Menu
StudentMag
Maturitní slohová práce

Jak napsat komentář jako slohový útvar: když má osobní názor velký význam

Redakce

Redakce

2. 5. 2018

Komentář je další ze slohových útvarů, který by neměl uniknout při vaší přípravě na maturitu. Jak tento pojem vysvětlit a jak ho zpracovat?

Co je komentář?

Komentář ve je jedním ze slohových útvarů. Slovo odkazuje na latinské „commentarius”, které se překládá jako „deník” nebo také „souvislé poznámky”. Při zpracování komentáře se autor vyjadřuje k určitému problému, který se řeší. Velmi často se využívá v žurnalistice. Vysvětlení má být složeno z poznámek a analýz – věcných, odborných a také osobních. Důležité je vysvětlit příčiny a souvislosti, pak zhodnotit situaci a vlastní názor opřít o odborné argumenty.

Neplést komentář a reportáž

Komentátor na rozdíl od reportéra pouze nepopisuje událost, ale přidává k ní osobní názor. Může se jednat o souhlas nebo nesouhlas. Součástí komentáře mohou být také jazykové prostředky, které mají citové zabarvení.

Požadavky na komentář

Komentář by měl být kultivovaný a opírat se o fakta. Komentář nemůže napsat někdo, kdo o problému nic neví. Důležitá je znalost oboru a také je třeba umět pracovat se zdroji. Velký význam přitom mají takové zdroje, které jsou ověřené a důvěryhodné. Jedná se o analyticko-kritickou zprávu, ve které nemají chybět fakta a myšlenky. Nejprve se sdělí, o co se jedná, je potřeba odhalit pozadí, příčiny a důsledky události, kterou popisujeme. Pak autor připojí vlastní pohled na věc, přičemž by se měl dát rozpoznat styl určitého autora. Nemá chybět ani podpis.

Komentář není jen kritika

Jestliže chceme napsat dobrý komentář, neměl by být pouze kritikou. Je dobré se zaměřit na popis skutečnosti a současně by měl text zapůsobit. Ale ne agresivitou. Jak už bylo uvedeno, měl by být kultivovaný a autor by měl umět dobře nakládat se slovy a emocemi. Zapotřebí je dobře oddělit fakta a osobní názory. Právě fakta jsou základem, o který se pak opírají komentáře. Na konci bývá jako třešnička na dortu vypointování. Celý článek bývá doplněn fotodokumentací, ale také třeba grafy nebo tabulkami.

Při psaní komentářů je tedy nejdůležitější najít fakta, o která se pak dá opřít. Nemělo by se odbíhat od tématu a nakonec se mají uvedená fakta doplnit vlastními závěry.

Jako příklady si můžete prohlédnout následující stránky Česká televize: Události, komentáře
Hospodářské noviny: názory

Umět kultivovaně vyjádřit názor a napsat komentář není úplně jednoduché, jako napsat obyčejnou odpověď pod článkem. I při nich by se ale mělo držet fakt a odlišovat, co má smysl uvést veřejně a co je lepší poslat soukromou zprávou. Dobrý komentář ale není s trochou cviku a praxe nic, co by se nedalo při troše snahy zvládnout.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Jak napsat komentář jako slohový útvar: když má osobní názor velký význam