Menu
StudentMag
Studium

Co obnáší doktorské studium? Je potřeba nejen sepsat disertační práci

Adéla Lišková

Adéla Lišková

22. 9. 2017

Pokud se vám po dokončení magisterského studia ještě nebude chtít ze školy pryč a rádi byste ke svému jménu přidali ještě jeden slušivý titul, můžete si udělat doktorát. Co obnáší doktorské studium?

Co je doktorské studium

Vysokoškolské studium se dá rozdělit do tří stupňů – bakalářské, magisterské a doktorské. Studenti doktorského studia se nazývají doktorandi. Úspěšní absolventi doktorského studia získávají tzv. doktorát. Doktorát je zároveň nejvyšším vysokoškolským vzděláním, které spočívá ve studiu (pro získaní profesury či docentury platí jiné podmínky).

Doktorské studium a titul Ph.D.

Ze získáním doktorátu se zároveň pojí právo užívat doktorský titul, standardně Ph.D., což znamená doktor filozofie, ovšem z historických důvodů jej dostávají absolventi doktorského studia v rozličných humanitních, přírodovědných a pedagogických oborech. Výjimku tvoří umělecké obory, kde se studuje na titul ArtD. (doktor umění) a náboženské obory, kde studenti získávají titul Th.D. (doktor teologie).

Co obnáší doktorské studium – disertace

Nejdůležitější povinností, kterou doktorské studium obnáší, je sepsání disertační práce. Na rozdíl od kvalifikačních prací bakalářského a magisterského stupně je zde kladen mnohem větší důraz na přidanou hodnotu práce. Doktorand dostane (nebo si vybere) svého školitele a ve spolupráci s ním si zvolí jistý vědecký úkol.

Pod dohledem školitele pak po dobu studia provádí výzkum, který by měl směřovat ke splnění vytyčeného úkolu. Tento proces a jeho výsledky doktorand dokumentuje ve své disertační práci, kterou v závěru studia musí obhájit před odbornou komisí. Dále musí složit státní doktorskou zkoušku podle oboru svého studia.

Co je to malý doktorát? Ujasněte si, v čem se liší od velkého doktorátu

Co obnáší doktorské studium – povinnosti

Sepsání a obhájení disertační práce a složení státní doktorské zkoušky však obvykle nejsou jediné podmínky, které musí doktorand pro získání doktorátu splnit. Další povinnosti však nejsou stanoveny plošně, ale určují si je samy příslušné vzdělávací instituce. I doktorandi často mívají něco na způsob klasických předmětů, které je nutné zakončit zkouškou.

K povinnostem studenta doktorského programu dále většinou patří vykazování vlastní vědecké publikační činnosti (typicky publikace určitého počtu odborných článků v impaktovaných časopisech). Standardně také zahrnují nějakou formu výuky, typicky vedení seminářů, laboratoří či cvičení dle zaměření studia. Doktorandi rovněž často bývají pověřeni vedením či oponenturami kvalifikačních prací studentů bakalářských nebo magisterských programů. Také si je zkušenější kantoři berou jako pomocnou ruku při zkoušení, například k opravování písemek či jako dozor u testů.

Co je to rigorózní práce a rigorózní zkouška? Potřebujete je k získání malého doktorátu

Co obnáší doktorské studium – náročnost

Náročnost doktorského studia se samozřejmě odvíjí od studovaného oboru a rovněž příslušné vzdělávací instituce. A nejde přitom jen o náročnost intelektuální, ale také časovou. Někde mohou povinnosti spojené s doktorským studiem zabrat jeden či dva dny, a je tak možno normálně pracovat, jinde je doktorské studium v podstatě práce na plný úvazek.

Za svou práci však studenti dostávají stipendium, třebaže není příliš vysoké (zhruba v rozmezí 5 – 10 tisíc měsíčně). U jednotlivých institucí se liší také délka doktorského studia, obvykle je však standardem rozmezí 3 – 5 let.

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Právě čtete

Co obnáší doktorské studium? Je potřeba nejen sepsat disertační práci