Menu
StudentMag
Studium

Co je to malý doktorát? Ujasněte si, v čem se liší od velkého doktorátu

Adéla Lišková

Adéla Lišková

19. 10. 2017

V naší zemi můžete potkat spoustu doktorů, ovšem není doktor jako doktor. Někteří léčí a jiní ne. A někteří mají velký doktorát a jiní mají malý, který vlastně doktorátem tak úplně není. Co je tedy vlastně malý doktorát? Udělejte si v tom jednou pro vždy pořádek.

Co je to malý doktorát?

Malý doktorát získávají ti, kteří úspěšně složí tzv. rigorózní zkoušku z vybraného vědeckého oboru. Jedná se o jeden z typů státní závěrečné zkoušky, kterou lze skládat v rámci vysokoškolského studia. Součástí rigorózní části je standardně vedle vědomostní zkoušky také sepsání a následná obhajoba rigorózní práce, řešící nějaký vědecký problém. Určení konkrétních podmínek pro složení rigorózní zkoušky je v kompetenci jednotlivých fakult, respektive děkanů těchto fakult.

Kdo může získat malý doktorát?

Rigorózní zkoušku skládají absolventi magisterského studijního programu, kteří získali titul magistr (Mgr.) a kteří usilují o jeden z následujících titulů:

  • doktor práv (JUDr.) – obor právo
  • doktor filozofie (PhDr.) – obory společenskovědní, humanitní a pedagogické
  • doktor přírodních věd (RNDr.) – obory přírodovědecké
  • doktor farmacie (PharmDr.) – obor farmacie
  • licenciát teologie (ThLic.) – obor katolické teologie
  • doktor teologie (ThDr.). – obory evangelické i husitské teologie

Co obnáší doktorské studium? Je potřeba nejen sepsat disertační práci

Specifické postavení pak mají některé lékařské obory, kde je rigorózní zkouška klasickou státní zkouškou, kterou se zakončuje magisterský studijní program. Jedná se o obory všeobecné lékařství, obor zubní lékařství a veterinární lékařství a hygiena. Po úspěšném složení rigorózní zkoušky v těchto oblastech lze pak získat následující tituly:

  • doktor medicíny (MUDr.) – obor všeobecné lékařství
  • doktor veterinární medicíny (MVDr.) – obor veterinární lékařství a hygiena
  • doktor zubního lékařství (MDDr.) – obor zubní lékařství

Doktorské studium. Jak je to se statusem studenta a zdravotním pojištěním?

Malý doktorát vs. velký doktorát

Malý doktorát se však liší od velkého doktorátu, který je standardně spojený se získáním titulu Ph.D. Důvodem pro odlišování malého a velkého doktorátu, je to, že zatímco malý doktorát je získán stále v rámci magisterského studia, velký doktorát je získáván v rámci doktorského studia. I proto lze na některých fakultách k získání malého doktorátu použít diplomovou práci magisterského stupně. Naproti tomu pro získání velkého doktorátu je vždy nutné sepsat a obhájit originální tzv. disertační práci.

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Co je to malý doktorát? Ujasněte si, v čem se liší od velkého doktorátu