Menu
StudentMag
Příprava k maturitě 2022

Jak psát odvolání proti výsledkům maturity 2018? Čas máte do 4. června

Redakce

Redakce

15. 5. 2018

Studenti, kteří nesouhlasí se svým hodnocením u maturitní zkoušky, se mohou do několika dnů odvolat. U Cermatu však neobstojí – jejich žádost vyřídí ministerstvo nebo krajský úřad.

Ze současné podoby školského zákona vyplývá, že každý, kdo vykonal didaktický test, slohovou práci nebo komisionální maturitní zkoušku, může písemně požádat o přezkoumání výsledku.

V každém případě je ale nutné dodržet nejzazší termíny a rozlišit instituce, na něž se nespokojení studenti mohou obracet.

Podle typu dílčí zkoušky jsou pověřeny vyřizovat odvolání krajské úřady a ministerstvo školství. Společnost Cermat takové pověření nemá, odvolávat se na její adresu je tedy zbytečné.

Odvolat se proti výsledkům didaktickým testům je možné do 4. června

Pokud rozhodete požádat o přezkoumání výsledku didaktického testu nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky, musíte tak učinit nejpozději do 4. června 2018. Žádost odešlete jako doporučený dopis na adresu ministerstva školství: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1. Výsledek rozhodnutí se pak dozvíte do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Samotná žádost musí obsahovat jméno a příjmení studenta, identifikační číslo z pozvánky ke zkoušce, název a adresu školy, doručovací adresu studenta a jeho vlastnoruční podpis. Předmět („žádost o přezkoumání“) by měl být uveden nejen v textu žádosti, ale také v levém dolním rohu obálky.

Nedílnou součástí je pochopitelně její zdůvodnění. Tím může být například nesprávná formulace některých otázek, špatně uvedené hodnocení dílčí odpovědi nebo celého testu, záměna testu s testem jiného studenta a podobně.

Jak napsat stížnost? Dbejte na formální stránku a buďte zdvořilí

Autoři slohů mohou ztrhat subjektivitu hodnocení

Nesouhlasí-li student s hodnocením písemné slohové práce nebo další zkoušky společné části maturity, odesílá obdobnou žádost na adresu příslušného krajského úřadu, opět nejdéle do 4. června. Logickým důvodem pro přezkum hodnocení maturitního slohu může být například jeho přílišná subjektivita nebo nedostatečné zdůvodnění.

Žádosti o přezkum ústních zkoušek společné části nebo profilových zkoušek se zasílají rovněž krajskému úřadu nebo magistrátu. Uskutečnit to lze nejpozději do 2. července 2018.

I v tomto případě musí písemná žádost obsahovat jméno a příjmení studenta, jeho ID, kontakt, název a sídlo kmenové školy maturanta, doručovací adresu a vlastnoruční podpis. Nezapomeňte ani na předmět žádosti a odůvodnění.

Jak napsat odvolání proti nepřijetí na VŠ? Přinášíme vám 5 tipů

Žádostí lze napadnout i průběh zkoušky

Formálně stejně lze postupovat také u dílčích částí profilové, tedy školní části maturity. Odvolání se posílá opět na adresu krajského úřadu. Vedle výsledků zkoušek je možné se odvolávat i proti vyloučení ze zkoušky nebo jejímu průběhu.

V následujících 30 dnech nařídí dotyčná instituce potvrzení původního hodnocení, jeho změnu nebo opakování zkoušky.

Počet odvolání v loňském roce výrazně klesl

Ministerstvo školství v roce 2017 zaznamenalo výrazný pokles odvolání proti výsledkům zkoušek. Hodnocení zpochybnilo kolem 2500 studentů, uspělo jich ale pouze 18. Počet přijatých žádostí tak ve srovnání s rokem 2013 klesl na polovinu. Po podzimních opravných termínech uspělo přibližně jedno ze dvou set odvolání.

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Právě čtete

Jak psát odvolání proti výsledkům maturity 2018? Čas máte do 4. června