Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Rozdíl mezi DPP a DPČ. Podívejte se, co musí pracovní smlouvy obsahovat

Redakce

Redakce

8. 6. 2018

Jakožto studenti se často při brigádách či hledání práce setkáváme se zkratkami DPP a DPČ. Názvy sice znějí podobně, ovšem mezi těmito dohodami je pár rozdílů, které vám objasníme. Pozor dejte na to, co všechno by měly obsahovat.

Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti jsou druhy pracovního poměru, který se řídí zákoníkem práce. Obě dohody lze uzavřít pouze písemnou formou. V čem se liší?

1. Dohoda o pracovní činnosti

DPČ je obdobná pracovnímu poměru, který byl uzavřen pracovní smlouvou. Pokud se jedná o daňové zatížení, je to stejné jako u běžné pracovní smlouvy. Zaměstnavatel má povinnost váš příjem danit 15% srážkovou či zálohovou daní, jejíž typ a výše také záleží na tom, zda jste podepsali tzv. Prohlášení k dani na uplatnění daňových slev. V případě, že ho podepíšete a vaše příjmy budou nižší (např. v řádu jednotek tisíc korun), 15% daň vám stržena nebude. Celková výše daňových slev je individuální a záleží na vašich možnostech, které slevy můžete zahrnout. Minimální sleva, kterou může uplatnit každý, je pak 2070 Kč měsíčně. Podepsání Prohlášení o dani je tedy pro vás výhodné, ale pozor, podepsat ho lze za měsíc jen u jednoho zaměstnavatele. Vyberte si tedy toho, u kterého si asi vyděláte nejvíce.

Pokud pracujete v daném měsíci pro více zaměstnavatelů, můsíte na konci zdaňovacího období podat daňové přiznání. Od jednotlivých zaměstnavatelů si musíte vyžádat tzv. Potvrzení o příjmu, které vložíte jako přílohu tohoto přiznání.

Když si vyděláte za měsíc do 2.499 korun, mine vás odvod zdravotního a sociálního pojištění. Jestliže si vyděláte 2.500 korun a více, zdravotní a sociální pojištění se z toho odvést musí. Právě nutnost odvodů zdravotního a sociálního pojištění je důvod, proč většina zaměstnavatelů na jednorázové práce či práce menšího rozsahu raději využívá DPP, neboli dohodu o provedení práce.

Důležitou poznámkou je fakt, že rozsah práce nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tedy 20 hodin týdně. Můžete si ale odpracované hodiny v měsíci flexibilně rozložit.

U jednoho zaměstnavatele nemůžete současně pracovat v daném měsíci na DPP i DPČ.

V případě obou dohod nesmí být vaše hodinová sazba nižší, než je hodinová sazba vycházející z aktuální minimální mzdy, která je od 1.1.2018 12 200 Kč měsíčně. Minimální hodinová mzda je tedy 73,2 Kč.

Ukončení DPČ i DPP je rovněž stejné. Smlouvy mají buď datum ukončení pevně stanovaný, nebo mohou být koncipovány na tzv. dobu neurčitou. V takovém případě mají stanovenou výpovědní lhůtu, která platí pro obě strany a bývá 15 dní.

Dohoda o pracovní činnosti se vyplatí. V čem spočívají její výhody?

2. Dohoda o provedení práce

DPP si můžete sjednat pouze na 300 hodin ročně . Pro studenty může být výhodná, jelikož se z ní neodvádí sociální ani zdravotní pojištění v případě, že měsíční výdělek nepřesáhne 10.000 korun. Nad tento výdělek musí zaměstnavatel odvést obě zmíněné pojištění a i pojištění nemocenské (je to součást sociálního pojištění). S daněmi je to stejné jako u dohody o pracovní činnosti: daň činí 15% a pokud jste nepodepsali Prohlášení k dani, bude vám stržena. Dále zde musí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá, a také výše hodinové mzdy.

U jednoho zaměstnavatele můžete mít více dohod o provedení práce na různé činnosti s různou hodinovou sazbou, celkové hodiny a výdělky se ale sčítají a v důsledku se chovají stejně, jako byste měli dohodu uzavřenu jen jednu.

Jak ukončit dohodu o provedení práce? Stáhněte si vzor žádosti

Co musí dohody obsahovat?

Obě dohody by měly obsahovat: pracovní zařazení, popis pracovních povinností, pracovní dobu, místo výkonu práce, označení zaměstnavatele včetně IČ, sídlo právnické osoby nebo místo podnikání fyzické osoby.

Pokud se jedná o právnickou osobu, měl by být ve smlouvě uveden statutární orgán, který za zaměstnavatele smlouvu podepisuje, případně zmocněná osoba. V tomto případě byste také měli vidět plnou moc, kterou jim zaměstnavatel udělil. Vy byste pak měli v dohodě mít uvedené: jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště. Je-li pravděpodobnost, že budete odvádět z příjmu i zdravotní pojištění, pak by měla smlouva obsahovat informaci o vaší zdravotní pojišťovně.

Doporučujeme do smlouvy uvést i způsob vyplácení odměny, tedy zda bude vyplácena v hotovosti či na účet a na jaký, jaká je splatnost odměny (tedy do jakého dne by vám peníze měly být předány).

Poradíme vám, jakou uzavřít smlouvu na brigádě

Malý tip na závěr: vždy si nechte kopii dohody, kterou dostanete od zaměstnavatele. V případě nějakého příkoří se vám bude zajisté hodit.

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Rozdíl mezi DPP a DPČ. Podívejte se, co musí pracovní smlouvy obsahovat