Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Jak napsat výpověď na HPP, ve zkušebce i na brigádě. Vzor výpovědi i dohoda o rozvázání

Petr Gorás

Petr Gorás

29. 3. 2022

Ať už máte hlavní pracovní poměr nebo jenom brigádu, je vaší povinností sepsat výpověď. A to i ve zkušební lhůtě. Ve většině těchto případů je pak také třeba dodržet výpovědní dobu 15 dnů až 2 měsíce. Ledaže byste místo výpovědi napsali dohodu o rozvázání pracovního poměru, nebo by vám šéf dlužil výplatu. V tomto článku si projdeme všechny tyto možnosti a na závěr si ukážeme vzory výpovědí pro různé varianty zaměstnaneckých poměrů.

Výpověď ve zkušební době

Nejjednodušší je odejít z práce ještě během zkušební doby, neboť zde není žádná povinná výpovědní lhůta. I v tomto případě však musíte napsat výpověď a fyzickou kopii (nikoliv jen email) ji doručit zaměstnavateli. Oficiálně se podle § 66 zákoníku práce jedná o Zrušení pracovního poměru ve zkušení době a umožňuje vám odejít téměř ihned bez uvedení důvodu. Do výpovědi jednoduše jen napíšete den, kdy má pracovní poměr skončit. Pokud jej neuvedete, automaticky se pracovní poměr ruší v den doručení výpovědi.

Co dělat, když nedostanu výplatu. Jak si říct o peníze, které vám patří

Výpovědní doba u HPP

U hlavního pracovního poměru je standardní výpovědní lhůta dva měsíce. Je to relativně dost času na to, aby si zaměstnanec našel novou práci a zaměstnavatel zase nového pracovníka. Samozřejmě však záleží na dané pracovní pozici – v některých oborech se nový pracovník shání a zaučuje podstatně náročněji. V takovém případě může být po vzájemné dohodě výpovědní lhůta delší, ale to jsou spíše vzácnější případy.

Kratší výpovědní lhůta, než dva měsíce není možná. Také počítejte s tím, že výpovědní lhůta se u HPP počítá až od začátku následujícího měsíce po předání výpovědi. Pokud ji tedy doručíte hned ze začátku měsíce, prakticky pak z práce můžete odejít až za tři měsíce.

Výpovědní lhůta u DPP a DPČ

I u brigád – tedy u dohody o provedení práce nebo dohody o provedení činnosti – existuje výpovědní lhůta. Tentokrát je však podstatně kratší. Jedná se o 15 dnů ode dne, kdy zaměstnavatel či jeho zástupce obdržel výpověď. Nepočítá se tedy až od začátku následujícího měsíce, jako u HPP.

Okamžitá výpověď bez výpovědní lhůty

Pokud už nejste ve zkušebce, existují v podstatě jen tři možnosti, kdy se lze vyhnout oněm povinným 2 měsícům (popřípadě 15 dnům u brigád) výpovědní lhůty. Prvním případem je již zmiňovaná výpověď dohodou, pokud k tomu zaměstnavatel svolí. Pokud ne, pak můžete podle § 56 zákoníku práce okamžitě odejít pouze ze závažných zdravotních důvodů, nebo pokud vám zaměstnavatel nevyplatí výplatu. Má to však svoje podmínky, a proto se podívejme na přesné znění:

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,

a) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo

b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1).

Rozdíl mezi DPP a DPČ. Podívejte se, co musí pracovní smlouvy obsahovat

Jak napsat výpověď?

Neexistuje žádný oficiální vzor výpovědi či nějaký speciální předtištěný dokument. Teoreticky ji můžete napsat i lihovkou na umaštěný cár papíru. I přesto by výpověď měla mít raději trochu oficiálnější charakter. V prvé řadě se na výpovědi musí nacházet informace o vašem zaměstnavateli (IČ, sídlo) a o vaší osobě – tyto údaje můžete jednoduše opsat z vaší pracovní smlouvy. Pokud jste ji ztratili neznámo kde, můžete informace o zaměstnavateli nalézt v obchodním či živnostenském rejstříku.

