Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Dohoda o pracovní činnosti 2022 se vyplatí. V čem spočívají její výhody?

Petr Gorás

Petr Gorás

11. 1. 2022

Mnoho studentů se dostává do této situace – najdou si práci, ale DPP (dohoda o provedení práce) je zbytečně málo, pracovní poměr však zase příliš moc. DPČ (dohoda o pracovní činnosti) je v takových případech vhodné řešení.

Zaměstnavatelé totiž často narážejí na problém při sjednání dohody o provedení práce, jelikož zákoník stanovuje v takovém případě horní limit odpracovaných hodin za rok na čísle 300 a maximální měsíční výdělek 10 000 korun. Pracovní poměr je oproti tomu zamýšlen až příliš dlouhodobě, s celou řadou závazků zaměstnavatele vůči zaměstnanci a obráceně, což pro studentské přivýdělky také není vždy vhodné. Dohoda o pracovní činnosti proto slouží jako vhodný kompromis.

Poloviční úvazek

V zásadě lze říci, že dle této dohody lze pracovat až polovinu stanovené týdenní pracovní doby, zjednodušeně – až na poloviční pracovní úvazek. Vycházíme-li z toho, že během týdne zaměstnanci na pracovní poměr odpracují 40 hodin, maximum 20 hodin na týden vytváří již širší manévrovací prostor oproti dohodě o provedení práce.

Výše zmíněné maximum se však počítá v průměru. Je tedy umožněna individuální komunikace se zaměstnavatelem, kdy pracovník například během měsíce odpracuje první dva týdny po 30 hodinách, třetí 20 a čtvrtý nepracuje vůbec. Takové nastavení systému vítají především firmy, které dohodu o pracovní činnosti využívají pro cyklicky se opakující zakázky s časovým odstupem.

Odměna

Důležitou součástí úmluvy je i odměna. Zaměstnavatel je dle zákoníku práce povinen poskytnout alespoň minimální mzdu, která činí od 1.1.2022 16 200 Kč měsíčně nebo 96,40 Kč za hodinu.  Výdělek se však daní 15% daní, která je při nepodepsaném prohlášení tzv. srážková a při podepsaném prohlášení o dani tzv. zálohová.

Prohlášení o dani, nebo také růžový formulář, je dokument, kterým uplatňujete využívání daňových slev, které jsou až 2570 Kč měsíčně pro každého poplatníka daní a u studentů jsou navýšeny o dalších 335 Kč měsíčně (tato částka se naposledy zvyšovala v roce 2008). Tyto slevy můžete uplatňovat vždy jen u jednoho zaměstnavatele v kalendářním měsíci a vyplatí se vybrat toho, u kterého máte nejvyšší příjmy. V praxi to znamená, že tyto slevy jsou vám odečítány od celkové daně v daném měsíci a o tuto slevu je vám daň snižována. Může se proto stát, že při nižších příjmech vlastně neplatíte daně žádné.  Daňové slevy můžete uplatnit i zpětně prostřednictvím daňového přiznání. V takovém případě vám pak stát zaplatí zpět daně, které jste odvedli státu navíc.

Zdravotní pojištění u DPČ

Z odměny do 3499 Kč nemusí ani zaměstnavatel ani zaměstnanec odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Pokud nastane tato situace, je třeba si ověřit, že za vás platí pojištění někdo jiný, to může být např. stát, pokud máte statut studenta či jste např. na mateřské či rodičovské dovolené, nebo to může být jiný zaměstnavatel, pokud máte více prací. Neplatí-li pro vás ani jedna tato alternativa, musíte se do 8 dnů od začátku měsíce přihlásit na zdravotní pojišťovně a platit si tzv. minimální zálohy na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů. Ty jsou od 1.1.2022 2627 Kč měsíčně a odvíjí se od výše minimální mzdy, proto se jejich výše s touto proměnnou bude do budoucna měnit. Nechcete-li odvádět tuto částku, musíte se stát tzv. státním pojištěncem, čehož docílíte např. zaevidováním na úřadu práce nebo např. znovuzískáním statutu studenta.

Souběh více zaměstnání

Pokud máte v daném kalendářním měsíci brigády či práce pro více zaměstnavatelů, a to i v případě, že se jedná o různé druhy pracovních smluv (DPP, DPČ, částečný úvazek,..), vždy musíte na konci roku podat daňové přiznání.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Dohoda o pracovní činnosti 2022 se vyplatí. V čem spočívají její výhody?