Menu
StudentMag
Cizí jazyk

Kde v Česku studovat čínštinu? Naučte se nejhojnější mateřský jazyk

Adéla Lišková

Adéla Lišková

24. 1. 2020

Význam čínštiny pořád roste, avšak v Evropě ji stále umí docela málo lidí. Umět ji se tedy opravdu vyplatí. Poradíme, kde u nás můžete čínštinu studovat.

Studium čínštiny aneb sinologie

Studium čínštiny je samostatný vědní obor, kterému se říká sinologie. Čínský jazyk je přitom jen špička ledovce – sinologie se kromě něj zabývá také čínskou literaturou, kulturou i dějinami čínských národů. Naučit se čínštině rozumět a hlavně čínsky mluvit je ale přece jen to hlavní.

Studium jazyka ze sino-tibetské jazykové rodiny přitom není žádnou procházkou růžovým sadem. Čínština nemá nic společného s indoevropskými jazyky, a to včetně písma, takže její studium vyžaduje hlavně zpočátku spoustu píle a nasazení.

Pětina lidí mluví čínsky

Dřina se vám ale vrátí. Čínsky mluví na světě nejvíc lidí – více než 1, 3 miliardy, pro naprostou většinu pak tento jazyk představuje mateřštinu. Čínsky však v současné době umí relativně malý počet „nečíňanů“, přestože poptávka po nich se v posledních letech zvyšuje, a to především díky růstu obchodního významu Číny a přilehlých oblastí.

Čínština je rovněž jedním ze šesti úředních jazyků OSN, uplatnění tak můžete hledat i v mezinárodních institucích. Kde ji lze studovat?

1. Univerzita Karlova v Praze

Na pražské UK můžete čínštinu studovat v rámci oboru Sinologie, a to jak v tříletém bakalářském, tak i dvouletém magisterském programu, který zajišťuje Ústav Dálného východu spadají pod Filozofickou fakultu. Kromě ovládnutí jazyka zde proniknete do tajů dálnovýchodních dějin i do současných čínských reálií.

2. Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta olomoucké univerzity nabízí tříletý bakalářský obor Čínská filologie, ve kterém lze pokračovat na navazujícím dvouletém magisterském oboru se stejným názvem. Na rozdíl od Sinologie na Univerzitě Karlově je zde studium o hodně více zaměřeno na samotný jazyk. Čínštinu je možné kombinovat v rámci dvouoborového studia s jiným jazykem či oborem.

Příjímací zkoušky

Na olomoucké Univerzitě Palackého o vašem úspěchu rozhodně tzv. SPF – Test předpokladů ke studiu, který prověří váš kulturní přehled a orientaci v humanitních sociálně-vědních disciplínách.

Na pražské Univerzitě Karlově je výběrové řízení o něco složitější. První částí příjímací zkoušky je písemný test z některého ze světových jazyků, ze všeobecných znalostí (s důrazem na historii, literaturu, lingvistiku a filozofii) a reálií zemí Dálného východu.

Druhé kolo představuje ústní zkouška jednak rovněž ze světového jazyka, přičemž musí jít o jiný jazyk než v prvním kole (podmínkou také je, že jedním z nich musí být angličtina), jednak z předloženého seznamu prostudované literatury, a dále pohovor o motivaci ke studiu.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Kde v Česku studovat čínštinu? Naučte se nejhojnější mateřský jazyk