Především nesmí chybět sdělení, že podáváte výpověď. Stačí jedna věta o tom, že podáváte písemnou výpověď. Pokud chcete svou výpověď okořenit trochou oficiálnosti, můžete do věty připsat číslo paragrafu zákoníku práce, o který svou výpověď opíráte. Důvod výpovědi není v žádném případě nutný. A nakonec ještě datum a vlastnoruční podpis. Je na místě vytvořit dvě kopie, z nichž jednu si po podepsání zaměstnavatelem necháte pro sebe.

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU

Název společnosti: …….

: ……

Sídlo: ……

(dále jen „zaměstnavatel“)

 

Jméno a příjmení: ……

Rodné číslo: ……

Bydliště: ……

(dále jen „zaměstnanec“)

 

Vážený pane/vážená paní ……,

(verze HPP) oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením § 50 zákoníku práce podávám výpověď z pracovního poměru u Vaší společnosti. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce

(verze HPP ve zkušební době) oznamují Vám, že v souladu s ustanovením § 66 zákoníku práce podávám zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Pracovní poměr skončí dne …… (pokud nenapíšete konkrétní den, skončí automaticky v den doručení).

(verze DPP a DPČ) oznamují Vám, že v souladu s ustanovením § 77 zákoníku práce podávám výpověď z pracovního poměru u Vaší společnosti. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné patnáctidenní výpovědní lhůty, počínaje dnem doručení zaměstnavateli.

Dne:

V:

podpis zaměstnance: ……………………

Převzato dne:

V:

podpis zaměstnavatele: ……………………

 

Co můžete dopsat na výpověď?

Jedná se o zcela základní vzor výpovědi, kde se nachází jen to nezbytné. Zvlášť u větších firem je zvykem připsat, jakou pozici jste dosud vykonávali, případně i na jakém pracovišti, pokud jich má daná společnost víc. Jestliže zaměstnání opouštíte takříkajíc v dobrém, můžete připsat i důvody vašeho odchodu, zdvořilou omluvu nebo třeba fráze typu „bylo mi ctí u Vás pracovat“. Do budoucna se vám totiž mohou hodit zaměstnavatelovy kladné reference při budoucích výběrových řízeních.

Výpověď dohodou

Ačkoli tomu většina lidí říká „výpověď dohodou“, nejedná se vlastně o výpověď v pravém slova smyslu. Oficiální terminus technicus této záležitosti zní Dohoda o rozvázání pracovního poměru a přesně tohle je také vhodné nadepsat na danou listinu. Dohoda spadá pod § 49 zákoníku práce a narozdíl od klasické výpovědi nejde o jednostranné sdělení zaměstnavateli. Musí se na ní domluvit obě strany, které ji stvrdí svým podpisem. Zde už je nezbytné, aby dohoda byla podepsána minimálně ve dvou kopiích a každá strana obdržela jednu z nich.

Dokument často sepisuje po dohodě s vámi sám zaměstnavatel, případně personální oddělení. Pokud je však iniciativa na vás, můžete použít následující vzor výpovědi dohodou:

DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Název společnosti: …….

: ……

Sídlo: ……

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

Jméno a příjmení: ……

Rodné číslo: ……

Bydliště: ……

(dále jen „zaměstnanec“)

spolu na základě ustanovení § 49 zákoníku práce uzavírají dohodu o rozvázání pracovního poměru. Tento pracovní poměr skončí dnem …… .

Dohoda je vyhotovena ve dvou kopiích, z nichž každá strana obdrží jednu.

Dne:

V:

podpis zaměstnance: ……………………

Dne:

V:

podpis zaměstnavatele: ……………………

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Jak napsat výpověď na HPP, ve zkušebce i na brigádě. Vzor výpovědi i dohoda o rozvázání