Menu
StudentMag
Maturitní otázky

Maturitní otázky z Českého jazyka: Světová próza 2. pol. 20. století

Redakce

Redakce

14. 4. 2017

V období po druhé světové válce byl svět poezie, prózy i dramatu ovlivněn poválečnou atmosférou. Tvorba autorů byla ovlivněna zážitky z války, použití atomových zbraní v Japonsku, neklid a další válečné konflikty, které se odehrávaly prakticky po celém světě. Tvorbu ovlivňoval boj za lidská práva a dekolonizace mnoha států, napětí mezi Východem a Západem (studená válka), ale také rozvoj vědy a technologií.

Zkušenosti z druhé světové války a doby po ní přivedla mnoho spisovatelů k angažovanému psaní. Mnoho levicového nadšení patřilo do poválečné vlny neorealismu a existencialismu. Více autentický je francouzský „nový román“ a v padesátých letech přichází období tzv. rozhněvaných mladých mužů. V Americe funguje beatnická generace. V socialistických zemích existoval jakýsi realismus socialistický, což byl směr, který zobrazoval život plný ideálů socialismu a komunismu. Velkého rozmachu se dočkala populární literatura, i když to byla literatura nenáročná. S rozvojem vědy, techniky a médií roste také obliba okrajových uměleckých žánrů (literatura faktu, sci-fi, detektivka).

Vzniká mnoho nakladatelství, které vydávají tisíce knih. Charakteristickým znakem je chaos. Knihy se stávají zbožím.

Beatnici

Velmi radikální odklon od konzumní společnosti. Jedná se o generační hnutí v USA v 50. letech, které se bouřilo proti americké poválečné společnosti. Představitelé hnutí se vysmívali tradičním hodnotám, nechtěli přijmout dobré mravy, společenskou morálku a disciplínu. Vyznávali filozofii Dálného východu. Pokračovatelem bylo hnutí hippies (touha po lásce, svobodě, odpůrci války ve Vietnamu).

Hlavní představitelé: Bukowski, Burroughs, Kerouac

Maturitní otázky – Český jazyk: Antická literatura. Přehled všeho, co musíte znát

Rozhněvaní mladí muži

Podoba s americkými beatníky, která dokonale vyhovovala anglickému konzervatizmu. Skupina velmi rozčarovaná ze společnosti. Odmítala zavedený pořádek, konvence. Oproti beatníkům se autoři nedostávají do extrémů. Většina knih má jeden motiv v podobě mladého hrdiny, čerstvého absolventa univerzity, který chce budovat kariéru, nemá rád pohodlnost, pokrytectví a faleš. Nakonec i on se společností splyne.

Hlavní představitelé: Amis, Osborne, Braine

 Nový román

Vznikl ve Francii v 50. letech. Odmítá souvislý děj a hlavní postavy. Skutečnost se orientuje jen na popis věcí a jevů bez souvislostí. Na situaci se nahlíží z různých úhlu, chybí vypravěč. Postavy jsou většinou bezejmenné, často se jedná o detektivní motiv, pátrání.

Hlavní představitelé: Robbe-Grillet, Sarrautová

Absurdní drama/literatura

Vyznačuje se bezmocností člověka, lidský život nemá smysl, není možná komunikace. Převažují pocity odcizení, úzkosti. V rozhovorech postav nemá smysl hledat logiku. Jazyk ztrácí svou sdělovací funkci.

Hlavní představitelé: S. Beckettt, E. Ionesco, E. Albee, V. Havel

Postmodernismus

Vznikl v reakci na moderní literární směry, které už neměly co člověku sdělit. Má negativní postoj k experimentování a chce dokázat, že čím lepší je vědecké poznání, tím více se vzdaluje od člověka. Knihy by měly promlouvat i k méně náročnému čtenáři. Mely by spojovat odlišné stylové prvky a žánrové postupy. Umožňují velké množství interpretací. Určité rysy postmodernismu rozebírá ve svých úvahách o románu i český představitel postmodernismu Milan Kundera ve svém díle Umění románu (1986)

