Menu
StudentMag
Studentské finance

Jak získat sociální stipendium? Ověřte si, jestli na něj máte nárok

Redakce

Redakce

11. 9. 2017

Student, který se ocitl v tíživé životní situaci, může požádat vysokou školu o sociální stipendium, jež je vázáno na přídavek na dítě. Výše sociálního stipendia je stanovena jako násobek přídavku na dítě ve zvýšené výměře – jeho výše je určována nařízením vlády.

Žádat o sociální stipendium můžete i po termínu

Studenti, kteří si chtějí požádat o sociální stipendium, musí podat elektronickou žádost prostřednictvím informačního systému vysoké školy, stejně jako u stipendia ubytovacího. A to v termínu uvedeném fakultou. Vaše sociální změny mohou vzniknout až po stanoveném termínu pro podání žádosti a stipendium vám bude vyplaceno zpětně. I přesto si zajděte na vaše studijní oddělení a zeptejte se na váš konkrétní případ.

Pozor! Ten, kdo už pobíral v minulém roce sociální stipendium, musí další rok požádat znovu.

Jak získat ubytovací stipendium? Termín si musíte pohlídat sami

Potvrzení

K podané žádosti je nutno doložit potvrzení s názvem Sdělení pro účely přiznání stipendia, které vydává úřad sociální podpory v místě trvalého bydliště. Následně student toto potvrzení doručí na příslušné studijní oddělení. Pokud potvrzení v novém akademickém roce nepřinese, nárok na přidělení stipendia automaticky zaniká.

Stipendium se přiznává studentům, kteří na něj mají nárok, pobírají přídavek na dítě a příjem rodiny nepřevyšuje 1,5krát životní minimum.

Stipendium můžete ztratit v následujících případech:

  • při přerušení studia
  • pokud neúspěšně ukončíte více než dvě studia
  • pokud vám běží lhůta podmínečného vyloučení
  • pokud dosáhnete věku 26 let (pobírání stipendia končí následujícím měsícem, v němž student dosáhne 26 let)

Jak získat prospěchové nebo mimořádné stipendium? Podívejte se

Přijetí platby

Je důležité, aby si student, pokud tak ještě neučinil, založil bankovní účet, na který mu budou posílány peníze.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Jak získat sociální stipendium? Ověřte si, jestli na něj máte nárok