Menu
StudentMag
Studium

Jak napsat čestné prohlášení? Návod na minutu

Martin Ulbrich

Martin Ulbrich

3. 4. 2018

Uzavíráte smlouvu nebo podáváte žádost a musíte k ní přiložit čestné prohlášení? Ukážeme vám, jak ho napsat za několik vteřin a jaké údaje by mělo obsahovat.

Čestné prohlášení je právní dokument, který potvrzuje, že vaše údaje a tvrzení jsou pravdivá. Nic jím tedy nedokazujete, pouze prohlašujete, že uvádíte pravdivé informace.

Nejčastěji se čestné prohlášení týká správnosti údajů, trestní bezúhonnosti, trvalého pobytu nebo výše příjmů. Mohou je po vás chtít na úřadě, v zaměstnání a prakticky kdekoliv, kde uzavíráte nějakou smlouvu.

Co musí čestné prohlášení obsahovat?

Text prohlášení je ve skutečnosti velice jednoduchý. Pokud víte, jak na to, zvládnete ho napsat během několika vteřin.

Každé čestné prohlášení začíná nadpisem. Ten označuje, o jaký druh prohlášení se jedná – například Čestné prohlášení o pravdivosti údajů.  První odstavec by měl začínat označením prohlašující osoby. Kromě jména a příjmení nesmí chybět datum narození a bydliště.

Následuje samotný předmět prohlášení. Stručně a jednoduše napište, co prohlašujete. Text prohlášení piště vždy v první osobě jednotného čísla (ve tvaru ). Jak už napovídá název dokumentu, měli byste také použít formulaci čestně prohlašuji.

Nepravdivé prohlášení se vám může vymstít

V textu můžete rovněž uvést, k jakému dokumentu se vaše čestné prohlášení přikládá. Předejdete tak zmatkům ze strany instituce, které jej předáváte. Na konec dokumentu patří aktuální datum, místo, kde jste prohlášení napsali, a vlastnoruční podpis.

Jak napsat stížnost? Dbejte na formální stránku a buďte zdvořilí

Vyvarujte se pravopisných chyb a překlepů. Pokud si nejste jistí svým písemným projevem, dejte své prohlášení zkontrolovat někomu zdatnějšímu. Doporučujeme text psát na počítači. Pokud však píšete úhledně a čitelně, můžete jej napsat i propiskou nebo perem.

Vždy se ujistěte, že všechny údaje a tvrzení v prohlášení jsou skutečně pravdivá. V opačném případě nejenže utrpí vaše čest, ale především můžete čelit nepříjemným právním následkům.

Vzor čestného prohlášení

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Já, (jméno a příjmení), trvale bytem na adrese ………………….., narozen/a ………………….., tímto čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé a správné. Jsem si vědom/a toho, že pokud bych uváděl/a nepravdivé údaje, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

V ………………….. dne …………………..

(Jméno a příjmení)

(Podpis)

Ohodnoťte tento článek:
4,1
Právě čtete

Jak napsat čestné prohlášení? Návod na minutu