Menu
StudentMag
Studium

Jak získat potravinářský průkaz a pro jaké profese ho potřebujete?

Adéla Lišková

Adéla Lišková

18. 10. 2017

Jako každé léto se i v tuto dobu doslova roztrhl pytel s nabídkami různých sezónních prací a brigád. Pokud se ovšem chystáte pracovat s jídlem či pitím, budete k tomu potřebovat oprávnění. Jak získat potravinářský průkaz a kolik vás to bude stát?

V létě mají lidé větší žízeň než obvykle a na oblíbeném jídle si raději pochutnají venku, a tak berou všechny možné bary a restaurace útokem. Proto podniky v tomto období často shánějí na výpomoc brigádníky.

Kdo potřebuje potravinářský průkaz

Než se ale rozhodnete ucházet o práci v pohostinství, měli byste vědět, že budete potřebovat tzv. „potravinářský průkaz“ či „zdravotní průkaz“. Stejně to platí i pro práci v obchodech a stáncích s potravinami, supermarketech, při sběru ovoce a všude jinde, kde je náplní práce manipulace s jídlem či pitím.

Stejný průkaz však potřebujete i v případě, že se chystáte pracovat jako kadeřnice, pedikérka či dalších oblastech péče o tělo, anebo třeba ve skladech a logistických službách, kde se pracuje s potravinami či kosmetikou.

Co je potravinářský průkaz

Podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví jde oficiálně o Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, který potvrzuje vaši zdravotní způsobilost k daným činnostem – pro výkon činnosti epidemiologicky závažné.

Vybrali jsme 5 brigád, které zvládnete při studiu. Zn.: časově nenáročné

Všechny činnosti, pro které je potravinářský průkaz nutný, jsou vymezeny taxativně v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Pokud je pro danou práci vyžadován, mělo by to být uvedeno již v inzerátu, nicméně lze to docela dobře odhadnout podle náplně práce.

Jak získat potravinářský průkaz

Jak získat potravinářský průkaz

Potravinářský průkaz vám vystaví váš praktický, případně školní lékař, nejprve ale musí provést vyšetření a výsledky odebraných vzorků poslat do laboratoře. Pokud budou v pořádku, může vám průkaz vystavit. Podle zákona je nutné mít platný potravinářský průkaz nejpozději v den zahájení činnosti.

Potravinářský průkaz – cena a platnost

Cena za vystavení potravinářského průkazu není pevně stanovena, určuje si jí tedy sám lékař. Nicméně obvykle se pohybuje v rozmezí 200-400 Kč. Stejně tak dobu platnosti určí lékař, může jít o dobu určitou, anebo dobu neurčitou.

7 tipů, jak vydržet časově náročnou brigádu

Potravinářský průkaz přitom není vázán na konkrétního zaměstnavatele, můžete jej tedy uplatnit na více brigádách či pracích. Jste ovšem povinni jej nosit stále u sebe, kvůli případné kontrole z hygieny.

Povinnosti držitele potravinářského průkazu

Držitel potravinářského průkazu musí být nejen zdravý, ale rovněž musí ovládat jisté znalosti. Ty jsou vymezeny v příloze vyhlášky  č. 400/2009 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Ač se to běžně nedělá, hygienická kontrola je oprávněna vás z nich vyzkoušet a potravinářský průkaz vám eventuálně odebrat.

Ohodnoťte tento článek:
3,6
Právě čtete

Jak získat potravinářský průkaz a pro jaké profese ho potřebujete?