Menu
StudentMag
Studium

Jak správně číst tituly? S naším návodem se ve světě akademiků neztratíte

Adéla Lišková

Adéla Lišková

10. 6. 2017

Akademický svět skýtá pro laiky spoustu tajemství. Jedním z nich jsou akademické tituly, kterých je tolik, že se v nich leckdy neorientují ani ostřílení vysokoškolští studenti. Pojďte si v nich s naším návodem jednou provždy udělat pořádek!

Studenti vysokých škol to v životě nemají vůbec jednoduché. Kromě všech těch zkoušek a nocí strávených nad knihami se musí potýkat ještě s jednou zrádnou věcí – akademickými tituly. Co mezi ně všechno patří a jak jednotlivé tituly vyslovovat, abyste náhodou nějakého pana doktora, docenta či kandidáta věd neurazili?

Akademické tituly

Akademický titul je dokladem o tom, že daný člověk úspěšně dokončil vysokou školu či nějakou jinou formu vysokoškolského vzdělání. V následujících odstavcích vás s nimi seznámíme od nejnižších po nejvyšší a poradíme, jak se jednotlivé tituly správně číst či vyslovovat.

Bakalářské tituly

Po dokončení bakalářského studia se udělují tituly Bc. (bakalář) nebo Bc.A (bakalář umění). Bakalářské tituly se při oslovování nepoužívají.

Vysokoškolské tituly. Který je vyšší a jak koho oslovovat

Magisterské tituly

Absolvent magisterského studia v ekonomickém, technickém, zemědělském, lesnickém či vojenském oboru obdrží titul Ing. (inženýr), absolventi architektonických oborů pak Ing. arch. (inženýr architekt). Oslovují se pane inženýre/paní inženýrko.

Absolventi medicínských magisterských oborů získávají tituly MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (zubní lékař) či MVDr. (doktor veterinární medicíny). Oslovují se pane doktore/paní doktorko. Absolventi ostatních magisterských oborů obdrží titul Mgr. (magistr) nebo MgA. (magistr umění). Oslovují se pane magistře/paní magistro.

Rigorózní zkoušky

Absolventi magisterských studijních programů, kteří v oblasti svého studia složí rigorózní zkoušku získávají v oblasti práv titul JUDr. (doktor práv), v oblasti přírodních věd titul RNDr. (doktor přírodních věd), oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd titul PhDr. (doktor filozofie), ve oblasti farmacie titul PharmDr. (doktor farmacie) a v oblasti teologie titul ThDr. (doktor teologie). Oslovují se pane doktore/paní doktorko.

Doktorské tituly

Absolventi doktorského studia obdrží titul Ph.D. (doktor) – čteme pí-ejč-dý, nebo Th.D. (doktor teologie) – čteme tý-ejč-dý. Oba tyto tituly se uvádí za jménem. Držitele oslovujeme pane doktore/paní doktorko.

Co je to malý doktorát? Ujasněte si, v čem se liší od velkého doktorátu

Nejvyšší akademické tituly

Mezi nejvyšší akademické tituly doc. (docent) a prof. (profesor), které získávají akademičtí pracovníci na vysokých školách. Držitelé se oslovují pane docente/paní docentko, respektive pane profesore/paní profesorko.

Akademické tituly a oslovování

Při oslovování akademiků vždy platí, že se vždy použije nejvyšší dosažený titul. Výjimkou jsou tituly CSc. (kandidát věd), které byly udělovány v minulosti – těmi se neoslovuje. V těchto případech užijte pro oslovení o stupeň nižší dosažený titul, například Ing.

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Jak správně číst tituly? S naším návodem se ve světě akademiků neztratíte