Hlavní představitelé: Eco, Vonnegut, Nabokow, W. Allen

Maturitní otázky z českého jazyka: Renesance a humanismus ve světové literatuře

Existencialismus

Filosofie úzkosti, absurdity, svobody jedince v odcizeném světě, který je plný zla a násilí. Autoři nezavírají oči před krutou společností, znají realitu z osobní zkušenosti

Hlavní představitelé: F. Kafka, B. Vian

Neorealismus

Navázal na klasický realistický román ve druhé polovině devatenáctého století. Snaží se co nejvíce přiblížit skutečnosti a vyprávět příběhy ubohých lidí (nezaměstnaní, důchodci, prostitutky, sirotci,….), kteří jsou nuceni žít v bídě a na okraji společnosti.

Hlavní představitelé: A. Moravia, F. Fellini

Americká próza

Do Ameriky proudili po válce autoři z celého světa a obohatili její literaturu o nové kulturní tradice a hodnoty. V 60. letech se hodně rozvinula i literatura židovská a afroamerická.

Norman Miler (1923-2007)

 • jeden z nejlepších amerických novinářů a spisovatelů

Armády noc – román, osobní zážitky z roku 1967, kdy byl zatčen na schodech Pentagonu jako účastník demonstrace proti válce ve Vietnamu

Nazí a mrtví – próza, jeho nejslavnější válečný román. Těžil z osobních zážitku z bojů v Tichomoří během druhé světové války. Zachycuje krutost válečného konfliktu i chování lidí v ní. Obecně se dá říct, že román je o ponižování člověka, o útoku na jeho svobodu, zneužívání moci.

Joseph Heller (1923-1999)

 • americký židovský prozaik

Hlava XXII – jeho debut a nejslavnější kniha. Jako inspirace mu sloužila vlastní služba u letectva. Nevyhýbá se drastickým scénám, zobrazováním nesmyslnosti a krutosti války. Ukázal, že válka je jeden velký byznys. Realita je absurdní – pohledu jednotlivce bezvýchodná. Neexistující Hlava XXII ve vojenském řádu, která umožňuje velitelům zvyšovat pilotům počet startů. Východisko nalezl hlavní hrdina pilot Yossarian v absurdních činech (chodil nahý, chtěl desertovat v gumovém člunu, apod.). Někdy bývá román přirovnáván k Haškovu Švejkovi.

Bůh ví – příběh biblického židovského krále Davida. Odhaluje touhu po moci i způsoby, jak si ji udržet. Jedná se o apokryf (vymyšlený příběh o skutečné osobě).

Maturitní otázky z Českého jazyka – Národní obrození

William Styron (1925-2006)

 • americký prozaik a představitel tzv. jižanské prózy

Sophiina volba – autor čerpal z deníků velitele nacistického koncentračního tábora Osvětim Rudolfa Hesse. Román je psán podle skutečného osudu polské dívky. Sophie se musela v Osvětimi rozhodnout, které dítě pošle na smrt a které zůstane naživu. Má dceru a syna. Tábor přežije, ale nikdy se se svou volbou nevyrovná. Do jejího osudu přidal autor ještě židovského přítele Nathana, který je závislý na drogách a navíc schizofrenik. Oba se snaží svým vztahem odstranit problémy. Příběh končí jejich společnou sebevraždou, protože nejsou schopni žít se svými vzpomínkami. Do příběhu zapadá ještě jedna postava, začínající spisovatel z amerického jihu Stingo.

Vladimir Nabokov (1899-1977)

 • dvacet let byl v Evropě a nakonec zakotvil na dalších 20 let v USA. Nezajímá ho sociologie, morálka, politika, ekonomie. Literatura je podle něj jen myšlenka a ne skutečný život.

