Menu
StudentMag
Studium

Jak získat titul JUDr. a co zkratka znamená?

Adéla Lišková

Adéla Lišková

17. 9. 2017

Mnoho lidí si myslí, že titul JUDr. je jakýmsi ekvivalentem titulu Ph.D., kterým je udělován po úspěšném zakončení doktorského studia, ovšem není tomu tak. Jaký je tedy význam akademického titulu JUDr. a co pro jeho získání musíte udělat?

Co znamená zkratka JUDr.

JUDr. je akademický titul, který se uvádí před jménem. Dříve se pro něj používala také zkratka Dr. jur. Zkratka JUDr. znamená doktor práv. Původní význam zkratky pochází z latinského utriusque doctor, tedy doktor obojího práva (římského i kanonického).  Jak už tedy jistě tušíte, abyste získali titul JUDr., musíte se vydat na právnickou fakultu.

Jak získat titul JUDr.

Akademický titul JUDr. se uděluje právníkům, kteří úspěšně složili rigorózní zkoušku z vybraného právnického oboru. Součástí rigorózní zkoušky je vedle ústních zkoušek také obhajoba sepsané rigorózní práce. Rigorózní zkoušku pak mohou skládat pouze nositelé právnického vzdělání s titulem Mgr., tedy úspěšní absolventi právnických fakult.

Vysokoškolské tituly. Který je vyšší a jak koho oslovovat

K čemu je potřeba titul JUDr.

Ač proces získání titulu JUDr. připomíná proces získání titulu Ph.D., kterým vrcholí doktorské studium v oborech sociálních věd, titul JUDr. je stále pouze magisterským stupněm vzdělání. Proto je také označován jako malý doktorát (oproti velkému doktorátu Ph.D., kde se obhajuje disertační práce).

Získání titulu JUDr. je však nezbytné pro vykonávání některých právnických profesí – obvykle těch, které mají své profesní komory (advokát, státní zástupce, soudce, exekutor atd.). Právník s titulem Mgr. může požádat, aby mu byla jeho magisterská (diplomová) práce uznána jako rigorózní práce. Bližší podmínky jsou ovšem upraveny vnitřními předpisy dané instituce.

Ohodnoťte tento článek:
1,2
Právě čtete

Jak získat titul JUDr. a co zkratka znamená?