Menu
StudentMag
Studium

Co znamená zkratka Ph.D a jak tento akademický titul získat?

Adéla Lišková

Adéla Lišková

26. 11. 2017

Líbilo by se vám oslovení pane doktore/paní doktorko, i když zrovna nechcete léčit lidi? Řekneme vám, co všechno musíte pro titul Ph.D. udělat.

Co je to Ph.D.

Zkratka Ph.D. pochází z latinského philosophiae doctor, tedy doktor filozofie. Jedná se o mezinárodně uznávaný akademický titul značící první vědeckou hodnost. Tento titul se uvádí za jménem a pojí se s oslovením doktor, respektive doktorka.

O titulu Ph.D. se obvykle mluví jako o doktorátu. Odlišuje se od malého doktorátu, reprezentovaného například tituly PhDr., JUDr. či MUDr. V Evropě lze získat také jistou nadnárodní verzi – Evropský doktorát (Doctor Europaeus).

Co je to malý doktorát? Ujasněte si, v čem se liší od velkého doktorátu

Doktor filozofie

Ph.D. samozřejmě mohou získat i absolventi jiného studia než filozofické. Tato podle názvu poněkud zmatečná hodnost vznikla ve středověku, kdy byly za hlavní vědní obory považovány teologie, právo a medicína. Ostatní, méně významné oblasti se pak řadily pod filozofii.

Tento nevýznamný zbytek se však postupem času rozvinul do rozličného množství humanitních, přírodovědných a pedagogických disciplín. Hodnost doktor filosofie však zůstal stejný pro všechny. A tak dnes Ph.D. může získat přírodovědec, ekonom nebo třeba sociolog.

Jak získat Ph.D.

V České republice je potřeba, stejně jako u malého doktorátu, nejprve úspěšně ukončit magisterské studium. Pak student může nastoupit na doktorský program studia a stává se z něj doktorand. Studium se pak od magisterského studia zásadně liší – doktorand dostane svého školitele, pod jehož vedením provádí výzkum vymezeného vědeckého úkolu.

Na základě svého výzkumu doktorand zpracovává tzv. disertační práci, jejíž výsledky musí obhájit před odbornou komisí. Následně pak skládá státní doktorskou zkoušku. Dílčí povinnosti v průběhu doktorského studia pak stanovuje příslušná vzdělávací instituce, jedná se například o vedení výuky některých seminářů, závěrečných prací či vlastní vědeckou publikační činnost.

Co obnáší doktorské studium? Je potřeba nejen sepsat disertační práci

Uplatnění doktora

Získání titulu Ph.D. otevírá pracovní možnosti především v akademické sféře. Většinou se tedy na doktorské studium hlásí lidé, kteří chtějí svou kariéru budovat na univerzitě. Absolventi však mohou najít uplatnění i v soukromé sféře – například v průmyslovém výzkumu.

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Co znamená zkratka Ph.D a jak tento akademický titul získat?