Menu
StudentMag
Maturitní slohová práce

6 tipů, jak napsat reportáž. Vtáhněte čtenáře do děje!

Jedním ze slohových útvarů, které se mohou u maturity z češtiny objevit, je reportáž. Přinášíme vám šest tipů, jež vás přiblíží k hodnocení „výborný“.

Reportáž je útvar publicistického stylu s prvky zpravodajství, jenž přináší záznam události. V praxi to tedy vypadá tak, že někam jdete, pozorujete, co se kolem vás děje, a z toho čtenáři přinášíte jak zážitky, tak i fakta.

1. Text logicky čleňte

A to nejen u reportáže. Logické členění prospěje každému slohovému útvaru. Jeden odstavec by se měl rovnat jedné myšlence, přičemž odstavce by na sebe měly navazovat. Už při úvodních 25 minutách písemné práce, které máte na výběr zadání, začněte přemýšlet, jak za sebou myšlenky seskupíte. Většina zřejmě nestráví výběrem tématu necelou půlhodinu.

2. Nezapomeňte na důležité informace

Co? Kde? Kdo? Jak? Proč? Odpovědi na tyto otázky by měly být hned v úvodu. Seznamte čtenáře s typem akce, časem a místem jejího průběhu.

5 rad, jak napsat fejeton. S úsměvem a lehkostí o všednosti

3. V reportáži používejte přímé řeči

Reportáž bude díky přímé řeči dynamičtější a spíše čtenáře vtáhne do děje. Vymýšlejte si jak komentáře organizátorů akce, tak i návštěvníků. Ti mohou reportáž teoreticky oživit například o slang, který přiblíží atmosféru události. Adresát tak získá pocit, že byl stejně jako reportér „při tom“.

4. Přemýšlejte při volbě jazykových prostředků

Reportáž musí být živá a zajímavá. Jak toho docílit? Omezte používání slovesa „být“. Kdykoli to jde, používejte dějová slovesa. Reportáži prospějí i přirovnání nebo obrazná pojmenování. Nebojte se hrát si se slovy.

Pište v ich-formě a přítomném, popřípadě minulém čase. Osoby a časy ale v průběhu textu neměňte.

Zamyslete se i nad tím, na jakou věkovou skupinu cílíte. Od toho se bude odvíjet použitý jazyk. Píšete-li reportáž z mainstreemového hudebního festivalu, dá se předpokládat, že průměrným příjemcem bude člověk vašeho věku, a vy si tím pádem můžete dovolit psát uvolněněji. Píšete-li o akci, na kterou chodí spíše starší publikum, používejte střízlivější jazyk.

Zvládněte maturitní slohovou práci na jedničku. Víme, jak probíhá

5. V reportáži miřte na všechny čtenářovy smysly

Neomezujte se jen na popis samotného průběhu akce. Přibližte adresátovi atmosféru tím, že řeknete, co vidíte, slyšíte i cítíte.

6. Nebojte se být subjektivní

Reportáž totiž nemusí být nutně objektivní a neutrální. Zahrňte do ní i své osobní názory. Pustíte-li se do kritiky, nezapomeňte vše zdůvodnit a své názory podpořte argumenty.

Ohodnoťte tento článek:
4,8
Právě čtete

6 tipů, jak napsat reportáž. Vtáhněte čtenáře do děje!