Menu
StudentMag
Pravopis

Status, nebo statut? 10 cizích slov, která spousta Čechů píše špatně

Martin Ulbrich

Martin Ulbrich

6. 5. 2017

Čím více cizích slov proniká do českého jazyka, tím větší problémy působí rodilým mluvčím. Přinášíme vám deset slov cizího původu, ve kterých nejčastěji chybujeme. 

Někteří lidé používají cizí slova v písemném i ústním projevu ve víře, že budou působit inteligentněji. Svou neznalostí však často ukazují pravý opak. Podívejte se na 10 cizích slov, s nimiž nejčastěji bojujeme.

Hitem je bizardní

Pravděpodobně největším oříškem je výraz bizarní, který označuje něco zvláštního či podivného. K všeobecnému překvapení nemá nic společného se slovem standardní, ale pochází z francouzského bizzare. Nikdy tedy neobsahuje písmeno d.

Spontánní, nebo spontální?

Podobně dokáže Čechům zavařit původně latinský výraz spontánní, v němž velmi často zaměňují druhé n za souhlásku l. Jedinou správnou podobou je spontánní s dvěma n.

Trpíte dislexií? To těžko

Pokud o sobě napíšete, že trpíte disortografií (specifickou poruchou pravopisu), nejspíš vám budeme věřit. Názvy všech obdobných poruch jsou totiž tvořeny tvrdou předponou dys-, pocházející z řečtiny – dyslexie, dysgrafie, dysortografie a podobně.

10 pravopisných chyb v češtině, které dělají i vysokoškoláci

Aby to nebylo tak jednoduché, v přejatých slovech se hojně vyskytuje i latinská předpona dis-, která odpovídá českým předponám ne- a roz-. Objevuje se ve slovech jako disharmonie, disproporce či distribuce.

Protěžovat vs. protežovat

Velmi často se chybuje také v psaní slovesa protežovat, tedy někoho vlivně podporovat nebo chránit. Výraz nijak nesouvisí s tíhou ani s horskou bylinou protěží alpskou. Pochází z francouzského protéger a v češtině se píše vždy s krátkým bez háčku.

Email v práci jen tak neodešlete

S příchodem moderních technologií pronikla do naší mateřštiny řada zkratkovitých výrazů z angličtiny. Elektronickou poštu označujeme jako e-mail, elektronickou knihu jako e-book a elektronický obchod jako e-shop.

Všechny výrazy se skládají ze dvou slov, vždy se proto rozdělují spojovníkem. Spousta lidí přesto běžně odesílá kolegům pracovní email, tedy krycí nátěrovou hmotu.

Počeštěný byznys

Dalším moderním slovem, které činí problémy rodilým mluvčím, je byznys. V původním anglickém výrazu business se sice píše měkké i, nicméně do češtiny jsme jej přejali s českým pravopisem – byznys. Obchodník se cizím slovem označuje jako byznysmen.

Permanentní, nikoliv pernamentní

Permanentní je další původně latinský výraz, jejž si většina z nás přetvořila k obrazu svému. Z neznámých příčin v něm zaměňujeme dvě souhlásky a výraz píšeme i vyslovujeme jako pernamentní.

Slovo vzniklo z latinského permanere, což znamená přetrvat. Jako jediný správný tvar se tak logicky akceptuje permanentní.

Viceprezident – více než prezident?

Podle spousty Čechů pozice viceprezidenta vyjadřuje, že je jedním z více prezidentů, nebo dokonce více než prezident. Latinská předpona vice– ve skutečnosti označuje zástupce či náhradníka a píše se vždy s krátkým i.

Specielní je paskvil z němčiny

Tvary jako aktuelní, specielní a intelektuelní vznikly pravděpodobně smísením českého a německého pravopisu. V současné češtině se však ve všech případech píše dlouhé á. Jedinými správnými tvary jsou speciální, aktuální a intelektuální.

Status vs. statut

Na závěr vybíráme dvojici slov status a statut. Obě varianty jsou sice pravopisně správné, každá ale vyjadřuje něco jiného. Zatímco status označuje stav, pozici nebo postavení, statut představuje pravidla či předpisy konkrétní organizace.

Po dovršení 26 let věku tedy nepřijdete o statut, nýbrž status studenta.

Ohodnoťte tento článek:
4,6
Právě čtete

Status, nebo statut? 10 cizích slov, která spousta Čechů píše špatně