Menu
StudentMag
Příprava k maturitě 2022

Rozbor neuměleckého textu u maturity. Kompletní návod, jak na to

Vendula Pazderová

Vendula Pazderová

15. 4. 2018

Čeká vás v květnu maturita? Pak se rozboru neuměleckého textu nevyhnete ani vy. Je totiž součástí ústní zkoušky z českého jazyka. Dnes se dozvíte, jak na rozbor neuměleckého textu jít a čeho si všímat.

Jako neumělecký text se v maturitě může objevit například výňatek z učebnice nebo zákona, pozvánka, úryvek z novinového článku či plakát. Samotný rozbor není obtížný, je ale třeba dát si pozor na drobnosti, jež obyčejně nevnímáme. Jak s rozborem začít?

Rozbor neuměleckého textu: Určete útvar, funkční styl a slohový postup

Začít lze tím, že řeknete, co budete rozebírat. Máte před sebou pozvánku na ples? Úryvek z reportáže? Úřední dopis? V jakém funkčním stylu je napsán? Připomeňte si styly a útvary funkčního stylu, které byste měli znát:

 • Prostěsdělovací (pozvánka, plakát, osobní korespondence, inzerát, anketa)
 • Publicistický (zpráva, komentář, reportáž, recenze, interview)
 • Odborný (odborný popis, popis pracovního postupu, výklad, přednáška)
 • Administrativní (životopis, žádost, stížnost, úřední dopis, objednávka)
 • Umělecký (nebude v této části maturityvypravování, líčenícharakteristika)

Dále určete slohový postup. Často se jich v textu prolíná více, zdůrazněte tedy ten převládající a zmiňte, že v některých pasážích autor uplatnil jiný. Podívejte se, jaké slohové postupy znáte ze školy:

 • Informační
 • Popisný
 • Výkladový
 • Vyprávěcí
 • Úvahový

Při rozboru neuměleckého textu vše důsledně zdůvodňujte

Vše, co řeknete, nezapomeňte doložit nejlépe citací z textu. Každý funkční styl má charakteristické znaky, které je třeba vypíchnout.

Administrativní funkční styl se vyznačuje stručností, objektivitou a standardizací. To znamená, že text a jeho uspořádání není kreativní, řídí se podle zavedené normy. Jazyk je vždy spisovný, používají se neosobní konstrukce a trpné rody (je dlužen, byl přepsán, byl zamítnut), ustálené formulace (obracet se s žádostí, vstupovat v platnost) a specifické termíny (lhůta, faktura). Nejčastěji používaný slohový postup je informační.

Jak napsat žádost? Podívejte se na 8 detailů, které možná zanedbáváte

Odborný funkční styl předává přesné informace z různých oborů. Je objektivní, přehledný, jednoznačný a věcný. Kompozice textu je logická a promyšlená, v psané formě často obsahuje ilustrační obrázky. Autor v něm používá odbornou terminologii (monitor, objektiv, kondenzátor), stupně odbornosti se ale liší podle příjemce (pro laiky i specialisty v oboru). Jazyk je spisovný, nejčastější slohový postup je popisný nebo výkladový.

Rada! Jazyková stránka je v rozboru důležitá. Už při prvním čtení si všímejte, zda je text psán spisovnou formou nebo obecnou češtinou a zda jsou v něm například archaismy, termíny, citově zabarvené výrazy nebo publicismy.

Publicistický funkční styl má agitační, sdělnou nebo rekreační funkci. Je aktuální, dynamický (častější výskyt krátkých vět než složitých souvětí) a srozumitelný. Součástí publicistického textu jsou titulky, mezititulky a podtitulky, fotografie a popisky k nim a perex (krátký odstavec na začátku textu, často tučně nebo kurzívou). Převládá spisovný jazyk, častý je výskyt publicismů (ochlazení vztahů, politická scéna, stín pochybnosti, zmapovat situaci). Uplatňuje se slohový postup informační, ale i výkladový a úvahový.

Prostěsdělovací funkční styl je styl běžné denní komunikace, jeho cílem je sdělit informaci nebo citový postoj. Forma je uvolněná, nepodléhá žádným normám. Nejčastěji se používá obecná čeština (děsnej, kupujem) nebo slang (komp, hákovat, ájina), časté jsou částice, citoslovce nebo zájmena, vatová (prostě, hele, tak) a citově zabarvené slova. Běžné jsou i odchylky od větné stavby. Slohový postup může být informační, popisný nebo vyprávěcí.

Odchylky od pravidelné větné stavby: Jak vypadají?

 • Anakolut je vyšinutí z větné vazby. Souvětí končí jinak, než vyžaduje jeho začátek. „Dítě, když je malé, vůbec se mu nechce jít spát.“
 • Zeugma je zanedbání dvojí vazby. „Pro příchod a odchod k vlakům použijte podchod.“ Odchod k vlakům?
 • Kontaminace je křížení rozdílných vazeb. Zamezit něco + zabránit něčemu = zamezit něčemu (ŠPATNĚ).
 • Atrakce je skladební spodoba tvarů. Tvary sousedních slov se navzájem přizpůsobují sobě navzájem. „Spoustě lidem to nedojde.“ Správně je spoustě lidí.

Další krok je určení slohotvorných činitelů. Rozlišují se dva druhy: objektivní a subjektivní. Subjektivní činitel je například věk autora, jeho životní zkušenosti nebo povahové rysy. Mezi objektivní slohotvorné činitele se řadí prostředí a situace, kontakt s adresátem, připravenost či nepřipravenost autora a oficiálnost nebo neoficiálnost textu.

Vaším úkolem je posoudit, který z činitelů v textu převládá a do jaké míry ovlivňuje jeho celkové vyznění.

Rozbor uměleckého textu u maturity. Postup, s nímž se nespletete

Co je to horizontální a vertikální členění textu?

Vertikální a horizontální členění je další prvek, jímž se v rozboru neuměleckého textu musíte zabývat. Jedná se o dva grafické typy členění charakteristické pro různé funkční styly.

Horizontální členění textu se může vyskytovat u všech funkčních stylů, typické je ale hlavně pro umělecký, publicistický a prostěsdělovací. Text je dělen na odstavce a zarovnán většinou k levému okraji, má obvykle titulek nebo název kapitoly.

Rada! Součástí neuměleckého textu může být i ilustrace. Nezapomeňte říct, jakou má funkci. Grafy čtenáři přehledně ukazují statistické údaje, malba Alexandra Velikého v učebnici chce přiblížit dobu, anebo jen zaujmout a přitáhnout pozornost.

Vertikální členění textu nejčastěji najdeme u funkčního stylu odborného nebo administrativního, občas u publicistického. Pozná se podle odrážek, číslování, různých formátů písma nebo ilustračních obrázků. Text může být zarovnán na střed (například u pozvánek). Toto členění se používá pro zpřehlednění textu a nejčastěji na něj narazíte v učebnicích.

Nakonec zbývá určit výskyt a předpokládaného příjemce textu. Kde byste na zadaný text mohli v běžném životě narazit a pro koho je nejspíš určen? Pro středoškoláky, maminky na mateřské dovolené, odborníky na jadernou fyziku, obyvatele určitého města či regionu?

Ohodnoťte tento článek:
4,6
Právě čtete

Rozbor neuměleckého textu u maturity. Kompletní návod, jak na to