Jak napsat stížnost? Dbejte na formální stránku a buďte zdvořilí