Menu
StudentMag
Příprava k maturitě 2022

Co je eufemismus a dysfemismus: Příklady a vysvětlení

Rhiana Horovská

Rhiana Horovská

23. 4. 2022

Jistě už jste natrefili na pojem „eufemismus”. Co to je a proč středoškoláci probírají eufemismy v češtině? Vzhledem k tomu, že jde o jazykový prostředek, je velmi užitečné umět jej určit v textu. Pomůže vám to totiž u maturity. V článku si můžete ověřit, zda eufemismus správně chápete – a hlavně vám ukážeme několik příkladů. Řeč bude také o dysfemismu, což je jeho méně rozšířený opak.

Co je eufemismus? Definice slova podle slovníku

Eufemismus slovník cizích slov ABZ vysvětluje jako zjemnění jazykového výrazu označujícího nepříjemnou nebo drsnou skutečnost. V Novém encyklopedickém slovníku češtiny nám doc. Hladká vysvětluje, že toto pojmenování může buď znamenat nahrazení fráze jinou frází nebo také změnu formy slova, hlavně skrze zdrobnělinu.

Když rozumíme slovu eufemismus, co znamená dysfemismus, definujeme už velmi snadno. Je to opak od eufemismu – tedy nahrazení výrazu nějakým hanlivějším, negativnějším výrazem.

Jazykové prostředky – naučte se rozebrat umělecký text na jedničku

Co všechno se nahrazuje eufemismem – význam má i v politice

Proč existují eufemismy? Vysvětlení všichni intuitivně známe ze života. O některých věcech je neslušné mluvit, jiné zjemňujeme proto, abychom se s nimi sami lépe srovnali. Proto máme zamlžující výrazy například pro močení, kálení, sex, těhotenství, genitálie, zadek, prsa, opilost, obezitu, hloupost a jiné intimní, kruté nebo potupné skutečnosti.

I názvy některých společensky neoblíbených institucí jsou eufemismy. Charakteristika takového dělníka v továrně objektivně nevypovídá o ničem podřadném, ale kvůli reáliím se dnes oficiálně používá termín operátor výroby. Podobně je to i s pojmy riziková skupina, vyloučená lokalita v souvislosti s etnickými menšinami.

Pozor: eufemismy zastupují slova neutrálního zabarvení. Nadávky, slurs a hanlivá označení nejsou „skutečnost cenzurovaná eufemismem” nýbrž dysfemismy. Význam takových slov je totiž použitelný jen pro lidi s určitým názorem.

Zažitý eufemismus: Etymologie zachycuje změny názvů skrze tabu

Eufemismy byly v historii používány i tam, kde si to dnes už nedokážeme představit. Některé obávané věci, hlavně božstva nebo jiná nebezpečí, se nesměly nazývat jménem. Toto tabu bylo proto nahrazováno jiným slovem – eufemismem nebo noa. Když se však noa používá příliš často, stane se novým názvem.

Slavným příkladem je medvěd u Slovanů a Germánů. Od indoevropských předků jsme tady měli slovo, ze kterého se u Řeků stalo arktos a v latině ursus. Slované se však medvěda báli, tak mu začali říkat „jedlík medu”, tedy medvěd. Německé Bär a anglické bear pochází z germánského noa, které znamenalo „hnědý”.

Vztah eufemismu, metafory a metonymie

Eufemismus, dysfemismus i metafora či metonymie patří mezi jazykové prostředky založené na významové stránce slov. Tyto takzvané tropy se mohou prolínat.

Někdy totiž tvoříme eufemismus tropem vnější nebo vnitřní podobnosti. Není to tak vždy – místo obecně používaných pojmů se často také používají cizí synonyma (tlustý/„korpulentní”). Máme tu však také metaforické eufemismy (marihuana/„tráva”), metonymické eufemismy (pozvat k sexu/„pozvat na kafe”) a další typy tvorby eufemismů.

Existují také lživé či ironické eufemismy – příkladem je pojem „bratrská pomoc” nebo „denacifikace Ukrajiny”.

Příklady eufemismů – český jazyk jich má celou řadu!

Začněme třeba eufemismy pro smrt. Pro ty, kdo si vytáhnou u maturity Kytici, má takový pěkný eufemismus Svatební košile: již na něm roste trávníček. Další eufemické fráze, které se mezi lidmi často používají, jsou například usnul*a věčným spánkem, vydechl*a naposled, odešel*a navždy, zesnul*a nebo při nehodě utrpěl*a zranění neslučitelná se životem.

Jak v případě, kdy nechceme urazit, zkrátka použijeme eufemismus. Je starý – je v nejlepších letech, je ve zralém věku, je zkušený. Chci-li říct lépe, tedy eufemismem, „tlustý”, použiji slovo plnoštíhlý nebo korpulentní. Užití těchto slov však nemusí být myšleno vždy jako eufemismus. Co je pro některé lidi stáří, pro jiné je opravdu nejlepší věk.

Je-li člověk opilý, eufemismus, který lze použít, je například že je společensky unavený, je v náladě, dal si něco dobrého. Chceme-li říct eufemismem „páchne”, můžeme třeba říci, že mužně voní. Vyjadřujeme-li eufemismem „lže”, pravděpodobně řekneme, že přikrašluje pravdu.

Jak poznat synekdochu a metonymii? Vysvětlení definic a příklady

Příklady dysfemismů neboli pejorativ

Dysfemismus slova pes bude například čokl, dysfemismus pro zápach je expresivnější smrad. Velké množství pejorativních slov řadíme mezi vulgarismy (hovno, prdel, píča…) nebo obecně mezi společensky nepřijatelná slova (cigoš, n—, …).

Dysfemismus slovesa zemřít je chcípnout, zdechnout, zaklepat bačkorama. Pejorativně můžeme mluvit i o opilství (chlastat, nasávat), jiných drogových závislostech (smažit, fetovat) nebo o těhotenství (mít vetřelce).

V mnoha případech můžeme vytvořit celou škálu eufemismů a dysfemismů. Ke slovu hloupý máme například eufemismy alternativně inteligentní, prakticky zaměřený či pomalejší. Když naopak chceme někoho urazit, můžeme ho nazvat blbcem, debilem či idiotem. Nadávky se totiž časem staly i z někdejších psychiatrických pojmů, které následkem tohoto byly odstraněny z odborné praxe.

Rozbor uměleckého textu u maturity. Postup, s nímž se nespletete

Zdroje:

 

Nový český encyklopedický slovník, Slovník cizích slov ABZ, Pravopisně.cz, Wikipedia, kafe.cz

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Co je eufemismus a dysfemismus: Příklady a vysvětlení