Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kde studovat sociální práci. Vyberte si v jednotlivých regionech

Jana Langová

Jana Langová

22. 11. 2017

Baví vás práce s lidmi a rádi pomáháte, ale nechcete pracovat ve zdravotnictví? Zkuste obor Sociální práce, který se soustředí na pomoc rizikovým i znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Vysokých škol pro sociální pracovnice je mnoho. Poradíme vám, kde studovat sociální práci!

Uplatnění v oboru sociální práce

Absolventi oboru se uplatní jako sociální pracovníci ve státním i nestátním sektoru. Nabízí se jim místa v organizacích sociálních služeb a sociální práce či sociálního zabezpečení. Častým uplatněním je práce v humanitárních organizacích jako je Člověk v tísni.

Sociální pracovníci jsou kvalifikováni na práci s rizikovými skupinami, handicapovanými, dětmi, starými lidmi či s národními menšinami, orientují se také v otázkách práva.

Kde studovat sociální práci

Sociální práce je rozšířený a potřebný obor, který nabízí hned několik univerzit. Studovat můžete na západě, jihu i severu Čech, své zástupce má také Morava a samozřejmě Praha.

Na seznamu najdete i dvě soukromé školy, Vysokou školu sociálně-správní v Havířově a Pražskou vysokou školu psychosociálních studií. My se však budeme věnovat pouze veřejným školám.

Nemusíte se bát, že byste skončili jen s bakalářským titulem. Sociální práce má samozřejmě navazující magisterský program, který nabízí jedna soukromá škola a dalších šest veřejných.

Studium sociální práce dálkově

Dálkové studium na vysoké škole se sociální prací není problém. Tuto variantu naleznete na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, univerzitě Hradec Králové či Technické univerzitě v Liberci. Další možností je dálkové studium sociální práce v Brně na Masarykově univerzitě, olomoucké Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě.

Studium sociální práce – Olomouc

Sociální práci můžete studovat na dvou olomouckých fakultách, fakultě Filozofické a Cyrilometodějské teologické fakultě.

První možnost je čistě pro zájemce o kombinované studium. Univerzita Palackého se pyšní propracovaným systémem dálkového vzdělávání, které zahrnuje speciální úprava těchto oborů na míru a e-learning. Přijímací zkoušky probíhají formou testu předpokladů ke studiu a oborového testu.

Tip: Filozofická fakulta si pro vás připravila video o studium sociální práce, kde zodpoví všechny vaše dotazy. Najdete ho zde.

Cyrilometodějská fakulta nabízí obory dva, Charitativní a sociální práce (kombinovaně i prezenčně) a Mezinárodní sociální a humanitární práce (prezenčně). Přijímací zkouška je ve formě motivačního rozhovoru, v případě druhého oboru je část pohovoru v angličtině.

Studium sociální práce – Brno

Fakulta Sociálních studií Masarykovy univerzity i tento rok otevírá obor Sociální práce v prezenční i kombinované formě. Přijímací zkoušku můžete úspěšně složit dvojím způsobem, buď absolvováním testu Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd v rámci NSZ anebo vykonáním Testu studijních předpokladů MU a Základů společenských věd NSZ.

Výsledek pro přijetí je 60 % z testu Základů společenských věd a 40 % z Obecných studijních předpokladů.

Studium sociální práce – Plzeň

Dříve bylo možné studium sociální práce i na plzeňské Západočeské univerzitě, bohužel k dnešnímu datu již tento obor nefunguje. I přesto Plzeňáci nemusí věšet hlavy. Studovat ho můžete na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické.

Ta nabízí tříletý prezenční obor Sociální práce a sociální pedagogika, završený absolutoriem. Přijímací zkouška zahrnuje písemný vědomostní test a ústní motivační pohovor. Roční školné zde činí 3000 Kč.

Studium sociální práce – Univerzita Karlova

I UK má zájemcům o sociální práce co nabídnout. Obor Sociální práce můžete studovat na Filozofické fakultě v prezenční formě. Přijímací řízení je dvoukolové.

V prvním kole absolvujete test studijních předpokladů a test orientace ve společenském dění a oboru (hodnotí se vyšším počtem bodů). Druhé kolo je ústní. S komisí absolvujete rozhovor o motivaci ke studiu a vaší praxi, poté předvedete své znalosti oboru.

