Menu
StudentMag
Maturitní slohová práce

Jak napsat osnovu? Přinášíme zaručený návod pro každou příležitost

Redakce

Redakce

4. 2. 2022

U slohové práce je hodnocen nejen obsah a splnění zadání, ale také její přehlednost a logické členění textu. Právě proto potřebujete dobře napsanou osnovu.

Psaní slohové práce je tvůrčí proces. Ať už máte za úkol napsat vyprávění, popis nebo příběh, je dobré se napřed zamyslet, o čem chcete psát a hlavně, co svým textem vlastně chcete sdělit. Na základě toho si pak vytvořte osnovu a můžete se pustit do psaní.

Co je to osnova ve slohu?

V každé knize můžete najít její obsah. Díky němu se dozvíte, jak je knížka strukturovaná, čili rozdělená do kapitol, a o čem jednotlivé kapitoly pojednávají. Přesně stejné je to i s osnovou slohové práce. Poskytuje informaci o tom, jak je text strukturován a co je jeho obsahem.

Osnovu sepisujete před samotným zahájením psaní. K čemu je dobrá? Je to pomůcka, která má zajistit, abyste se při tvorbě neodchýlili od původní myšlenky, což se v zápalu psaní dost často stává.

Jak se píše slohová práce: Vypravování

Co má obsahovat osnova

Jak tedy dobře napsat osnovu slohové práce? Měla by být stručná a vypichovat ty nejdůležitější body či události z celého díla. Text by měl být rozdělen do tří celků, kterými jsou úvod, stať a závěr.

Co by měly jednotlivé části zahrnovat?

Úvod

Úvod slouží k seznámení čtenáře s tématem, o němž bude práce pojednávat. To by mělo být nastíněno nejprve obecně, postupně zúženo až na námět, který práce konkrétní řeší. Úvod může také nastolovat nějakou otázku, na kterou hledáte odpověď, nebo vysvětlovat, proč se daným tématem zabýváte.

5 rad, jak napsat fejeton. S úsměvem a lehkostí o všednosti

Stať

Jedná se o samotný příběh, popis nebo vyprávění. Nemá ustálenou podobu. Ideální ale je, pokud obsahuje alespoň tři kapitoly, samozřejmě v závislosti na rozsahu celé slohové práce. Ve stati by měly být vyjádřeny hlavní myšlenky textu, které jsou dále rozvíjeny.

Při formulování jednotlivých bodů stati je dobré postupovat od obecného ke konkrétnímu a na základě toho tvořit kapitoly (a podkapitoly) jako v knize. Jako pomůcku při hledání optimálního názvu kapitol lze využít volné psaní nebo myšlenkové mapy.

Závěr

Slouží ke shrnutí toho, o čem text pojednával, k odpovědi na otázku nastolenou v úvodu práce a k formulování toho, co z textu vyplývá, tedy k jakým závěrům autor došel.

Jak na osnovu vyprávění

Když píšete vyprávění nebo příběh, měla by osnova začínat uvedením do děje, pak by měla následovat zápletka, vyvrcholení příběhu a rozuzlení. Případně je možné příběh rozdělit do pěti fází, kterými jsou: expozice (úvodní situace), kolize (zápletka), krize (vyvrcholení konfliktu), peripetie (zvraty a komplikace) a nakonec rozuzlení.

Jak napsat vypravování. Naučte se snadno vykonstruovat příběh

Na co si dát pozor při psaní osnovy

Někdy může vzniknout nesoulad mezi osnovou a tématem a cílem práce. Dochází k tomu například, pokud je téma práce nastaveno příliš široce, osnova jej pak nemůže pokrýt.

Další chybou bývá nevyváženost osnovy, kdy je tématům na stejné úrovni věnován rozdílný prostor. Třeba o jednom je napsáno 10 stran a o druhém jen dvě, i když jsou obě pro celkové vyznění práce stejně důležitá.

Pozor také na slabou provázanost jednotlivých bodů osnovy. Text by měl směřovat k logickému vyústění, jeho jednotlivé části by na sebe měly plynule navazovat.

Psaní osnovy se nebojte

Osnova je na vaší straně, při psaní by vám měla pomoci vytvořit text, který je jasně členěný, logický a směřuje k pointě.

7+5 tipů, jak psát úvahu. Neplácejte jednu myšlenku přes druhou

Příklad osnovy

Potápění s delfíny (vyprávění)

1. Dovolená u moře

2. Nečekaná příležitost

3. Zklamání

4. Splněný delfíní sen

5. Nezapomenutelný zážitek

Ohodnoťte tento článek:
3,5
Právě čtete

Jak napsat osnovu? Přinášíme zaručený návod pro každou příležitost