Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Uplatnění v andragogice: Ptáme se, jak se andragogům daří na trhu práce

Redakce

Redakce

12. 3. 2013

Hledáte humanitní obor, který byste po škole skutečně využili? S andragogikou byste se ještě před pár lety trefili do černého. Ač je o ně stále zájem, nabídka andragogů začala převyšovat poptávku.

Obor má multidisciplinární charakter, jeho obsahem je mimo andragogiku samotnou pedagogika, gerontagogika, psychologie, sociální psychologie, sociologie, ekonomie, filozofie či právo.

Zabývá se čtyřmi procesy: personalizací, socializací, akulturací a enkulturací.

  • personalizace je utváření individualizované osobnosti
  • socializace je zařazování člověka do společnosti
  • akulturace je prolínání dvou kultur (například adaptace imigrantů v hostitelské zemi)
  • enkulturace je začleňování se do určité kultury nebo skupiny

Z toho si lze udělat konkrétní představu o profilu absolventa. Andragogové se uplatní jako řídící či organizační pracovníci, profesní konzultanti, lektoři, personalisté, výzkumní pracovníci v oblasti vzdělávání a podobně. A to ve svéře komerční, neziskové, i ve státní správě. Absolventi mají kompetence k plánování, přípravám, realizaci i vyhodnocování aktivit.

Užší specializaci je možné si vybrat už při studiu. Při hledání práce se kromě dosaženého vzdělání uplatní i osobnostní rysy.

Zkušenosti absolventů andragogiky jsou pozitivní

Absolventka Univerzity Jana Amose Komenského Monika studovala při zaměstnání: „S oborem jsem byla velmi spokojená. Vědomosti získané při studiu uplatňuji v práci na pozici zástupkyně ředitelky bilingvní mateřské a základní školy“.

Katka, která absolvovala v roce 2005 na Univerzitě Karlově, shledává, že už v době, kdy se na andragogiku hlásila, byl zájem o obor obrovský. Ačkoli se andragogika teprve módní stávala: „Hlásilo se nás okolo 700, brali jen 18 na prezenčního magistra. Takže v roce promoce jsem problém hledat práci neměla. Našla jsem si práci ještě v posledním ročníku studia – v personální agentuře. Po roce jsem přesídlila do interního HR, kde jsem do teď.“

Jelikož se Katka pohybuje na trhu práce, může hodnotit i uplatnění dnešních absolventů andragogiky: „Vidím, že počet absolventů hledajících práci dosti vzrostl, samozřejmě nabídka převyšuje poptávku.“

Kde studovat andragogiku?

Možností, kde tento obor studovat, je stále více, každá škola nabízí jinou formu studia. Zorientujte se mezi nimi v přehledné tabulce:

[table id=5 /]

FF – filozofická fakulta, PdF – pedagogická fakulta, FHS – fakulta humanitních studií, Bc., NMgr. a Dr. – bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium, (P) – prezenční studium, (K) – kombinované studium

Mezi nezaměstnanými v České republice jsou i absolventi andragogiky. Přesto jsou takoví, kteří našli práci hned. Láká studium andragogiky i vás?

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Uplatnění v andragogice: Ptáme se, jak se andragogům daří na trhu práce