Menu
StudentMag
Příprava k maturitě 2022

Rozbor uměleckého textu u maturity. Postup, s nímž se nespletete

Vendula Pazderová

Vendula Pazderová

30. 3. 2018

Čeká vás v květnu maturita? Pak vás rozbor uměleckého textu nemine. Je totiž součástí maturitní zkoušky z českého jazyka. Máme pro vás několik tipů, jak na rozbor jít a čeho si v textu všímat.

Poté, co si vylosujete lísteček s číslem zadání a dostanete svůj pracovní list, strávíte příjemných dvacet minut na potítku, kde si budete snažit vytáhnout z vygumované paměti jakoukoli použitelnou informaci. Předejděte tomu a ještě před dnem D si alespoň rámcově připravte postup, jak text analyzovat. Bude se vám to hodit v případě, že v pracovním listě nebude stanovená pevná struktura zkoušky.

Následující informace mohou sloužit jako vodítko, čeho si v uměleckém textu všímat a které informace jsou u maturitní zkoušky relevantní. V každém textu je však důležité něco jiného, proto je třeba se mu přizpůsobit a nesnažit se danou ukázku šroubovat do univerzální rozborové šablony.

Rozbor uměleckého textu: Obecné informace o autorovi a díle

Jako první se hodí říct několik stručných informací o díle a autorovi. Řadí se dílo do nějakého významného uměleckého směru? Jaké jsou znaky tohoto směru? Jaká další díla autor napsal? Kdy přibližně žil, kdo byli jeho současníci? O čem je dílo, které budete rozebírat?

Rada! Při ústní zkoušce mluvte spisovně. Součástí celkového hodnocení je totiž i hodnocení vašeho ústního projevu.

Před samotnou analýzou textu se pokuste ukázku, již jste si vylosovali, uvést do kontextu celé knihy. Popište situaci v ukázce, řekněte, v které části knihy se zhruba odehrává, co předcházelo a co bude následovat.

Rozbor neuměleckého textu u maturity. Kompletní návod, jak na to

Analýza textu – na co se zaměřit

Pokud jste si vytáhli poezii či drama, můžete ztratit trochu času tím, že okomentujete jejich strukturu. U dramatu by určitě mělo padnout například slovo replika nebo scénická poznámka, u poezie strofa, rýmové schéma a podobně. Zjistěte si také, jestli básně, které jste si dali do maturitního seznamu, nesplňují charakteristiky petrarkovského, shakespearovského nebo jiného známého sonetu.

Věnujte chvíli i postavám a jejich charakteru. Přibližte, jaké mezi sebou mají vztahy, jak se chovají, co je ovlivňuje a zda je pro ně třeba něco naprosto typické.

Básnické prostředky jsou vděčné téma: pokud se naučíte poznat alespoň ty základní, může vám to při rozboru textu hodně pomoci.

Přehled častých básnických prostředků, které se u maturity mohou hodit:

  • Metafora: přenesení významu na základě podobnosti (úl hvězd, kapka štěstí).
  • Metonymie: přenesení významu na základě věcné souvislosti (bojovat za kalich, poslouchat Mozarta).
  • Synekdocha: přenesení významu na základě záměny části a celku (otec živí pět hlav, žijí pod jednou střechou).
  • Přirovnání: upozorňuje na vzájemnou podobnost jevů (bílá jako sníh).
  • Epiteton constans: básnický přívlastek, který označuje očekávatelnou vlastnost jména (hloupý Honza, širé pole).
  • Epiteton ornans: označuje subjektivní hodnocení (růžový večer, něžná záře).
  • Oxymorón: spojení dvou významově protikladných prvků (zbortělé harfy tón, Květy zla).
  • Hyperbola: zveličení (stokrát jsem tě prosila).
  • Eufemismus: užití mírnějšího výrazu pro nepříjemnou událost (nad babičkou už roste tráva).

Básnické prostředky: 9 nejčastějších figur k maturitě

Nezapomeňte se podívat ani na použitý jazyk. Oprašte si před maturitou pojmy jako spisovný a nespisovný jazyk, obecná čeština, argot nebo slang. Při jazykovém rozboru rozlišujte mezi řečí autorskou a řečí postav – často se například stává, že postava mluví obecnou češtinou, zatímco vypravěč spisovně.

Přímou a nepřímou řeč od sebe asi všichni rozeznají. Podívejte se však také na to, jak vypadá řeč polopřímá a nevlastní přímá, které se často objevují zejména v moderní próze.

Rada! Už na potítku si v textu podtrhávejte místa, kterými budete při zkoušce dokládat svá tvrzení. Předejdete tak zbytečnému stresu, až budete muset odcitovat například určitý básnický prostředek.

V uměleckém textu se toho k okomentování najde skutečně hodně, a tak se nebojte, že byste neměli o čem mluvit. Ústní maturita z češtiny trvá pouze patnáct minut a nezapomínejte, že musíte stihnout zanalyzovat i neumělecký text.

Ohodnoťte tento článek:
4,2
Právě čtete

Rozbor uměleckého textu u maturity. Postup, s nímž se nespletete