství. Nehledejte jen na lékařských fakultách