Menu
StudentMag
Pravopis

Přinášíme 8 slovesných vazeb v češtině, ve kterých nejčastěji chybujeme

Martin Ulbrich

Martin Ulbrich

24. 11. 2014

Slovesné vazby a pády dělají problémy převážně cizincům, kteří se učí česky. Některé z nich však dokážou pořádně zavařit i rodilým mluvčím. Přinášíme vám osm nejzákeřnějších slovesných vazeb v češtině.

S výbornou znalostí českého jazyka úzce souvisí také ovládání slovesných vazeb s příslušnými pády. Kterých chyb byste se měli vyvarovat?

Hlasovat o něčem, nikoliv něco

Vsadíme se s vámi, že tvar hlasovat návrh zákona uslyšíte hned několikrát během jednání Poslanecké sněmovny. Spojení hlasovat něco (se 4. pádem) je nicméně považováno za slangové vyjádření, užívané výhradně mezi politiky. Do spisovné češtiny tedy rozhodně nepatří. Správná varianta zní hlasovat o něčem.

Diskutovat o něčem, spíše než něco

Stejným případem je spojení akuzativu se slovesem diskutovat, které se ale v současné češtině akceptuje a není pokládáno za chybu. Podle Ústavu pro jazyk český tento tvar souvisí s návratem některých návyků z 30. až 50. let minulého století a se sílícím vlivem angličtiny.

Jazykovědci však slovesnou vazbu diskutovat něco hodnotí jako „pokleslý novotvar“. Primární formou tak i nadále zůstává diskutovat o něčem. Podobně zastaralým, byť užívaným tvarem je například uvažovat něco.

Vyvarovat se čeho, nebo čemu?

Velká část Čechů chybuje rovněž v užívání slovesa vyvarovat se. Zřejmě jej chápe jako ekvivalent spojení vyhnout se něčemu a automaticky jej pojí se 3. pádem. Se slovesem vyvarovat se lze ale použít pouze 2. pád – vyvarovat se něčeho.

Cenit si něčeho, nikoliv něco

Mnohem záhadnějším zlozvykem je mezi Čechy spojování slovesa cenit si se 4. pádem. Lidé ho pravděpodobně zaměňují se slovesem ocenit, nebo formu přebírají z germánských jazyků. Cenit si můžete v každém případě pouze něčeho, spojení s akuzativem je chybné.

Dominovat něčemu, či něco?

Relativně často možná slýcháte, že někdo něco dominoval. Někteří lidé podléhají přesvědčení, že se vazba shoduje se slovesem ovládnout. Sloveso dominovat se však chová stejně jako jeho synonyma – vládnout, vévodit nebo vynikat. Dominujete tedy pouze něčemu (někomu), v něčem, či nad někým.

Opovrhovat (s) někým

Ač se s tím většina z nás nehodlá jen tak smířit, spojení se slovesem opovrhovat je vždy bezpředložkové. Pokud tedy neprovozujete opovrhování jako skupinovou aktivitu, vždy opovrhujete někým.

Dosáhnout čeho, nikoliv co

Sloveso dosáhnout (bez předložky) se pojí výhradně s 2. pádem. Ve své kariéře tedy nedosáhnete úspěchy, nýbrž úspěchů. Ve spojení s předložkou – dosáhnout na – se naopak připouští pouze 4. pád.

Znáte zeugma? Dost možná ho i používáte

Na závěr vybíráme velmi častou chybu, jíž se můžete dopustit u mnoha dvojic sloves. Jedná se o takzvané zeugma, neboli spojení souřadných větných členů takovým vztahem, který patří jen k jednomu z nich.

Klasickým příkladem jsou slovesné vazby typu potkal a mluvil s ním; přepravovat a manipulovat s nebezpečnými látkami a jiné. Slovesa potkat a přepravovat by se v tomto případě pojila se 7. pádem a předložkou s, což je nesmysl. Doporučujeme utvořit větu s dvakrát vyjádřeným předmětem – potkal jej a mluvil s ním; přepravovat nebezpečné látky a manipulovat s nimi a podobně.

Ohodnoťte tento článek:
4,4
Právě čtete

Přinášíme 8 slovesných vazeb v češtině, ve kterých nejčastěji chybujeme