Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Jak probíhá lékařská atestace a jaká je cesta k povolání lékaře?

Studium medicíny je velký závazek, jak všichni víme. Nejde jen o to, kolik hodin života věnujete učení, ale také o to, kolik let trvá stát se lékařem. Po absolvování náročného studia ještě nemáte vyhráno. Musíte ještě vydržet skoro dvakrát tolik času na cestě k lékařské atestaci. Když tím však úspěšně projdete, můžete se stát váženým ochráncem lidského zdraví.

Kam v Česku na medicínu?

Studium medicíny v ČR je možné na osmi fakultách. Na mysl přijdou například tři lékařské fakulty v Praze a Lékařská fakulta v Plzni, které všechny spadají pod Univerzitu Karlovu. Dále pak na univerzitách v Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a na MU v Brně. Netroufáte-li si snažit se o pozici lékaře, ale zajímá vás zdravotnictví, obory typu záchranář či porodní asistent nabízejí i jiné školy.

Jakou má studium medicíny délku a z čeho se skládá?

Medicínský učební obor obnáší šestileté studium na magisterské úrovni. Zakončeno je takzvaným malým doktorátem, což znamená rigorózní zkoušku místo klasické magisterské. Jinak se tomu také přezdívá profesní doktorát, jelikož toto ukončení studia se týká konkrétního oboru, který student absolvuje. Diplomová práce se píše pouze na některých školách.

Těchto šest let se studuje  v celku, studenti však neodcházejí jen pokud obor nedokáží úspěšně ukončit. Ví se, že toto náročné studium funguje jako hustý filtr: spousta lidí je opouští už během procesu. Navíc je těžké se na medicínu vůbec dostat, zájemci se na přijímačky připravují někdy už od druhého ročníku SŠ.

Čekají vás náročné drily se spoustou pojmů, na druhou stranu také pitvy, práce v laboratoři a různé praktické záležitosti. Mnohdy je povinný také tělocvik, což je vlastně dobré na psychiku. Během studia je nutné po celou dobu zůstat ve střehu a nepolevovat. A to ani po oněch šesti letech. Stále totiž nejste lékař a nyní si teprve pořádně vyzkoušíte, jaké je jím být.

Lékařská atestace není o nic lehčí než studium VŠ

Administrativní záležitosti kolem lékařských atestací se často mění. Hledejte si ty nejaktuálnější informace, aby vás nic nepřekvapilo. Problémem je poslední dobou také nedostatek akreditovaných pracovišť. Připravte se na to, že získat atestaci není žádný med, navíc to může stát dost peněz.

Pracoviště, která atestaci nabízejí, si pravděpodobně budou chtít pojistit, že tam po absolvování zůstanete pracovat. Pokud takovou smlouvu nepodepíšete, musíte si toto vzdělání uhradit celé sami. Instituce řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR však takové upsání nabízet nesmí. Pár stovek dáte i za potřebné dokumenty.

Základní kmeny u lékařské atestace

Po vystudování lékařství je třeba získat způsobilost k výkonu lékařské profese, ale atestační proces je důležitý ještě z jednoho důvodu. Tím je specializace. Titul MUDr. patří k všeobecné medicíně, ne každý se ale po završení tohoto studia stává obecným obvodním lékařem. Oblastí v rámci lékařství je mnoho a každá je ve společnosti potřebná.

Nejdříve je třeba absolvovat takzvaný společný kmen, což trvá 2 a půl roku. To ještě není čistě příprava na samotnou lékařskou odbornost. Společné kmeny představují širší odvětví v rámci medicíny, už ne však všeobecné lékařství. K roku 2017 bylo ustanoveno 19 kmenů:

 • anesteziologický
 • dermatovenerologický
 • gynekologicko-porodnický
 • hygienický
 • chirurgický
 • interní
 • kardiochirurgický
 • maxilofaciálněchirurgický
 • neurochirurgický
 • neurologický
 • oftalmologický
 • ortopedický
 • otorinolaryngologický
 • patologický
 • pediatrický
 • psychiatrický
 • radiologický
 • urologický
 • všeobecné praktické lékařství

Poté, co si vyberete kmen a podáte elektronickou žádost o zařazení do specializačního vzdělávání, začíná průprava na pracovištích. Prvních šest měsíců je třeba splnit několik stáží všeobecné povinné praxe, zbytek doby tohoto studia trvá praxe v oboru kmene. Po splnění každého z těchto úkonů je třeba zanést potvrzení do takzvaného logbooku. Na konci je třeba vyžádat si certifikát o absolvování základního kmene a svou způsobilost prokázat potvrzeními o řádném splnění.

Specializační vzdělávání lékařů

Nyní už nastává výcvik v konkrétním oboru, který může trvat minimálně tři roky. Je třeba zvolit si konkrétní obor v rámci svého absolvovaného kmene. Základních oborů je 43, kromě nich existují také tři obory pro dentisty a pět pro farmaceuty. Některé specializace vyžadují po splnění atestace absolvovat ještě nástavbový obor, který může trvat rok, dva nebo tři a je také zakončen atestační zkouškou.

Specializační praxe jsou přehledně vypsány ve Věstnících Ministerstva zdravotnictví ČR. Cesta k atestaci může trvat i déle, pokud ji daná osoba potřebuje praxi z nějakého důvodu přerušit. Důležité je dodržet minimum a platnost specializačního kurzu, která je pět let.

Jak vypadá atestační zkouška?

Atestační zkoušky mají od roku 2012 na starosti samotné lékařské fakulty (předtím je organizoval Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). Před odesláním přihlášky k této zkoušce musíte mít splněny obě části přípravy na atestaci. Kromě toho však je třeba mít také povinné kurzy:

 • Základy zdravotnické legislativy či Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy
 • Lékařská první pomoc či Neodkladná první pomoc
 • Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
 • Radiační ochrana

Toto všechno musí být splněno ještě předtím, než vůbec podáte přihlášku ke zkoušce. Tato přihláška se podává elektronicky přes aplikaci EZP, stejně jako předchozí administrativní úkony týkající se kmenů a průpravy. Ale pozor – druhou podmínkou je tu samou přihlášku také vytisknout a poslat fyzicky.

Zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Za každou z nich dáte při prvním pokusu 250 Kč, druhý a třetí pokus už se pohybuje v řádu tisíců. Na případný druhý pokus u zkoušky je třeba vyčkat minimálně rok. Poslední šancí je třetí pokus. V praktické části musíte ukázat, jak dokážete vyšetřit pacienta, rozebrat nálezy, určit vhodnou léčbu. Kdo prospěje, postupuje do druhé části. V teoretické části si vylosujete tři otázky, jedna z nich se dá nahradit obhajobou písemné práce.

Ohodnoťte tento článek:
3,5
Právě čtete

Jak probíhá lékařská atestace a jaká je cesta k povolání lékaře?