Menu
StudentMag
Pravopis

Podívejte se na 10 zkratek a značek, ve kterých nejčastěji chybujeme

Martin Ulbrich

Martin Ulbrich

19. 4. 2017

Zkratky nám pravidelně šetří čas při psaní delších textů a komunikaci s úřady. I ve dvou písmenech však dokážeme nasekat několik chyb. Podívejte se na deset zkratek a značek, které dělají Čechům největší problémy.

Používání zkratek určitě někdy usnadnilo práci každému z nás. Spousta lidí ale při jejich psaní svádí tuhý boj s tečkou a mezerou. Přinášíme 10 zkratek a značek, které většina lidí píše špatně.

Čeština vs. obchodní rejstřík

Jednoznačným evergreenem jsou zkratková označení obchodních společností. Spousta zaměstnanců firem a krajských soudů totiž netuší, že se jednotlivá slova ve víceslovných zkratkách oddělují mezerou. Po zapsání do rejstříku tak mnohým nezbývá než vystupovat pod názvem s pravopisnou chybou.

Správně se označení společnosti píše ve tvaru s mezerou, tedy a. s., o. s., v. o. s. a podobně. Také zkratka s. r. o. by se měla oddělovat mezerou. Předložka s do zkratky nepatří, ale uvádí se v delších zápisech – spol. s r. o. a společnost s r. o. Za předložkou se nikdy nepíše tečka.

Jednotky oddělujte mezerou

Číslovky se značkami jednotek, jako jsou centimetry, procenta a koruny, oddělujte v základním tvaru vždy mezerou – 10 cm, 50 %, 100 Kč. Dohromady s číslovkou se píší pouze značky v přídavných jménech – například 10cm vrstva, 50% sleva nebo 100Kč bankovka.

UNESCO a Čedok – v čem je rozdíl?

Víceslovné názvy států a většiny organizací se píší velkými písmeny a nijak se neoddělují – ČR, EU, UNESCO a podobně. Výjimku představují oficiální zkratky společností, které obsahují malá písmena a zároveň platí za název organizace (například cestovní kancelář Čedok).

Některým Čechům ale musíme připomenout, že v nezkrácených názvech se nepíší velká počáteční písmena u všech slov. Často totiž obsahují obecná podstatná jména – Česká republika, Evropská unie.

10 nejčastějších pravopisných chyb v češtině. Neděláte je také?

Víte, co znamená a fa?

Zkratky tvořené prvním i posledním písmenem původního slova se píší zásadně bez tečky. Paní se zkracuje jako , firma jako fa a přibližný údaj (z latinského circa) jako cca nebo ca.

Versus

Další častou chybou je vynechání tečky u zkráceného zápisu slova versus. Pokud chcete internacionálním způsobem vyjádřit slovo proti, použijte vs. s tečkou.

U výrazu versus se připouští také psaní zkratky v., příliš se ale nedoporučuje. Čtenář textu jej může lehce zaměnit s jinou zkratkou.  

Číslo jednací a popisné

Na většině úředních dokumentů nesmí chybět číslo jednací. Tento údaj lze psát buď jako dvě jednotlivá slova s mezerou (č. j.), nebo dohromady s jednou tečkou (čj.). Kreativní kombinace č.j. a č j. jsou chybné.

Stejná pravidla platí pro číslo popisné, které označuje konkrétní dům ve vaší obci. Zkracuje se jako č. p., případně čp.

Pozor na české doktoráty

Velké problémy činí rodilým mluvčím psaní zkratek akademických titulů. Nejtvrdším oříškem bývají velká písmena v takzvaných malých doktorátech, které se zkracují podle svých latinských názvů – MUDr., JUDr., ale PhDr. a ThDr.

Speciálním případem jsou velké doktoráty. Ty se uvádějí s tečkou mezi slovy a bez mezer – Ph.D., Th.D.

Stačí jedna tečka za větou

Končí-li věta zkratkou, nikdy nepište na jejím konci dvě tečky. Jedna tečka ukončuje zkratku i celou větu zároveň. Obecně lze v češtině ukončit větu pomocí jedné, nebo tří teček (například u nedokončené řeči). Dvě tečky nemají žádný význam.

Metry nad mořem

Často chybujeme také při udávání nadmořské výšky v metrech nad mořem. Metry se totiž nevyjadřují zkratkou, nýbrž značkou. Oddělují se tedy pouze mezerou. Hlavní město Praha se například rozkládá v nadmořské výšce 177 – 399 m n. m.

Píše se čárka před apod.?

Na závěr vybíráme nejčastější syntaktickou chybu při psaní zkratek. Spousta lidí klade v jednoduchých větách automaticky čárku před atd., aj. nebo apod.

Slovo a je ve všech případech spojkou slučovací, není proto žádný důvod zkratky oddělovat čárkou – Představili jsme vám nejčastější chyby v psaní zkratek, číslovek, slovesných vazeb apod. Čárku napište pouze v případě, že zkratce předchází vložená vedlejší věta.

Ohodnoťte tento článek:
4,8
Právě čtete

Podívejte se na 10 zkratek a značek, ve kterých nejčastěji chybujeme