×
StudentMag

Co je to rigorózní práce a rigorózní zkouška? Potřebujete je k získání malého doktorátu

Co je to rigorozní práce a zkouška

K získání prakticky každého akademického titulu je potřeba sepsání kvalifikační práce a složení závěrečné zkoušky. Mezi ty patří i rigorózní práce a rigorózní zkouška. Kdo je musí sepsat, respektive složit?

Rigorózní zkouška – co to je

Rigorózní zkouška je jedním z typů státní závěrečné zkoušky, kterou lze skládat v rámci vysokoškolského studia. Složit ji musí ti, kteří chtějí získat tzv. malý doktorát. Naproti tomu k získání velkého doktorátu je potřeba složit státní doktorskou zkoušku. Konkrétní podmínky pro složení rigorózní zkoušky si určuje sama fakulta, respektive její děkan.

Rigorózní práce – co to je

Součástí rigorózní zkoušky je standardně kromě jedné či více ústních zkoušek také obhájení sepsané rigorózní práce (pro získání velkého doktorátu v rámci státní doktorské zkoušky je pak třeba sepsat a obhájit disertační práci). Podmínky pro vypracování rigorózní práce stanovuje vysoká škola, respektive příslušná fakulta, ovšem oproti diplomové práci jde většinou o delší práci co se týče rozsahu a hodnotnější práci co se týče vědeckého přínosu.

Rigorózní zkouška – kdo jí skládá

Rigorózní zkoušku mohou skládat pouze absolventi magisterského studijního programu, kteří získali titul magistr (Mgr.), kteří usilují o jeden z následujících titulů:

 • doktor práv (JUDr.) – obor právo
 • doktor filozofie (PhDr.) – obory společenskovědní, humanitní a pedagogické
 • doktor přírodních věd (RNDr.) – obory přírodovědecké
 • doktor farmacie (PharmDr.) – obor farmacie
 • licenciát teologie (ThLic.) – obor katolické teologie
 • doktor teologie (ThDr.). – obory evangelické i husitské teologie

Specifické postavení pak mají některé lékařské obory, kde je rigorózní zkouška klasickou státní zkouškou, kterou se zakončuje magisterský studijní program. Jedná se o obory všeobecné lékařství, obor zubní lékařství a veterinární lékařství a hygiena. Po úspěšném složení rigorózní zkoušky v těchto oblastech lze pak získat následující tituly:

 • doktor medicíny (MUDr.) – obor všeobecné lékařství
 • doktor veterinární medicíny (MVDr.) – obor veterinární lékařství a hygiena
 • doktor zubního lékařství (MDDr.) – obor zubní lékařství

Sepsání a následná obhajoba rigorózní práce pak součástí státní závěrečné zkoušky být může a nemusí (ze zákona povinná není) – záleží tedy na akreditaci příslušného studijního oboru.

Rigorózní zkouška a akademické tituly

Akademické tituly, které jsou získány po úspěšném složení rigorózní zkoušky, nahrazují původní magisterské tituly absolventů (pokud se nejedná o lékařské obory, kde je není nutné předtím získat), přesněji řečeno již nejsou uváděny u jména. Je tomu tak proto, že rigorózní řízení spadá pod úroveň nikoli doktorskou, ale magisterskou. To je také důvod, proč jsou tyto tituly označovány jako malý doktorát.

Naproti tomu doktorské řízení, v rámci kterého je skládána doktorská zkouška a obhajována disertační práce, již spadá pod doktorskou úroveň. Doktorské tituly, tedy velké doktoráty, pak magisterské tituly nenahrazují – u jména akademika jsou uváděny oba tituly.4 Komentáře Co je to rigorózní práce a rigorózní zkouška? Potřebujete je k získání malého doktorátu

 1. Dobrý den. Rád bych se zeptal, zda může absolvent magisterského studijního programu, kde získal titul Ing. vykonat rigorózní zkoušku? Například by chtěl získat titul RNDr.
  Je to možné?
  Děkuji za odpověď.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..