Lolita – nejslavnější román, která zejména u moralistu vzbudil velké rozhořčení. V USA byl zakázán, a proto ho autor publikovat nejdříve ve Francii a v USA až později. Jedná se o vztah otčíma k dvanáctileté vyženěné dceři (nymfomance) Lolitě. Příběh je ironické zesměšnění a parodie na psychoanalýzy a oidipovský komplex, na vášeň, žárlivost. Děj je zasazen do USA a jedná se o zpověď postavy, která napsala knihu o svém činu. Vypravěč je univerzitní profesor a spisovatel Hambert. Ubytuje se u ženy, která má dvanáctiletou dceru Lolitu. Ožení se s ní a píše si deník, který si manželka přečte a vběhne pod auto. Hambert vyzvedne Lolitu z tábora, na kterém pobývá, a jedou na cestu po USA. Lolita se chová velmi vyzývavě, začne se nudit, onemocní a v nemocnici uteče s dramatikem Quiltym. Humbert ji najde až za pět let, kdy je už vdaná a čeká dítě. Odmítne ho a Humbert najde Quiltyho a zastřelí ho. Příběh končí smrtí Humberta ve vězení a Lolity při porodu.

Beatnici

Jack Keronac (1922-1969)

 • sloužil u námořnictva, poté byl prohlášen za duševně chorého a živil se příležitostnými pracemi, velmi často psal pod vlivem drog.

Na cestě – román, který se stal biblí beatníků. Napsán byl již na počátku 50. let, ale vydán až 1957. Byl napsán na stroji bez interpunkce a rozdělen do odstavců metodou automatického záznamu zážitků, postřehů, názorů a jiných z cesty po USA, kterou podnikl s přítelem Naelem Cassadym. Román byl hotov za tři týdny.

Dharmoví tuláci, Osamělý poutník

Charles Bukowski (1921-1994)

 • provokující autor, hlavní postavou jeho próz je spisovatel Chinaski (autor). Je velmi otevřený, cynický.

Všechny řitě světa i ta má (povídka), Hollywood (autobiografický román)

Další autoři americké literatury:

 • Kurt Vonnegut (1922-2007) – Groteska, Snídaně šampiónů, Jatka č.5
 • John Irving (1942) – Svět podle Garpa, Hotel New Hampshire, Pravidla Mošťárny, Čtvrtá ruka
 • Robert FulghumVšechno co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce, Už hořela, když jsem do ní lehal

Velká Británie

Graham Green (1901 – 1991)

 • zabýval se hlavně špionážní tématikou, velmi ho zajímaly otázky, které se týkali politiky a náboženství.

Monsignore Quijote – nekonformní kněz brání čistotu víry proti církvi. Při zatýkání je zraněn a umírá.

Konec dobrodružství – boj lásky k Bohu se světskou láskou a mimomanželskou. Tento vnitřní boj dovede hrdinu až k nenávisti k Bohu.

Tichý Američan, Ministerstvo strachu, Náš člověk v Havaně, Revolver na prodej – detektivní příběhy s prvky politické špionáže. Do děje jsou zasazeny i životní osudy jednotlivých postav.

John Braine (1922-1986)

 • představitel skupiny tzv. rozhněvaných mužů

Místo nahoře – Joe Lampton se přestěhuje do bohaté čtvrti. Pracuje jako účetní, ale rád by se stal boháčem. Seznámí se s Alicí, starší a vdanou ženou. Zamilují se do sebe, ale přesto Joe udržuje vztah ještě se Zuzanou, která pochází z bohaté rodiny. Alici nakonec opustí, Zuzana je těhotná a plánují svatbu. Alice se kvůli nenaplněné lásce opije a zabije v autě. Joe má z této skutečnosti obrovské výčitky svědomí, ale jeho přátelé ho utěšují, je to nakonec takto lepší.

Život nahoře

Maturitní otázky z Českého jazyka – literatura doby husitské

William Golding (1911-1993)

 • optimistický pesimista

Pán much – první román, který autora proslavil a v roce 1963 byl zfilmován. Román ukazuje člověka zbaveného všech civilizačních vymožeností. Jedná se o dobrodružný chlapecký román a robinzonovský námět. Po výbuchu atomové bomby v Británii se dostane několik chlapců na pustý ostrov. Vede je rozumný a obětavý Ralf a chlapci se s jeho pomocí snaží přežít. Po čase se mu postaví panovačný Jack a většinu chlapců strhne na svou stranu. Začínají lovit prasata a jsou omámeni lovem a krví. Dojde i na zabíjení chlapců a při závěrečné štvanici na Ralfa se na ostrově objeví loď. Při setkání s dospělým člověkem se chlapci znovu mění na bezbranné děti.

