Menu
StudentMag
Bakalářská a diplomová práce

Jak správně napsat anotaci do bakalářské či diplomové práce

Klára Hyláková

Klára Hyláková

5. 4. 2018

Chystáte se na bakalářskou či diplomovou práci a potřebujete do úvodu anotaci zahrnout? Nevíte, jak správně napsat anotaci? V článku se dozvíte, kam anotaci umístit, co by měla ideálně obsahovat a podíváme se také na reálný příklad.

Anotace je úvodní částí každé závěrečné nebo semestrální práce a měla by být charakteristikou dané studie. Anotace se dokonce často zařazuje i do knih a jejich úvodů a má jediný cíl – nalákat čtenáře, popřípadě knihkupce. V případě odborných prací se pak obsah anotace zařazuje také do katalogu vyhledávání a na základě daného textu je pak váš výzkum vyhledatelný.

Obsah anotace

Anotace je souvislý text, zhruba o šesti větách, který shrnuje navazující práci. Nejde o úvod, který se píše po výzkumu, uvozuje zkoumaný fenomén a představuje jednotlivé kapitoly. Anotace by měla jednoduše shrnout práci a navnadit čtenáře na následující řádky.

Součástí anotace by měla být i klíčová slova. Ty se píší do řádku a oddělují se čárkou. Zpravidla byste měli najít zhruba 8 slov, které vystihují vaši práci a na základě kterých by se vaše studie dala snadno vyhledat.

Jak napsat abstrakt k diplomové práci. Jednoduchý postup krok po kroku

Forma anotace

Anotace i klíčová slova se uvozují nadpisem, stejně jako například úvod nebo jednotlivé kapitoly. Anotace je pak text, klíčová slova již píšeme jen do řádku. V případě českých prací bychom měli myslet na to, abychom anotaci i klíčová slova přeložili také do angličtiny a zahrnuli je hned pod českou verzi.

Pamatujte na to, že anotace je souvislý text, který se vždy musí vejít do jednoho odstavce – rozhodně ji nerozdělujte do dvou. Do anotace nikdy nepatří obrázky nebo citace. Anotaci i klíčová slova umisťujeme hned na začátek práce, v případě bakalářských či diplomových prací hned za čestné prohlášení, ještě před obsah a úvod. Nezapomeňte také na to, že celý text i s klíčovými slovy by měl být na jedné, samostatně vyhrazené straně.

Jak probíhá obhajoba bakalářské práce? Přinášíme návod, jak se na ni připravit

Co se týče formátování nejen anotace, ale celé vaší práce, obecně platí, že se vždy musíte řídit pravidly danými vaší vzdělávací institucí, které daná škola vždy zveřejňuje.

Příklady, jak správně napsat anotaci

Podívejte se na příklad anotace, která by mohla být použita pro práci s názvem „Online marketingové nástroje“.

Anotace 

Semestrální práce se zabývá zkoumáním online marketingových nástrojů. V dané problematice jsme analyzovali, jaký vliv mají dnešní online média na společnost a kterých z nástrojů je nejúčinnější. V práci jsme se také soustředili na komparaci s TV médii, rozhlasovým vysíláním a následně i OOH reklamou (out of home). Jako hlavní nástroje online komunikace jsme pak zvolili sociální sítě, SEO vyhledávání nebo například PPC reklamy.

Klíčová slova

online, marketing, Facebook, Instagram, SEO, reklama, PPC, sociální sítě

Abstract

In this semestral work we have been observing the influence of the online marketing tools. We have analysed the contemporary online media and its role in today´s society. We have been also observing which of the given media has the biggest impact and we have compared it with the TV media, radio emission and the OOH advertising. As the main tools in the online marketing comunication we have analysed the social media, SEO or PPC advertising.

Key words

online, marketing, Facebook, Instagram, SEO, advertising, PPC, social media

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Jak správně napsat anotaci do bakalářské či diplomové práce