Menu
StudentMag
Pravopis

Vyjmenovaná slova: Jaká jsme se učili dříve a jaká nyní?

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

13. 4. 2022

Ve vyjmenovaných slovech po b, f, m, l, p, s, v, z píšeme tvrdé y, v ostatních měkké i. Proto je tento seznam slov důležitou součástí výuky češtiny. Proč ale vůbec řešíme, v čem je jaké i/y? A jaká vyjmenovaná slova se učily generace před námi?

Jak fungují vyjmenovaná slova? Chytákům se nevyhnete

Obojetné souhlásky nemají jasně stanovené, má-li se po nich psát tvrdé nebo měkké i. Proto se děti ve školách učí, že vyjmenovaná slova a slova příbuzná mají po písmenech obojetných souhlásek vždy tvrdé y. A aby škola zajistila, že děti tato slova znají, učí je tyto seznamy nazpaměť. Ne každý se totiž pravopis naučí pouhým čtením textů…

Jeden malý háček: naučte se vyjmenovaná slova, a výjimky vás stejně mohou překvapit. Ve vyjmenovaných sloves se měkké i nevyskytne, o to nejde. Jde spíše o to, že některá slova zní jako slova jiná, ale mají úplně jiný význam. Jedním z největších chytáků jsou ližiny. Ty totiž nejsou odvozené od lyží nýbrž od ležet/líhat. Významově také musíme rozlišovat sovu výra a vodní/vzdušný vír či pykat za zločin a pikat při schovávačce.

Samozřejmě je také třeba brát v potaz pravopis přejatý s cizími slovy – toto je výjimečný případ i u tvrdých a měkkých souhlásek.

Shoda podmětu s přísudkem: Pravidla psaní i/y v koncovkách sloves

K čemu jsou vyjmenovaná slova? Pravopis ≠ mluvený jazyk

Proč vůbec tahle vyjmenovaná slova BFLMPSVZ existují? Je to tím, že v českém pravopisu existuje i a y. Tato dvě písmena původně sloužila k označení dvou různých hlásek. Tvrdé y a měkké i se v současné češtině vyslovují stejně, kromě některých nářečí. Kvůli tomu už většina Čechů tento rozdíl prakticky neslyší, ale pravopis toto stále rozlišuje.

Slova, která se vyslovovala tvrdě, dodnes tvrdě píšeme. Po tvrdých a měkkých souhláskách bylo kromě cizích slov jen jedno i. U obojetných souhlásek se však schopnost Čechů psát, jak slyší, postupně vytratila. Pravopis i/y po nich proto časem začal vyžadovat zapamatování konkrétních slov.

Jakou mají vyjmenovaná slova historii?

Vyjmenovaná slova jsou od počátku minulého století součástí Pravidel českého pravopisu. Různé verze se napříč časem liší. To však neznamená, že seznam slov s y je závazně daný. Těchto slov jsou odhadem stovky, proto se vybírají jen ta nejpoužívanější. Každá redakce vybírá jiný výčet slov. Učebnice pro stručnost uvádějí pouze jedno příkladové slovo od každého kořene. Kdo ví, že jde o vyjmenované slovo, může sem bezpečně zařadit i všechna jeho příbuzná slova.

První oficiální poučka o pravopisu y po obojetných souhláskách pochází z PČP roku 1902, od Jana Gebauera. Doporučuje srovnat spisovnou verzi slova s verzí v obecné češtině – tam, kde by se v Čechách hovorově řeklo ej, patří napsat dlouhé ý: mlejn, mlýn. Taková příbuzná slova těchto slov, kde se ý zkracuje, pak budou mít rovněž tvrdé, ale krátké y: mlynář. Gebauer neposkytuje seznam těchto slov na jednom místě – slova jsou akorát napsána správně tvrdě ve slovníkové části příručky.

Kde se píší krátké a dlouhé samohlásky. Umíte vyzrát na tyto chytáky?

Vyjmenovaná slova z roku 1913

V Pravidlech z roku 1913 má pojednání o vyjmenovaných slovech spíše charakter obecné poučky, už ale shromažďuje pár příkladů na jednom místě.

