Menu
StudentMag
Studentské finance

Doktorské studium. Jak je to se statusem studenta a zdravotním pojištěním?

Adéla Lišková

Adéla Lišková

27. 9. 2016

Studium, ať už střední či vysoké školy, nám přináší velkou řadu výhod – vedle výhod plynoucích ze statusu studenta například státem hrazené zdravotní pojištění. Mají však tyto výhody i studenti doktorského studia? Udělejte si v tom jasno díky našemu článku.

Status studenta – kdo na něj má nárok

Je potřeba připomenout, že statusem studenta automaticky nedisponuje každý, kdo studuje. Status studenta mají všichni studenti prezenčního, tedy denního studia. Pokud však studujete střední školu jinou než denní formou a zároveň si nějakým způsobem přivyděláváte, přičemž váš výdělek zakládá účast na nemocenském pojištění, o status studenta přicházíte.

Doktorské studium a status studenta

Vysokoškoláci jsou ovšem v tomto ohledu oproti středoškolákům ve výhodě – ač studujete jakoukoli formou (denní, kombinovanou, dálkovou či večerní), status studenta jim zůstává za všech okolností, ať už je jejich výdělek jakékoliv formy a jakékoliv výše. Pod vysokoškolské studium samozřejmě spadá i studium doktorské, jakkoliv je oproti nižším stupňům specifické – slovy zákona jde stále o soustavnou přípravu na budoucí povolání. Pokud tedy po magisterském studiu nastoupíte na doktorské studium, o status studenta nepřijdete.

Jediné omezení, které zde platí, je omezení věkem – studenti bakalářského a magisterského studia disponují statusem studenta do dovršení 26 let, studenti doktorského studia do 28 let. Prodloužená lhůta pak přirozeně platí pro všechny výhody ze statusu studenta plynoucí – například slevu na studenta z daně z příjmu fyzických osob mohou uplatňovat až do věku 28 let.

Doktorské studium a zdravotní pojištění

Jednou z výhod, která plyne ze statusu studenta je, že z hlediska systému zdravotního pojištění jste státním pojištěncem. To znamená, že za vás zdravotní pojištění hradí stát. Pokud tedy student doktorského studia disponuje statusem studenta i jemu je zdravotní pojištění placené ze státní rozpočtu. Ovšem stejně jako u ostatních držitelů statusu studenta zde platí jistá omezení, která jsou dána povahou a výší výdělku.

Doktorské studium a DPP nebo DPČ

Pokud si student doktorského studia přivydělává formou brigády, typicky na dohodu o provedení práce či na dohodu o provedení pracovní činnosti, nemusí zdravotní pojištění platit, že jeho výdělek nezakládá účast na nemocenském pojištění. U dohody o provedení práce to znamená výdělek, který nepřesáhne 10 000. U dohody o pracovní činnosti to znamená výdělek, který nepřesáhne 2 500. V případě, že jeho výdělek tyto mezní částky přesáhne, musí ze svého výdělku odvést zdravotní pojištění podle sazby pro zaměstnance (4,5 %).

Doktorské studium a OSVČ

Pokud student doktorského studia provozuje samostatnou výdělečnou činnost, je díky statusu studenta považována za vedlejší činnost, z čehož poté plynou určité výhody. OSVČ, kteří pracují na hlavní činnost, musí na zdravotní pojištění odvádět měsíční zálohy. Ty se odvíjí od výše výdělku, ovšem je zde také určena minimální záloha. U OSVČ jakožto vedlejší činnosti je první rok výdělečné činnosti odpuštěna povinnost odvádět tyto zálohy. Pro další roky je pak vypočtena záloha, a to na základě skutečného zisku. Přitom zde není určena její minimální výše.

Ohodnoťte tento článek:
2
Právě čtete

Doktorské studium. Jak je to se statusem studenta a zdravotním pojištěním?