Salman Rushdie (1947)

 • britský prozaik muslimského původu, který se narodil v Bombaji. Posléze se rodina přestěhovala do Pákistánu. Studoval v Cambridgi a nyní žije v Británii. Jedná se o typického postmoderního autora, který mísí žánry.

Satanské verše – za tuto knihu byl v roce 1989 odsouzen v Iránu ajatolláhem Chomejním k trestu smrti, protože je prý kniha zaměřena proti Islámu, Prorokovi a Koránu.

Hanba, Děti půlnoci, Zem pod jejíma nohama

John Fowles (1926-2005)

 • jeden z největší autorů postmoderní literatury

Francouzova milenka – jeho nejslavnější román. Milostný příběh o zdánlivé děvce, do které se zamiluje šlechtic, ale ona ho opouští, protože se rozchází z konvenční společností a stává se svobodnou a nezávislou. Autor nechává otevřený konec a čtenář si může vybrat z několika možností. Hlavní postavou je Sarah, která vzbudí zájem Charlese, který je zasnouben s dívkou z bohaté rodiny. Zruší zasnoubení a chce být se Sarah. Ta ale odjíždí. Po čase se potkají v Londýně, ale ona znovu odjede. Charles ji najde v USA. Má s ním dceru, ale chce být nezávislá a odmítá ho.

Sběratel – psychologický román. Úředník plný komplexů a sběratel motýlů Frederick vyhraje peníze a koupí si za ně opuštěný dům na venkově. V něm uvězní studentku malířství Mirandu, do které je zamilovaný a doufá, že se ona zamiluje do něj. Miranda chce uprchnout. Nakonec se nachladí a umírá, protože Frederick má strach zavolat lékaře. Na konci příběhu Frederick dívku pohřbí a ihned uvažuje o tom, koho unese příště.

Další autoři britské literatury:

 • Patrick RyanJak jsem vyhrál válku
 • Ronald DahlMilostné rošády
 • Agatha Christie, P. D. Jamesová, Dick Francis – autoři klasických detektivek
 • Arthur C. Clark2000: Vesmírná odyssea
 • John Ronald Renel TolkienHobit, trilogie Pán prstenů

Francouzská literatura

Boris Vian (1920-1959)

 • nejvíce radikální odpůrce existencialismu, který byl objeven mládeží až na konci 60. let. Nemilosrdně kritizoval vše konvenční, oficiální, byl velký mystifikátor. Lze ho považovat za specifického beatníka. Autor byl všestranně nadaný hudebník, šansoniér, herec, dramatik, spisovatel a výtvarník.

Podzim v Pekingu – popisuje absurdní výstavbu železnice v poušti. Trať se s vlakem i cestujícími propadne do archeologických vykopávek.

Srdcerváč – do vesnice přijíždí psychiatr Kubohnát, který má provést psychoanalýzu obyvatel. Dostane se k porodu trojčat a pomůže při porodu. V domě už zůstane. Žena vyžene po porodu svého muže a upne se na děti, které chce ochránit před jakýmkoliv nebezpečím a nakonec je uvězní ve skleněné kleci. Chlapci dokáží být neviditelní a létat. Kubohnát se také octne na jarmarku, kde se draží staří a nepotřební lidé. Ve vesnici existuje také potok, kam se odhazují mrtvoly, které muž Sláva vytahuje v zubech a tím se vesnice zbavuje hanby a výčitek svědomí. Když Sláva umře, zastane jeho pozici Kubohnát.

Pěna dní, Naplivu na vaše hroby, Červená tráva

Francoise Saganová (1935-2004)

 • stala se symbolem své doby. Její hrdinky jsou opojené tělesnou láskou, bezstarostným životem a milostným dobrodružstvím. Posléze však přichází smutek a samota.

Dobrý den smutku – kultovní román, jehož vydání způsobilo skandál. Klade důraz na svobodu, nezávislost a právo hrdinek na lásku, která se nedá koupit.

