Menu
StudentMag
Studium

Národní srovnávací zkoušky: víme, jakou strukturu mají testové úlohy

Lukáš Houdek

Lukáš Houdek

6. 3. 2014

Asi každý o těchto testech již slyšel. Využívá je řada vysokých škol jako součást přijímacího řízení. Co však především obsahují a na co bychom měli při jejich absolvování pamatovat?

Českému školství je často vytýkáno mentorování, v rámci něhož se žáci učí nazpaměť informace, kterým nerozumějí. To v testech z OSP možné není, jelikož zkoumají logickou stránku věci. Především porozumění či interpretaci textu, schopnost myšlenkových operací (analýza, syntéza, abstrakce, konkretizace) a rozbor dat z grafů či tabulek.

Struktura testů

První část je verbální oddíl. Nejčastěji se setkáváme s principem protikladnosti slov, kdy musíme nalézt to nejvhodnější antonymum. Neopomenutelnou součást tvoří analogie výrazů. V zadání jsou uvedena dvě spojení, která mezi sebou mají určitý významový vztah. Z nabídky obdobných dvojic musíme vybrat tu s navzájem nejpodobnějším významem.

Následuje logický oddíl, v němž je třeba poradit si se souvislostmi mezi jednotlivými kombinacemi především v rámci tabulek a grafů. Další oddíl (argumentační) spočívá v nalezení ústřední myšlenky daného textu. Například se můžeme setkat s požadavkem najít sdělení autora v navržených výpovědích.

Závěr tvoří kvantitativní část, kde počítáme především s procenty či geometrickými obrazci. Jedná se však především o logické dedukce, takže úspěch nezávisí na hlubokých znalostech matematiky.

Výhody vs. nevýhody

Nejčastější kritika společnosti SCIO však považuje za zbytečné, aby se takto testovali všichni, respektive aby stejný test měli uchazeči o různé obory. Faktem nicméně je, že obecné logické záležitosti musí být vlastní všem, bez ohledu na konkretizaci fakulty. Nelze však nesouhlasit s tím, že by bylo vhodné přijímací řízení doplnit. Tedy aby studenti absolvovali NSZ, ale zároveň předvedli své schopnosti v dané oblasti (například rétorika na pedagogických fakultách).

Jako zásadní výhodu testů NSZ lze považovat možnost přihlásit se vícekrát. Na klasické přijímací řízení školy zpravidla dávají jeden jediný pokus. Pokud se tedy člověk špatně vyspí, nají či je příliš nervózní, může selhat kvůli zcela jiným než studijním důvodům. SCIO testy však může každý opakovat s tím, že se započítává nejlepší výsledek.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Národní srovnávací zkoušky: víme, jakou strukturu mají testové úlohy