Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Víte, co jsou to soft skills? V práci je potřebujete každý den!

Adéla Lišková

Adéla Lišková

1. 11. 2018

Konkurence na pracovním trhu je vysoká, a tak už zkrátka nestačí jen dobrý technický výkon. K tomu, abyste byli opravdu úspěšní, potřebujete ještě tzv. soft skills. O čem je řeč?

Měkké dovednosti

Soft skills neboli jemné či měkké dovednosti jsou v podstatě naše schopnosti v oblasti chování a jednání s lidmi. Říká se jim také interpersonální dovednosti. Opakem soft skills jsou tzv. hard skills (tvrdé dovednosti) – ty jsou vždy zaměřeny na konkrétní činnost, označují tedy vaše odborné schopnosti.

Nejsme tady sami

Rostoucí míra globalizace je v našich běžných životech čím dál víc znát. Všechno je propojenější, tudíž i složitější a proměnlivé podmínky nás neustále nutí se něčemu novému přizpůsobovat. Potřeba soft-skills vyplývá z toho, že svět, a zejména pracovní prostředí, sdílíme s ostatními lidmi. Pokud jste například manažer, potřebujete umět řídit podnik tak, aby prosperoval. Technickou částí vaší práce je tedy vypracování nějaké řídící strategie.

V případě, že máte na svou pozici dostatečné odborné znalosti, tak technická část jistě nebude velký problém. Jenže to není všechno. Teď musíte své podřízené přimět k tomu, aby se podle vaší strategie vypracované pomocí hard skills, chovali – ať už se jedná o rozdělení úkolů, organizaci či motivaci k práci. A k tomu potřebujete právě soft-skills.

10 otázek, které můžete dostat na pracovním pohovoru v Google či Facebooku

Co patří do soft skills

Měkké dovednosti se určitým způsobem pojí s emoční inteligencí (EQ), která vyjadřuje, jak dobře umíte jednak zvládat své vlastní emoce a jednak vcítit se do emocí ostatních. Dále pak zahrnují obecnou schopnost řešení nahodilých problémů. Soft skills zkrátka označují ty věci, které se dají jen těžko naučit. Jde o:

 1. Komunikační dovednosti
 2. Schopnost týmové práce
 3. Ochota riskovat, rozhodovat se za nejistoty
 4. Flexibilita, schopnost přizpůsobit se
 5. Ochota učit se novým věcem
 6. Vyjednávání a řešení konfliktů
 7. Analogické a strategické myšlení
 8. Kreativita
 9. Strukturované a logické myšlení
 10. Asertivní jednání
 11. Schopnost ovlivnit lidi
 12. Sebereflexe a schopnost přijmout kritiku

Rozšíření kvalifikace v managementu za 1 rok? Vsaďte na MBA

Kdo potřebuje soft skills

Bez soft skills se neobejdete v případě, že jste v práci vystaveni proměnlivým podmínkám nebo musíte jednat s lidmi. Jedná se tedy zejména o řídící pozice, kdy člověk zodpovídá za práci ostatních. Důležité jsou ale i ve všech zaměstnání tvůrčího charakteru, a díky rychlému rozvoji i v oboru informačních technologii.

Velký význam mají soft skills pro odvětví obchodu a marketingu, kdy je potřeba poznat, co lidé chtějí, a také umět udržet kontakty. Měkké dovednosti využijete i při práci v administrativě, zejména organizační schopnosti. Méně důležité jsou u dělnických profesí, kde je důraz kladen spíše na hard-skills, avšak i oni musí být schopni týmové práce.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Víte, co jsou to soft skills? V práci je potřebujete každý den!