Shoda podnětu s přísudkem a koncovky sloves
Pravopis

Shoda podmětu s přísudkem: Pravidla psaní i/y v koncovkách sloves

 Redakce

Redakce

3 minuty čtení