Mé nejhezčí vzpomínky – obdiv autorky k Sartrovi a Camusovi

Jeden úsměv – román, který znázorňuje pocity Camusova Cizince

Stejné typy románů píše v české literatuře i Vladimír Páral či Barbara Nesvadbová

Robert Merle (1908-2004)

 • romanopisec, dramatik, literární historik, překladatel a profesor anglické a americké literatury

Malevil – v roce 1977 dochází k atomové katastrofě, která má za následek zničení takřka celé Francie. Přežije jen málo lidí, kteří jsou v té době přítomni ve sklepení středověkého hradu Malevil. Majitel hradu Emanuel jim zorganizuje život v primitivním podmínkách bez jakýchkoliv vymožeností. Tito lidé se postupně setkávají s dalšími skupinkami, kteří přežili a většinou se jedná o zloděje. Na hradě se vybuduje i obranný systém. Přežila jen jediná žena a všichni muži se o ni spravedlivě dělí. Majitel Emanuel nakonec umírá na zánět slepého střeva.

Maturitní otázky – Český jazyk: Evropská středověká literatura

Italská literatura

Alberto Moravia (1907-1990)

 • hlavní představitel neorealismu. Utíká před fašistickou diktaturou do Mexika a USA

Římanka – hlavní hrdinkou je žena, která se prodává, aby mohla uživit svou matku a sebe. Je krásná, a proto se jedná o snadnou obživu. Vždy snila o manželství, ale její sny se změní ve zklamání a bolest. Dívka se jmenuje Adriana a je jí šestnáct. Chce si vydělat peníze a později založit rodinu. Nejdříve se zamiluje do Gina, ale ten je ženatý. Poté se zamiluje do studenta Giacomo, který se zaplete do protistátní činnosti. Při výslechu prozradí své spolupracovníky a zastřelí se. Adriana čeká dítě a s pomocí studentovo rodičů chce svému dítěti zajistit lepší život. Dítě ovšem není Giacoma.

Římské povídky, Nové římské povídky

Federico Fellini (1920-1993)

 • filmový režisér a scénárista

Silnice – potulní umělci, kteří mají namalovaný klaunský úsměv, se setkávají s krutostí života, zrádnými a zlými lidmi, ale nepropadají zoufalství.

Německá literatura

Anna Seghersová (1900-1983)

 • socialistická spisovatelka a esejistka

Sedmikříž – děj se odehrává v koncentračním táboře, ze kterého uteklo sedm vězňů. Šest z nich je dopadeno a pro výstrahu ostatním pověšeno na kříže. Sedmý kříž je prázdný. Má symbolizovat sílu odporu, ale i naději. Kniha prověřuje charaktery různých lidí v napjatých situacích.

Johanes Mario Simmel (1914-2009)

 • novinář, překladatel a tlumočník americké vojenské správy v Rakousku

Láska je jen slovo, S klauny přišly i slzy, Mějte naději – všechny díla zachycují fašistickou historii, válečné zločince, obchod se zbraněmi a drogami.

Sovětská literatura

Ideologie, monumentální obraz války, který líčí heroismus vojáků, podrobná a faktografická znalost událostí, oslava hrdinství je pro sovětskou prózu typická

Michail Alexandrovič Šolochov (1905-1984)

 • ruský spisovatel, publicista, novinář, učitel, veřejný činitel, držitel Nobelovi ceny za literaturu (1965)

Osud člověka – novela z období Velké vlastenecké války – ukazuje následky války u dvou osamělých lidí – bývalého vojáka bez rodiny a malého kluka (sirotka)

Viktor Platonovič Někrasov (1911-1987)

 • ruský sovětský spisovatel

V stalingradských zákopech – román, kde se na válku pohlíží pohledem obyčejných lidí, oslava jejich hrdinství, i když oni sami se necítí být hrdiny

Konstantin Michajlovič Simonov (1915-1979)

– ruský sovětský básník, dramatik, veřejný činitel a romanopisec

Živý a mrtvý, Člověk se nerodí pro válku, Poslední léto – románová trilogie, kde v první části je vylíčen boj o Moskvu, ve druhé boje kolem Stalingradu a třetí část se týká Běloruska – ve všech dílech jsou popisovány dramatické události v kombinaci popisu životů civilních lidí

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Maturitní otázky z Českého jazyka: Světová próza 2. pol. 20. století