Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Co to je assessment centrum? Zjistěte, jak probíhá a na co se připravit

Redakce

Redakce

6. 11. 2020

Potenciální zaměstnavatel vás pozval do assessment centra. Nevíte, co od toho čekat? Jak bude assessment centrum (AC) probíhat a co je jeho účelem? Vybrali jsme pro vás základní informace, které byste měli znát před dnem D.

Assessment centrum (zkráceně AC) je velmi zjednodušeně řečeno speciální forma hromadného výběrového řízení, která má za úkol poznat kandidáty co nejvíce do hloubky, porovnat je mezi sebou a vybrat toho nejvhodnějšího.

Hromadný pohovor, který simuluje praxi

AC je hlavně mezi velkými zaměstnavateli velmi oblíbenou formou přijímacího řízení. Proč tomu tak je? Protože během jednoho dne prověří více uchazečů najednou, vidí je v různých situacích, uchazeče sleduje více očí najednou po poměrně dlouhou dobu, a tak je pravděpodobné, že se nikdo z uchazečů po celou dobu nevydrží převařovat a ukáže svou pravou osobnost.

V AC je i jasně patrné, jak uchazeč reaguje při únavě, při stresu či při skupinové práci. Zkrátka, dobře připravené AC vás proklepne jak praktik při preventivní prohlídce.

O vaší účasti v AC vás potenciální zaměstnavatel vyrozumí dopředu. Měl by vám dát vědět, kolik času si pro něj máte rezervovat. Zpravidla trvá AC kolem osmi hodin, ale může být kratší i delší. Při obsazování náročných vysokých pozic může být i vícedenní.

Co vás v assessment centru čeká?

1. Společné přivítání všech uchazečů.

2. Krátká řeč personalisty o tom, proč jste se sešli, o profilu firmy, dané pozice a také o obsahové a časové struktuře dnešního AC.

3. Poté se představují jednotliví uchazeči. Většinou mají časový limit kolem tří až pěti minut. Může zaznít otázka: „Co byste o sobě řekli?“ Případně se máte charakterizovat prostřednictvím svého největšího úspěchu či neúspěchu za poslední tři měsíce, půlrok… Lze se setkat i s klasickou otázkou na tři dobré a tři špatné vlastnosti nebo na tři přídavná jména, která vás nejlépe charakterizují. Využijte příležitosti a prezentuje se co nejlépe a nejpřirozeněji.

4. Po úvodním individuálním představení se následuje test nebo skupinová práce. Test může být psychodiagnostický, jazykový, test počítačových dovedností, ale i test zaměřený na odbornou problematiku dané pracovní pozici.

5. Skupinová práce zpravidla využívá motiv nějaké hry, kde se máte společně dohodnout, vymyslet řešení nebo vstupujte do konfrontace s druhou skupinou.

Oblíbená je hra na důstojníky a námořníky. Velmi zkratkovitě řečeno se jedná o to, že námořníci nesmí na lodi kouřit (jedna skupina) a důstojníci kouřit smí (ale pouze v důstojnickém klubu, kam nemá řadový námořník přístup). Skupiny se mezi sebou musí dohodnout, aby loď fungovala a náklad byl dopraven.

6. Po testech a skupinových činnostech někdy přijde první vyřazovací kolo, kdy dále postupují jen vybraní uchazeči, jindy zůstávají všichni.

7. Poté většinou dochází k individuálním pohovorům s jednotlivými účastníky, které vedou současně personalisté, budoucí nadřízení, ale přítomni bývají i potenciální kolegové. Setkáte se s otázkami, proč tato pozice, proč si máme vybrat vás, co byste dělal, kdyby…, a tak podobně.

Někdy se můžete setkat i s otázkami, které jsou na hraně etiky. Pokud nechcete odpovídat na otázku, kdy plánujete děti, zkuste se zeptat, proč to potřebuje zaměstnavatel vědět, že jistě ví, že by se na to ptát neměl, ale že mu i tak rádi odpovíte. Můžete se setkat například i s požadavkem, abyste předvedli psa. Opět doporučujeme se zeptat, proč to máte dělat a jaký to má vztah k dané pozici. Zaměstnavatel tím může testovat vaši schopnost samostatného úsudku či ochoty bezhlavě a bezmyšlenkovitě naslouchat autoritě.

Po absolvování assessment centra vyčkáváte na rozhodnutí. Pokud vás nevyberou, nevěšte hlavu. AC je velmi cenná zkušenost, příště si budete sami sebou jistější. Zkuste personalistu požádat o zpětnou vazbu, ať víte, kde máte mezery, jestli je to v oblasti osobní prezentace nebo v odborných znalostech či v týmové práci. Vše se dá zlepšit. Snaže se ze zkušenosti AC vytěžit maximum možného.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Co to je assessment centrum? Zjistěte, jak probíhá a na co se připravit