Vyjmenovaná slova po B

býk, býlí, býti, bývati, obyčej, babyka, Bydžov, bystrý (bystřina, Bystřice), bych, aby, byt, obydlí, nábytek, příbytek, dobytek, obyvatel, Zbyslav, Přibyslav

Vyjmenovaná slova po L

blýskati, lýko, lýtko, mlýn, plýtvati, slýchati, slyšeti, lysý (lysina, lyska), lyže, plyn (plynouti), slynouti, Volyň

Vyjmenovaná slova po M

hlemýžď, Kamýk, mýliti, mýti, mýdlo, mýto, mýtiti, smyčec, průsmyk, zamykati, omyl, pomyje, hmyz, mys, mysl (mysliti, myšlenka, myslivec, smysl, Nezamysl, Litomyšle), myš

Vyjmenovaná slova po P

klopýtnout, netopýr, pýcha, pýchavka, pýř, pýřiti se, pykati, pysk, zpytovati, pytel, třpytiti se

Vyjmenovaná slova po S

sýček, sýkora, sýpka, sýr, usychati (vysychati atd.), syčeti (sykot), syn, syrob, sysel, sytý

Vyjmenovaná slova po V

výheň, výr, výskati, výška, výti, žvýkati, vý‑ (výmluva, výlet atp.), vysoký, vydra, povyk, zvyk (obvyklý), vyza, vyžle

Vyjmenovaná slova po Z

brzy, jazyk, nazývati

Vyjmenovaná slova z roku 1963

Vyjmenovaná slova po B

býti, obyčej, bystrý; bylina, kobyla, býk; babyka; vlastní jména Bydžov, Přibyslav, Hrabyně, Zbyněk, Zbyslav aj.

Vyjmenovaná slova po L

slyšet, mlýn, blýskat se; polykat, plynout, plýtvat; lýko, lysý, lýtko, lyže; pelyněk, slynout, plyš; plytký, vlys; vlastní jména Lysolaje, Volyně aj.

Vyjmenovaná slova po M

my (zájmeno 1. os. množ. č.), mýt, hmyz, myslit (i myslet) mýlit se, myš ; hlemýžď, mýto, mýtit ; mykat, zamykat, vymykat se, přimykat se, smýkat, dmýchat; chmýří, nachomýtnout se, mys ; vlastní jména Litomyšl, Kamýk aj.

Vyjmenovaná slova po P

pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto, klopýtat, třpytit se; zpytovat, pykat, pýr; pýří, pýřit se, čepýřit se; vlastní jména Pyšely, Spytihněv aj.

Vyjmenovaná slova po S

sytý, syn, sýr, syrový, syrý (syrový, vlhký), sychravý, usychat (i usýchat); sýkora, sysel, sýček; syčet, sypat; vlastní jména Bosyně, Syneč aj.

Vyjmenovaná slova po V

slova s předponou vy-, vý- (např. vybrat, výběr), vy (zájmeno 2. os. č. mn.), vykat, vysoký; vydra, výr (pták), zvykat; žvýkat, výt, výskat; povyk, vyza, vyžle, cavyky; vlastní jména Vyškov, Výtoň aj.

Vyjmenovaná slova po Z

brzy, jazyk, nazývat; vlastní jméno Ruzyně

Zrušení tvrdého Y v češtině by nám pomohlo, navrhuje docent Koudelka. Souhlasíte?

Vyjmenovaná slova aktuálně nejsou „jen jedna“

Vyjmenovaná slova a jejich tvary se mění stále. Jak říká článek na webu ČT 24, pedagogové z Karlovy univerzity před pár lety začali vyvíjet efektivnější metodu, jak naučit děti vyjmenovaná slova. Místo memorizace některých nepoužívaných a zastaralých výrazů, které dnes stále bývají v učebnicích, má tato metoda být praktičtější a interaktivnější.

Jak již výše zmiňujeme, vyjmenovaná slova se liší nejen napříč časem, ale také v současných knihách. Výčet napsaný níže je převzatý z webu Jak se píše. Tam je také každá kategorie vyjmenovaných slov podrobně rozepsaná s různými příbuznými slovy, nechybí ani vysvětlení významů slov a chytáků.

Jaká vyjmenovaná slova se děti učí dnes?

Vyjmenovaná slova po B

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav, Zbyněk

Vyjmenovaná slova po F?

Vyjmenované slovo po F, fyzika, spadá logicky pod pravidlo cizích slov. V některých učebnicích se s ním však setkáváme.

Vyjmenovaná slova po L

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš, plytký, vlys, Volyně

Vyjmenovaná slova po M

my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, Litomyšl

Vyjmenovaná slova po P

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

Vyjmenovaná slova po S

syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

Vyjmenovaná slova po V

vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, cavyky, vyza, kavyl, slova s předponou vy-vý

Vyjmenovaná slova po Z

brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně

 

Zdroje:

Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR, Umíme česky, Jak se píše, Wikipedia, Ptejte se knihovny, ČT 24, Pravidla českého pravopisu (různá vydání)

Ohodnoťte tento článek:
4,4
Právě čtete

Vyjmenovaná slova: Jaká jsme se učili dříve a jaká nyní?