Menu
StudentMag
Kam na vysokou školu

Kde studovat ergoterapii. Zvolte jednu ze čtyř vysokých škol

Jana Langová

Jana Langová

16. 1. 2017

Ergoterapie je rehabilitační obor, který pracuje s lidmi s různými typy postižení. Jejím cílem je pomoci klientovi k soběstačnosti v oblastech denních činností, volnočasových aktivit a činností pro výkon práce. Podílí se také na podpoře duševní pohody a zdraví klienta a jeho zařazení do společnosti. Zahrnuje ergoterapeutické vyšetření a ergodiagnostiku, rehabilitaci, nácvik jednotlivých činností, které jsou omezující či výuku manipulace s kompenzačními pomůckami. Jedná se o velmi smysluplné a záslužné odvětví, které pomáhá.

V České republice lze studovat ergoterapii na čtyřech vysokých školách.

Kde studovat Ergoterapii

1. lékařská fakulta UK, Praha

Prestižní fakulta nabízí tříleté prezenční bakalářské studium a jako jediná i navazující dvouleté magisterské. Podmínkou pro přijetí je úspěšné složení přijímacích zkoušek, skládajících se z testu z biologie. Test má 100 otázek a je možných více správných odpovědí, kdy se bod uděluje pouze za úplně zodpovězenou otázku. Fakulta k němu vydává modelové otázky, pomocí kterých se můžete poctivě připravit, anebo nabízí přípravné kurzy.

A jaká je statistika? V loňském roce se hlásilo 151 uchazečů, z toho bylo přijato 26. V letošním roce 2017 fakulta předpokládá přijetí dalších 25 studentů.

Lékařská fakulta OU, Ostrava

Ostravská univerzita otevřela své brány pro studenty ergoterapie v roce 2006. Podmínkami pro přijetí je opět úspěšné absolvování přijímacích zkoušek. Ty se skládají ze dvou testů – biologie a společenské vědy. Test z biologie obsahuje 30 otázek v rozsahu gymnaziálních osnov, kdy pouze jedna odpověď je správná. Pro společenskovědní test platí stejné podmínky, okruhy zahrnují mimo jiné i sociologii a psychologii.

V roce 2016 se sem hlásilo 123 lidí, podmínky splnilo celkem 79, ale přijato bylo jen 16 uchazečů. Maximální počet bodů byl 60, hranice úspěšnosti pak 28 bodů.

Fakulta zdravotnických studií ZČU, Plzeň

Přijímací zkoušky se skládají z písemného testu z biologie člověka. Na stránkách fakulty můžete nalézt i ukázky testů pro bakalářské obory, popřípadě se zapsat na přípravných kurz pro nelékařské obory.

Loni se hlásilo 104 zájemců, přijato bylo 45.

Fakulta zdravotnických studií, UJEP, Ústí nad Labem

Severočeská fakulta jako jediná nabízí kromě prezenčního studia, také kombinované pro zájemce, kteří absolvovali adaptační proces v oboru Ergoterapie. Přijímací zkoušky obsahují test z biologie člověka, za který může získat maximálně 50 bodů, přičemž minimum je 20. Uchazečům o kombinované studium se započítávají také body za ergoterapeutickou praxi. Fakulta taktéž nabízí přípravný kurz pro zájemce o obory Ergoterapie a Fyzioterapie.

Co po studiu

Jako vystudovaný ergoterapeut máte široké pole znalostí, a proto můžete pracovat na více místech. Jednou volbou jsou zdravotnická zařízení a jejich ambulantní i lůžkové části. Dále samozřejmě rehabilitační centra a léčebna pro dlouhodobě nemocné, také domov pro seniory či osoby se zdravotním postižením. V současné době je na mnoho místech otevřena tzv. terapeutická dílna, zaštiťující práci a další programy pro osoby s postižením, kde vás rádi přivítají. Můžete zvolit i variantu domácí péče a osobní asistence. Jednou z dalších možností jsou i školy pro děti se specifickými potřebami.

Ohodnoťte tento článek:
3,5
Právě čtete

Kde studovat ergoterapii. Zvolte jednu ze čtyř vysokých škol