Počet přijatých v předminulém roce byl 35 z celkového počtu 110 uchazečů.

Další možností je studium na Husitské teologické fakultě, která nabízí obor Sociální a charitativní práce v prezenční variantě. Přijímací zkouška má dvě části. Nejdříve vás čeká písemný test z vědomostí historického, kulturně-literárního a náboženského charakteru. Dále si vás prověří ústním pohovorem, zaměřeným na vaši motivaci ke studiu.

Na Evangelické teologické fakultě můžete vyzkoušet obor Pastorační a sociální práce. Tříleté prezenční studium zakončené bakalářskou zkouškou je zaměřené na teorii i praxi a studenty připravuje na možnost práce v řadě výchovných a sociálních zařízeních. Jednokolová přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů a z ústního pohovoru. Čeká vás test všeobecných znalostí, zkouška z cizího jazyka (angličtiny nebo němčiny) a také rozhovor s komisí, která se vás bude ptát především na vaši motivaci ke studiu.

Studium sociální práce – Ústí nad Labem

Ústecký UJEP nabízí studium sociální práce na fakultě Sociálně-ekonomické. Konkrétně se jedná o obor Řízení sociální práce, fungující v prezenční i kombinované formě.

Fakulta má netradiční přijímací zkoušky, které jsou dvojího charakteru. Buď absolvujete test Obecných studijních předpokladů pod hlavičkou NSZ s harmonizovaným percentilem 40 a výše, anebo vás vyberou na základě vámi zaslaného portfolia a identifikačního listu. Obojí naleznete ke stažení a vyplnění na stránkách fakulty.

Studium sociální práce – Hradec Králové

Ústav sociální práce je nejmladší součástí Univerzity Hradec Králové. Ke studiu nabízí hned tři varianty oboru sociální práce, z nichž dvě jsou jen v kombinované formě. Studovat tak můžete buď přímo Sociální práce (prezenční i dálkové studium) nebo Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností či Sociální práce ve veřejné správě.

Přijímací zkoušky jsou písemné, formou testu ze Základů společenských věd.

Předpokládaný počet přijatých pro obor Sociální práce je 25 uchazečů, přičemž loni se hlásilo 185 lidí (prezenční forma).

Studium sociální práce – Liberec

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická nabízí bakalářské kombinované studium oboru Sociální práce a penitenciární péče. Přijímací řízení je založeno na znalostním testu (oborové i obecné studijní předpoklady) a hodnocení prospěchu ze střední školy.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro rok 2018/19 je 30.

Studium sociální práce – Ostrava

Fakulta sociálních prací Ostravské univerzity nabízí studijní obor Sociální práce v prezenční i kombinované formě. Přijímací zkoušky jsou formou oborového testu.

Studium sociální práce – České Budějovice

Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity naleznete tříletý obor Sociální a charitativní práce v prezenční i kombinované formě. Přijímací zkouška má dvě části – jazykový test (na výběr je anglický, německý či španělský jazyk) a motivační pohovor.

Loni bylo přijato 48 uchazečů z celkového počtu 78 přihlášek pro prezenční formu. Na kombinované studium se hlásilo 92 uchazečů a přijato bylo 61.

Příbuzné obory

Přihlášku si můžete podat i na obory, které nejsou přímo sociální prací, ale v mnoha zájmech se protínají. Například na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové naleznete obory Sociální komunikace v neziskovém sektoru (dálkově) a Sociální patologie a prevence (prezenční i dálkové).

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity nabízí prezenční obor Zdravotně sociální pracovník, Lékařská fakulta té samé univerzity zase kombinované studium Společenské patologie a logistiky terénních rizikových situací.

Fakulta veřejných politik v Opavě má v nabídce prezenční obor Sociální patologie a prevence, Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity zase kombinované i prezenční studium Sociální práce ve veřejné správě.

Kde studovat sociální práci – magisterské studium

Obor Sociální práce pro magisterské studium naleznete na Univerzitě Hradec Králové (prezenční i kombinované), Univerzitě Karlově (prezenční), Ostravské univerzitě (prezenčně i dálkově), Masarykově univerzitě (denní i kombinované), Univerzitě Palackého (prezenční, kombinované) i na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (denní).

Ohodnoťte tento článek:
4,7
Právě čtete

Kde studovat sociální práci. Vyberte si v jednotlivých regionech