Shoda podmětu s přísudkem: Pravidla psaní i/y v koncovkách sloves