×
StudentMag

10 nejčastějších pravopisných chyb v češtině. Neděláte je také?

Jak se píší značky a zkratky, versus

Bezchybné psaní v mateřském jazyce bývá oříškem pro příslušníky každého národa. Podívejte se na deset slov a pravopisných jevů, které nás Čechy dokážou nejvíce potrápit.

Většina z nás se pravidelně písemně vyjadřuje v osobních dopisech, školních pracích, při výkonu povolání nebo v běžné komunikaci na sociálních sítích. Málokdo však o sobě může říci, že píše bezchybně česky. Co dělá Čechům v jejich rodném jazyce největší problém?

x mně – rozhodující jsou pády

Zájmeno v jiném než základním tvaru se stalo skutečným hitem psaní v češtině. Stačí si přitom zapamatovat, že tvar platí pro 2. a 4. pád a mně naopak pro 3. a 6. pád.

Běžte tam beze (2. p.) x Pojď ke mně (3. p.)

Podívej se na (4. p.) x Co si o mně myslíš? (6. p.)

Češi rovněž často chybují v užívání zájmenného tvaru mne. Ten slouží jako ekvivalent , používá se tedy ve 2. a 4. pádě.

Zapomněl to, ale dříve tomu rozuměl

Dvojice mně – mě je velice oblíbeným pravopisným jevem i v delších slovech. Přestože nám učitelé několik let vtloukali do hlavy tytéž poučky, mnozí z nás dokážou tvar minulého času zapomněl napsat pokaždé jinak. Pomněnce navzdory.

Pravidlo však neplatí automaticky na všechna podobná slova. Nejčastěji matoucím případem je tvar rozuměl.

Evergreen slovesných tvarů? Bysme

V mluvené řeči používá tvar podmiňovacího způsobu bysme naprostá většina Čechů. Ve školní práci či formální korespondenci jím však poukážete na vlastní mezery ve spisovné češtině. Jedinou správnou podobou kondicionálu v 1. osobě množného čísla je bychom.

Všechny obdobné varianty (bych, bys, byste) se píší dohromady, jako jedno slovo. Jejich nesprávné podoby jako by jsem, by jsi a by jste lze přitom s trochou snahy objevit nejen na sociálních sítích, ale i na stránkách českých politiků.

Typ x tip

Častou pravopisnou chybou je také používání slov typ a tip podle nálady, bez ohledu na další kontext. Zatímco typ vyjadřuje druh nebo ráz, tip označuje odhad (například při sázení) či doporučení.

Viz je celé slovo, nikoliv zkratka

Velká část lidí nabyla přesvědčení, že výraz viz zkracuje nějakou kouzelnou formuli, která je sama odkáže na jiné místo v textu. Ve skutečnosti se jedná o nepravidelný tvar rozkazovacího způsobu od slovesa vidět. Píše se tedy zásadně bez tečky a pojí se s 1. a 4. pádem:

Více informací viz strana 30 (1. p.) – Pro více informací viz stranu 30 (4. p.)

Nejpopulárnější výjimkou je výjimka sama

Další důkaz několikaleté marné snahy pedagogů – jen hrstka z nás si ze škol odnesla povědomí o tom, že ve slově výjimka se píše nejprve dlouhé ypsilon a poté krátké měkké i. Vyjímaje pouze slova jako nevyjímaje, která mají základ ve slovese vyjímat se.

Shlédnout vs. zhlédnout

U této dvojice rozhoduje, zda se díváte směrem dolů (shlédnout), nebo jste například viděli nějaký film či představení (zhlédnout). V podobných dvojicích se ve slovesech vyjadřujících směr zpravidla píše předpona s-. Shlédnout pak také znamená na někoho se opovržlivě podívat.

Právě hasící hasicí přístroj

Rozdíl mezi přídavnými jmény s krátkým i a dlouhým í spočívá v jejich významu. Zatímco krátké varianty (hasicí, kropicí, balicí a jiné) vyjadřují účel předmětu, tvary s dlouhým í určují právě probíhající činnost. Hasicí vůz tedy přijíždí na místo požáru a hasící obyvatelé zatím sami bojují s ohněm.

Dvěma, nikoliv dvěmi ani dvouma

Velmi oblíbenou tipovačkou je v češtině i sedmý pád číslovky dvě. Jediným správným tvarem je dvěma, tvary dvěmi i dvouma jsou nespisovné.  Aby se to nepletlo, správná podoba instrumentálu pro číslovku tři zní třemi.

My x mifantom sociálních sítí

Na závěr vybíráme opravdovou lahůdku, která se poměrně často objevuje na sociálních sítích nebo v diskusích u zpravodajských článků – užívání slova mi jako osobního zájmena v množném čísle.

Pamatujte, že tvar mi vyjadřuje pouze a jenom 3. pád zájmena . Pokud mluvíte za svůj kolektiv v 1. pádě, vždy používejte slovo my ypsilon. Jinak si budete muset zopakovat učivo prvního stupně ZŠ.11 Komentáře 10 nejčastějších pravopisných chyb v češtině. Neděláte je také?

 1. Další častou chybou je spojení “jedná se o …” (v článku například “Ve skutečnosti se jedná o nepravidelný tvar…”).
  Jedná se totiž o něčem – 6. pád, správně má být použit výraz jde o – koho, co, 4. pád. 😉

  • Nerad Vás musím zklamat, ale v případě této vazby s akuzativem „se jedná“ o často a také správně používaný tvar. Vyskytuje se v desítkách výkladů UJČ i v oficiálních jazykových publikacích. Přeji hezký den. 😉

 2. V článku je striktně uvedeno dvěma-třemi. Jaký tvar se použije v případě, že se narodí někdo, kdo má tři uši? S čím se narodil?

  • Pokud podstatná jména ruce, nohy, oči, uši označují části těla lidí či zvířat, jsou v 7. p. mn. č. zakončena na -a, a to i v případě, že jde o zdrobněliny stejného významu (tedy ‚části těla‘). Jestliže jsou tato podstatná jména rozvita přídavnými jmény, zájmeny či číslovkami, i ony budou zakončeny v 7. p. mn. č. na -a. Takže správně bude Narodil se se třema ušima.

 3. Jak správně napsal jeden můj dobrý kamarád: “Pokaždé, když někdo napíše “”OZVY SE””, Bůh zabije koťátko!”

  Používání měkkého I a ypsilonu se v poslední době řídí nejspíš podle výsledků loterie. A neplatí to pouze pro běžné občany. Ani v denním tisku není těžké najít slovní obraty typu: “Muži byly a ženy dělali…”

 4. Ke slovu “výjimka” mám jeden postřeh. Možná si to dobře nepamatuji, ale ze školních let jsem měla zafixováno, že se používalo přídavné jméno “vyjímečný”, dnes “výjimečný”. Pravidla českého jazyka prošla několika proměnami, poslední úprava je snad z roku 1993, takže by mě zajímalo, zda to tak skutečně bylo, protože starší pravidla nemám k dispozici, pouze Trávníčkův Slovník českého jazyka, který rovněž uvádí “výjimečný”. Jinak bych všem chtěla doporučit geniální počin Ústavu pro jazyk český AV a Masarykovy univerzity, a to Internetovou jazykovou příručku.

 5. Moje oblíbená gramatická past je “holt” vs. “hold”. Četností možná ne zase až tak běžná chyba, ale statisticky (správně : špatně) bude bezpochyby mezi prvními.

 6. Uvítal bych vysvětlení, kdy správně použít zájmeno ” … si myslíš, nebo jsi někdy opravdu ztracen v zákoutích češtiny?”

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..