Menu
StudentMag
Maturitní slohová práce

Nepřímá charakteristika: Jak zabodovat u maturitní písemné práce z češtiny

Redakce

Redakce

25. 4. 2018

Charakteristika patří mezi slohové útvary, které vás mohou potkat u maturitní zkoušky. Snažíte se při ní co nejlépe popsat daného člověka, přiřadit mu vnější i vnitřní znaky, rysy a vlastnosti. Poradíme vám, jak se na ni co nejlépe připravit.

Co je to nepřímá charakteristika?

Charakteristika obecně má za cíl zachytit povahové rysy člověka a popsat jeho zájmy, vlastnosti, schopnosti, temperament a chování k druhým lidem. Na rozdíl od přímé charakteristiky, která připisuje dané osobě konkrétní vlastnosti, postupujeme v případě nepřímé charakteristiky odlišně. Při jejím psaní vyvozujeme závěry o povaze člověka na základě jeho chování v určitých situacích. Uvádíme tedy příklady jednání, ze kterých pak klíčové vlastnosti vyplývají nepřímo. Abyste slohovou práci trochu oživili, můžete přidat i různá přirovnání a rčení. Fantazii se meze nekladou.

Jak napsat dobrou charakteristiku: Na slovní zásobě záleží

Příklady nepřímé charakteristiky:

Dala mi svůj sendvič i přesto, že sama ještě neobědvala.
Nikdy jsem ho neviděl lenošit.
Co na mysli, to na jazyku.
Dře jako mezek.
Vždy mě ráda vyslechne.

Tipy pro úspěšnou slohovou práci:

  • Dodržte zadání

Základním pravidlem je dodržet za všech okolností zadání.

  • Pište logicky a systematicky

Při psaní nepřímé charakteristiky postupujte plynule a dodržujte určitý řád. Stanovte si nejprve základní osnovu a tou se řiďte. Čtenář by se rozhodně neměl v textu ztrácet.

  • Zaměřte se na pestrost

Kromě pozitivních vlastností člověka se snažte zachytit i jeho negativa.

Slohová práce žádost na jedničku – maturita v pohodě

  • Vyvarujte se gramatických chyb

Dbejte na gramatiku, dodržujte pravidla spisovné češtiny a nezapomeňte ani na odstavce, které celý text udělají daleko přehlednějším.

  • Ukažte, že máte bohatou slovní zásobu

Stav vaší slovní zásoby by měl odpovídat maturitní úrovni. Bohatá rozličnost jazykových prostředků je navíc pro psaní charakteristiky jako dělaná. Vyvarujte se ale častého opakování slovesných tvarů „být“ a „mít“ a nahraďte je raději plnovýznamovými slovesy.

Ohodnoťte tento článek:
3,4
Právě čtete

Nepřímá charakteristika: Jak zabodovat u maturitní písemné práce z češtiny