Menu
StudentMag
Maturitní slohová práce

Jak napsat stížnost? Dbejte na formální stránku a buďte zdvořilí

Martin Ulbrich

Martin Ulbrich

27. 12. 2017

Dobře napsaná stížnost vám může zařídit odškodnění v nepříjemné situaci, ale i dobrou známku z maturitního slohu. Přinášíme několik zásad, které se při jejím psaní vyplatí dodržet.

Stížnost je typem formálního dopisu, který vyjadřuje nespokojenost s nastalou situací nebo kvalitou něčích služeb. Kromě toho, že vám může dobře posloužit v každodenním životě, představuje také jedno ze slohových témat nové maturity.

Jak napsat stížnost: Formální struktura a zdvořilost jsou nutností

Přes vaši nespokojenost a nepříjemné pocity, které s vzniklou situací souvisí, můžete svou stížností udělat dobrý dojem a mnohdy tak pomoci jejímu kladnému vyřízení.

Stížnost obsahuje následující části – adresu odesílatele a příjemce, datum, předmět, oslovení a vlastní text stížnosti. Dopis se posléze zakončuje závěrečným pozdravem a podpisem.

K nutnostem formálních dopisů patří rovněž užívání obvyklého úředního oslovení i závěrečného pozdravu (Vážená paní, Vážený pane, respektive S pozdravem). Zdvořilost udržujte i v samotném textu – rozhodně nikoho neurážejte ani nesnižujte.

Jak napsat email profesorovi? Hlavně ho oslovte správným titulem

Navrhněte vhodnou satisfakci

Kromě slušného vyjadřování se očekává stoprocentní objektivnost – v každé stížnosti musí být vše popsáno tak, jak se skutečně stalo. Výmysly vzniklé v touze po větší satisfakci rozhodně ničemu nepomohou.

Z vlastního textu stížnosti musí být patrné, proč a na co si stěžujete. Adresát by tak měl vědět, co například původně slíbil v nabídce služeb a později nedodržel. Po popsání důležitých okolností je třeba uvést, jaké z jeho strany požadujete řešení nebo odškodnění.

Jako u každého úředního dopisu je samozřejmostí spisovný projev bez pravopisných chyb.

Jak správně napsat adresu na dopis? Myslete na každý detail

Doporučené psaní vyloučí další nesrovnalosti

Příjemce by měl ze stížnosti také vědět, že očekáváte jeho reakci. Pokud komunikujete se společností či osobou, která není zrovna ztělesněním spolehlivosti, vyplatí se dopis odeslat doporučeně.

Díky poštovní doručence máte navíc důkaz o jeho přijetí adresátem. Vyhnete se tak například pozdějším pohádkám o tom, že na danou adresu žádná stížnost nedorazila.

Vzory některých konkrétních stížností jsou zdarma ke stažení na webových stránkách Bezplatné právní poradny.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Jak napsat stížnost? Dbejte na formální stránku a buďte zdvořilí